شنبه 23 تیر 1403

اصول و مبانی حاکم بر دیدگاه های امام خمینی درباره آمریکا (قسمت ششم)

emam khomeini-8-resized

فصل پنجم: سایر موارد

 

 

«ای مسلمانانی که در کنار خانه خدا به دعا نشسته‌اید! به ایستادگان در مقابل آمریکا و سایر ابر قدرت‌ها دعا کنید و بدانید که ما با عراق جنگی نداریم و مردم عراق پشتیبان انقلاب اسلامی ما هستند، ما با آمریکا در ستیزیم و امروز دست آمریکا از آستین دولت عراق بیرون آمده است.»[1]

«مع الاسف گمان می‌کنند بعضی که ما منزوی شده‌ایم به واسطه مخالفت با آمریکا. خیر، آمریکا منزوی شد. میزان ملت‌هاست. شما سرنیزه را از روی ملت بردارید و مردم را آزاد بگذارید ببینید کی منزوی است.»[2]

«شما ریشه‌هایتان، از ریشه‌ها خراب بودید، ولی حالا من نظرم به این جمعیتی است که این‌ها را تایید می‌کنند. یک قدر اصلاح کنید خودتان را آقا، چرا برای دنیا این قدر دست و پا می‌زنید؟ انسان این قدر برای دنیا دست و پا بزند که یک جمعیتی که قرآن را سب می‌کنند و یک جمعیتی که کمونیست‌ها را دعوت می‌کنند برای ضدیت با اسلام، emam-khomeini-8-resizedشما تأییدشان می‌کنید. شما ناهی از منکر، مفسر قرآن، خوب بیایید در مقابل این‌ها بایستید، در مقابل این‌ها بگویید این امری که گفتند این‌ها، کفر است. اینکه کسی بگوید حکم خدا غیر انسانی است، اسلام غیر انسانی است، این کافر است. خوب، شما بیایید این را بگویید، فقط نهی از منکرتان این است که بعضی از علمای اسلام را شما هی تضعیف کنید، بعضی از نهادهای اسلامی را تضعیف کنید، این نهی از منکر همه‌اش خلاصه شده است در همین. هر چه اعلامیه می‌دهند آقایان و هر چه صحبت می‌کنند و هر جا می‌روند صحبت می‌کنند، هم و غمشان این است که این جمهوری اسلامی به درد نمی‌خورد، ما حتماً باید یا در آغوش آمریکا باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم، یا در آغوش شوروی و چون شوروی الحاد دارد و آمریکا موحد است و خیلی صحیح است و خوب است یا کمتر از او بد است! ما خوب است که همراه این‌ها باشیم. این چه فکری است که شماها دارید؟ چرا باید این‌طور باشید؟ من بسیار متأسفم، من بسیار متأسفم، اینکه مرا به درد دل وارد می‌کند مقابله با این جمعیت است، مقابله با آنی است که حضرت امیر را نگذاشتند کارهایش را انجام بدهد. اگر این‌ها واقعاً اعتقاد به اسلام دارند و لازم می‌دانند که نهی از منکر کنند، کدام منکری بالاتر از این است که کسی بگوید حکم قرآن غیر انسانی است و مردم را دعوت کند برای این. این‌ها دعوت می‌کنند به راهپیمائی بر ضد کی و به طرف کی، طرفداری از کی؟ طرفداری از آن که می‌گوید که حکم قصاص یک حکم غیر انسانی است، طرفداری از این، باید یک مسلمان طرفداری از این مسئله بکند؟»[3]

«مسأله این نیست که قوه قضائیه به دست انحصار طلبان افتاده است این‌ها مسائل اصلی آن‌ها این نیست. مسائل آمریکاست و اسلام. جریان، جریان آمریکائی در مقابل اسلام.»[4]

«این یک جریانی بود و هست که می‌خواهند این کشور را با این جریان بکشند به طرف آمریکا. خوب اگر به طرف آمریکا کشاندند شوروی هم شریک است. آمریکا تنهائی نمی‌تواند، باید با هم باشند. و این جریان بالفعل هست.»[5]

«دشمن مشترک ما که امروز اسرائیل و آمریکا و امثال این‌هاست که می‌خواهند حیثیت ما را از بین ببرند و ما را تحت ستم دوباره قرار بدهند، این دشمن مشترک را دفع بکنید، بعد که دفع کردید دشمن مشترک را، آن وقت دیگر هر کسی در محل خودش برای خودش حکومت هست و برای چی.»[6]

«من کلمه مبارکه استرجاع را نه برای جنایات اسرائیل و شهادت و آسیب بسیاری از مسلمانان مظلوم جنوب لبنان عزیز می‌گویم، گرچه آن هم استرجاع دارد، و نه برای شهرها و روستاهای آن کشور اسلامی که به دست جنایتکار رژیم صهیونیستی کافر اسرائیل، اشغال و خراب شده است، گرچه آن هم استرجاع دارد، و نه برای آواره شدن هزاران خواهران و برادران آن محیط مظلوم اسلامی، گرچه آن هم استرجاع دارد، و نه برای فلسطینی‌های مظلوم زیر ستم اسرائیل، گرچه آن هم استرجاع دارد، و نه برای شهادت بیش از چهل نفر زن و مرد و کودک شیرخوار ایلام که به دست جنایتکار صدامیان، در حال شعار بر ضد آمریکا و اسرائیل خون‌خوار، هدف بمب واقع، و آسیب بیش از دویست نفر مسلمان عشایری بی گناه و خرابی مسجد، تکیه، بیمارستان و خانه های مظلومان، گرچه آن استرجاع دارد، بلکه برای بی تفاوتی کشورهای اسلامی یعنی حکومت‌های آن‌ها استرجاع می‌کنم و ای کاش فقط بی تفاوتی بود.

 من استرجاع برای پشتیبانی بسیاری از حکومت‌ها از اسرائیل و صدام، این دو ولد نامشروع آمریکا می‌کنم. من و هر مسلمانی در هر جا هست باید استرجاع کنیم برای کمک‌های مادی و معنوی دولت‌های کشورهای اسلامی به آمریکا رأس جنایتکاران و اسرائیل و بعث عفلقی عراق، پیاده کننده منویات شوم آمریکا و صهیونیسم جهانی.»[7]

«آمریکا هر چه به حکومت ما فحش بدهد و به مجلس ما فحش بدهد یا به افراد فحش بدهد، پیش مردم، آن‌ها معتبرتر می‌شوند و از آن طرف دیگران، منحرفین هر چه شما را بدگوئی کنند برایتان بهتر است. مصیبت آن وقت بود که از شما تعریف کنند. اگر چهار مرتبه آمریکا، من آن اوایل می‌گفتم این را که این‌ها نمی‌فهمند چطور اشخاص را زمین بزنند، چهار دفعه تعریف کنند از یک کسی، تعریف کنند از یک چیزی، وقتی تعریف کردند، مردم می‌فهمند این عیبی دارد که این‌ها تعریف می‌کنند از او، لکن خدا خواسته است که این‌ها نفهمند. اگر چند مرتبه مردم ببینند که در مجلس آن‌هایی که فرستادند در مجلس و همه را به دیانت می‌شناسند، این‌ها رأی هائی دهند که فقهای شورای نگهبان برای خاطر مخالفتش با اسلام رد می‌کند، خوب، درشان شبهه پیدا می‌شود.»[8]

«آن روزی را که آمریکا از ما تعریف کند باید عزا گرفت. آن روز که کارتر و ریگان از ما تعریف کنند معلوم می‌شود در ما اشکالی پیدا شده است، آن‌ها باید فحش دهند و ما هم باید محکم کارمان را انجام دهیم.»[9]

«عدالت گستری انوشیروان مثل صلح دوستی رئیس جمهور آمریکاست و مثل کمونیستی شوروی است. ما الآن در عصر حاضر این چیزها را می‌بینیم و اگر چنانچه تاریخ نویس و نمی‌دانم آن‌هایی که شعرا هستند و آن‌هایی که خطبا هستند و آن‌هایی که درباری هستند، این‌ها را، تبلیغاتی که الآن دارد در دنیا می‌شود، این تبلیغات به گوش اشخاص برسد که مطلع از وقایع نیستند، آن‌ها هم خیال می‌کنند که همان طوری که انوشیروان عادل، عادل بوده است، آقای رئیس جمهور آمریکا هم صلح دوست و عدالت پرور و امثال این‌هاست و حال آن که شما که مطلعید می‌دانید قضیه چی هست.»[10]

«و یک امر مهمی که در این روز باید تبریک به همه عرض بکنم، این انفجار عظیمی است که در کاخ سیاه واشینگتن رخ داد و این رسوایی بسیار مهمی که برای سران کشور آمریکا پیدا شد. شما ملاحظه بکنید و ببینید که در تمام دنیا، در سراسر جهان، مطبوعاتشان و رسانه‌هایشان و خطابه‌هایشان تمام متوجّه این معناست که سرپوشی بگذارند بر این رسوایی که برای رئیس جمهور آمریکا پیش آمد. رئیس جمهور آمریکا در این رسوایی باید عزا بگیرد و کاخ سفید مبدل به کاخ سیاه بشود – گرچه همیشه بوده است – لکن این متفرقه گویی و اضطرابی که در کاخ سفید پیدا شد و در طرفدارهای آمریکا، حکایت از عظمت مسأله می‌کند. یک مقام عالی رتبه – به قول خودشان – از آمریکا به طور قاچاق و با تذکره جعلی وارد ایران می‌شود، در صورتی که ایران نمی‌داند چی است، به مجردی که وارد می‌شود و معلوم می‌شود که این از مقامات آمریکاست، ایران او را در یک جایی تحت نظر قرار می‌دهد و محبوس می‌کند و تمام حرکات او را تحت نظر قرار می‌دهد و او با هر کس خواسته است ملاقات کند، ملاقات نمی‌کند.

 آنی که ادعا می‌کند که اگر من به شوروی رفته بودم، رئیس شوروی سه مرتبه دیدن من می‌آمد، گمان می‌کند این جا هم شوروی است. این جا کشور اسلام است، این جا نه کرملین قابل این است که ذکری ازش بشود و نه کاخ سیاه! این جا کشور رسول خداست، این جا کشور حضرت صادق است، این جا پاسدارهای ما شرافت دارند بر کاخ نشین ها، این جا بسیجی‌های ما و امت ما شرافت دارند بر تمام کاخ نشین های عالم و همه کسانی که ادعای پوچ خودشان را می‌کنند و گمان می‌کنند که باید عالم پیش آن‌ها خاضع باشد.»[11]

«این انقلابی نماهای کم شخصیت و خودفروخته به اسم آزادی قدس به آمریکا و اسرائیل متوسل شده‌اند.»[12]

«اگر یک روز این سر نیزه آمریکا از سر این برداشته بشود، در خود دربار پوست این آدم را می‌کنند، خود دربار.»[13]

«خدا می‌داند که اگر یک روز دستش را این آمریکای خبیث از سر این بردارد، این را هیچ برایش نمی‌گذارند بماند، همان اطرافیانش هم خواهند خورد او را.»[14]

«اگر این آمریکای خبیث ده روز سرنیزه‌اش را از سر این بردارد، همان درباری‌ها می خورندش محتاج نیست که شماها، همان کسانی که در خود دربار، همان هائی که محافظش هستند در دربار، اگر بردارد این سرنیزه را آمریکا از سر این آدم، همین‌ها او را از بین خواهند برد یعنی او هیچ تأمین جانی ندارد.»[15]

ادامه دارد …


[1] پیام امام خمینی به زائرین بیت الله الحرام؛ صحیفه نور جلد13 صفحه80 الی 84      1359/06/21

[2] بیانات امام خمینی در جمع سفرای کشورهای اسلامی؛ صحیفه نور جلد13 صفحه124 الی 126      1359/07/28

[3] بیانات امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم؛ صحیفه نور جلد15 صفحه16 الی 17      1360/03/25

[4] بیانات امام خمینی در جمع خانواده های شهدای فاجعه 7 تیر؛ صحیفه نور جلد15 صفحه64 الی 65      1360/04/13

[5] بیانات امام خمینی در جمع خانواده های شهدای فاجعه 7 تیر؛ صحیفه نور جلد15 صفحه64 الی 65      1360/04/13

[6] بیانات امام خمینی در جمع خانواده های شهدا؛ صحیفه نور جلد16 صفحه174 الی 175      1361/03/13

[7] پیام امام خمینی به مناسبت بمباران ایلام؛ صحیفه نور جلد16 صفحه186 الی 187      1361/03/17

[8] بیانات امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ صحیفه نور جلد17 صفحه160 الی 164      1361/11/04

[9] بیانات امام خمینی در جمع فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان؛ صحیفه نور جلد18 صفحه178 الی 179      1362/09/20

[10] بیانات امام خمینی به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص)؛ صحیفه نور جلد19 صفحه247 الی 248      1364/09/09

[11] بیانات امام خمینی به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص)؛ صحیفه نور جلد20 صفحه49 الی 50      1365/08/29

[12] پیام برائت به زائرین بیت الله الحرام؛ صحیفه نور جلد20 صفحه109 الی 133      1366/05/06

[13] بیانات امام خمینی پس از فاجعه کشتار نوزدهم دی؛ صحیفه نور جلد2 صفحه4 الی 5      1356/10/19

[14] بیانات امام خمینی درباره‌ی جنایات شاه؛ صحیفه نور جلد2 صفحه57 الی 58      1357/02/23

[15] بیانات امام خمینی؛ صحیفه نور جلد2 صفحه118      1357/07/17

همچنین ببینید

طاغوت صهیونیسم و پاسخ به یک شبهه

در ادامه مباحث شیطان شناسی و شیطان ستیزی در اینجا می خواهیم به یک شبهه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *