جمعه 29 تیر 1403

ترمینولوژی قوانین و مقررات کشور

آشنایی با ترمینولوژی یا اصطلاح شناسی قوانین و مقررات کشور ضرورتی است برای کسانی که می خواهند در سطوح مختلف حوزه های ستادی و صفی قوای سه گانه ایفاء نقش نمایند. لذا مجموعه ای با ارزش، از وب سایت مجلس شورای اسلامی اخذ و با مقداری ویرایش و یکپارچه سازی و اعمال اصلاحات، تبدیل به یک متن 305 صفحه ای شد. به دلیل حجم زیاد آن فقط فهرست لغات آن در اینجا آمده و متن تفصیلی در فایل های پیوست ارائه می گردد.

ترمینولوژی قوانین و مقررات کشور با فرمت word

ترمینولوژی قوانین و مقررات کشور با فرمت pdf

……………………………………………………………

آب آشاميدني، آب خالصه، آب ساحلي ايران، آب هاي پذيرنده، آب هاي ساحلي، آبخيزداري، آبراهه، آبزي دار كردن، آبزيان قابل پرورش، آبزيان، آبشخور، آب‌هاي ايران، آثار سمعي و بصري مبتذل، آثار سمعي‌ و بصري مستهجن، آثار غير مكتوب، آثار ملي، آزاد راه، آزادگان، آزمايشگاه تجزيه خاك و گياه، آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي، آزمايشگاه تشخيص دامپزشكي، آزمون سراسري، آلايش، آلودگي آب آشاميدني، آلودگي آب، آلودگي محيط زيست، آلودگي هوا، آلوده ساختن آب، آلوده ساختن محيط زيست، آمادگي به خدمت، آمادگي، آماده‌سازي زمين، آمارگيري‌ نمونه اي، آمارگيري‌هاي جاري، آموزش پودماني، آموزش ضمن خدمت، آموزش علمي و عملي، آموزش علمي، آموزش عمومي مردم، آموزش فني و حرفه اي، آموزش هنر، آموزشگاه رانندگي گروه ( پ) و (ت)، آموزشگاه رانندگي گروه الف، آموزشگاه رانندگي گروه ب، آموزشگاه‌ رانندگي، آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد، آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي، آموزشگاه‌هاي رانندگي ويژه، آموزگار، آموزه هاي علمي- كاربردي، آيين دادرسي كيفري، آيين دادرسي مدني، آيين‌كار، ابتكار، ابرا، ابطال گواهينامه، اتاق اصناف، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، اتحاديه (صنفي)، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان، اتحاديه شهرداري هاي ايران، اتحاديه صنفي، اتحاديه منطقه اي صنفي، اتحاديه، اتصال خورجيني، اتوبوس برقي، اتوبوس دو طبقه، اتوبوس، اتومبيل آموزشي، اتومبيل اختصاصي، اتومبيل تعليماتي، اتومبيل خدمت، اتومبيل دولتي، اتومبيل‌ مدارس، اتومبيل، اتومبيل‌سواري، اتومبيل‌هاي دولتي، اثر مشترك، اثر، اثرهاي مورد حمايت، اجاره، اجازه برداشت، اجازه تاسيس آموزشگاه رانندگي، اجازه مصرف، اجبار به خدمت در مقابل دين، احتكار، احضار به سربازي، احكام اعدادي، احكام ديوان محاسبات، احكام قرينه، احكام قطعي، احكام مقدماتي اعدادي، احكام مقدماتي قرينه، احكام مقدماتي موقتي، احكام مقدماتي، احياي اراضي، احياي زمين، اختلاف در صلاحيت، اختلاف دسته‌جمعي، اختلافات صنفي، اخراج، اخفا و امتناع از خريد كالا، اداره ضبطيه بلوكات، اداره مأمور وصول درآمد دولت، اراضي آيش، اراضي باير شهري، اراضي باير، اراضي جنگلي، اراضي خالصه، اراضي داير، اراضي دولتي، اراضي ساحلي، اراضي شهري، اراضي كشت موقت، اراضي متعلق به دولت، اراضي متعلق به شهرداري، اراضي مستحدث، اراضي مستحدثه، اراضي منابع طبيعي، اراضي موات شهري، اراضي موات، اراضي و ابنيه و موسسات مورد احتياج عمليات عمراني، ارتباط راديويي غير حرفه‌اي، ارتش جمهوري اسلامي ايران، ارتشا، ارتفاع چراغ، ارتفاق، ارتقاء، ارتكاب عمل به طور علني، ارجاع در داده پيام، اردو، ارزش خالص، ارزش كالا، ارزش كالاي صادراتي، ارزش ويژه سهام، ارزشياب، ارزشيابي شغل، ارزيابي ذخاير، ارزيابي شكلي، ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها، ارزيابي كيفي مناقصه گران، ارزيابي مالي، از كار افتادگي جزئي، از كار افتادگي، از كار افتادن دائمي، از كار افتاده، از كارافتادگي كلي، از كارافتاده كلي، اسباب تملك، استاد، استان، استاندار، استاندارد (آلودگي)، استاندارد، استخدام (بانك)، استخدام در ارتش، استخدام در نيروي انتظامي، استخدام دولت، استخدام غيررسمي، استخدام، استخراج، استر، استعفا، استيناف تبعي، اسراي آزاد شده، اسم خاص، اسناد خزانه، اسناد خلاف واقع، اسناد دولتي سري، اسناد دولتي محرمانه، اسناد دولتي، اسناد رسمي، اسناد عادي، اسناد كتبي، اسناد مثبته ‌گمركي، اسناد و اوراق بهادار دولتي، اسناد و اوراق راكد، اسناد و مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، اسناد يا سياهه نادرست، اسير و مفقودالاثر، اشتغال، اشعه، اشيا و لوازم شخصي، اشياء عتيقه، اصل برائت، اصل ساز، اصلاح ساختار مالي، اصلاح مسير رودخانه، اصناف، اصول و سياست‌هاي اجرائي نظام جامع تأمين اجتماعي، اضافه ارزش، اطفال بزهكار، اطلاعات پذيرش شده هواشناسي، اطلاعات جمعي، اطلاعات خام يا پايه هواشناسي، اطلاعات فردي و خانوادگي، اطلاعات نهايي، اظهار اجمالي كالاي عبوري، اظهار كالاي عبوري، اظهار، اظهارنامه ارزيابي توان اجرايي كار، اظهارنامه عبور خارجي، اعاده دادرسي (اصلي)، اعاده دادرسي(طاري)، اعانه، اعتبار ديون بلامحل، اعتبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي، اعتبار فوق العاده، اعتبار هزينه، اعتبار، اعتبارات فوق العاده، اعتبارات منضمه، اعتراض اصلي، اعتراض ثالث، اعتراض طاري (غيراصلي)، اعتراض طاري، اعتراض عدم تاديه برات، اعتراض عدم تاديه، اعزامي(ارزبگير)، اعضاي افتخاري(نهضت سوادآموزي)، اعلام كننده(واقعه)، اعلاميه پذيره نويسي، اعمال ارادي، اعمال تصدي، اعمال خلاف اخلاق عمومي، اعمال شاقه، افراد خانواده تحت تكفل، افراد خريد خدمت سپاه، افراد نيازمند، افراد، افزارمند، افسر ارشد، اقاله، اقامت اتباع خارجه، اقامت اجباري، اقامتگاه (خدمه)، اقامتگاه افراد نظامي، اقامتگاه دائمي، اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه شخص حقوقي، اقامتگاه صغير و محجور، اقامتگاه، اقدامات تأميني، اقرار شفاهي و كتبي، اقرار، اقسام حجب، اقلام گرانبها، اقليت هاي ديني، اكتشاف، اكثريت آراء، اكثريت تام، اكراه، امارات قانوني، اماره قضايي، اماره، اماكن عمومي، امانات پستي، امتياز تأسيس (آموزشگاه)، امتياز تجربه كاري، امتياز صلاحيت، امتياز كل، امداد و نجات، امربه معروف و نهي از منكر، امضاء الكترونيكي، امضاء فعلي، امضاء قطعي، امضاء كننده، امضاء موقت، املاك در حكم مصرفي، املاك مسلوب المنفعه، اموال اماني، اموال بدلي، اموال تاريخي، اموال تقلبي يا جعلي، اموال دولت، اموال دولتي، اموال رسيده، اموال فرهنگي – تاريخي و هنري، اموال فرهنگي – تاريخي، اموال فرهنگي، اموال مشمول ماليات بر ارث، اموال مطالعاتي، اموال منقول غيرمصرفي، اموال منقول مصرفي، اموال منقول، اموال هنري، امور اجرايي، امور ادار‌ي، امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي، امور تصدي هاي اقتصادي، امور حاكميتي، امور حسبي، امور راجع به تركه، امور زيربنايي، امور سياسي، امور شرعيه، امور عرفيه، امين اموال، امين، امين، انبار كالا، انبارها و اماكن گمركي، انتخاب جمعي، انتخاب دو درجه، انتخاب فردي، انتشار، انتصاب، انتقال دهندگان دست دوم‌(تلفن)، انتقال، انجمن – جمعيت، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، انجمن اسلامي، انجمن اقليت‌هاي ديني، انجمن تحقيق، انجمن‌راديوآماتوري، انحصار در معامله، انحصار دولتي دخانيات، انستيتو پاستور ايران، انفصال ابد از خدمات دولتي، انفصال از خدمت، انفصال دائم، انفصال موقت، انقطاع حقيقي مرور زمان، انقطاع قانوني مرور زمان، انواع پيمانكاران برحسب رشته، انواع پيمانكاران، انواع تخلفات صنفي و حرفه‌اي و دامپزشكي، انواع جرم، اوراق بهادار، اوراق زائد، اوراق قرضه، اوراق كردن وسيله نقليه، اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام، اوراق مشاركت قابل تعويض با سهام، اوراق مشاركت، اورانيوم غني شده، اوزان و مقياس‌هاي رسمي، اولياء دم، اهدائ جنين، اهداف غيرانتفاعي، اهداف غيرسيـاسي، اهليت، ايالت، ايرانگردي و جهانگردي، ايستادن ممنوع، ايستادن، ايستگاه بيسيم اختصاصي، ايستگاه راديو آماتوري، ايستگاه راديوئي، بار(دريايي)، باران موثر، باركش، بارگيري و تخليه، بارنامه بين‌المللي، بارنامه داخلي، بارنامه دريايي، بارنامه، بازار اوليه، بازار ثانويه، بازار گردان، بازار مشتقه، بازارچه مرزي، بازارهاي خارج از بورس، بازجو، بازداشت(پرسنل)، بازداشت، بازداشتگاه، بازداشتي، بازرسي كل كشور، بازرگان، بازسازي، بازنشستگي، بازوهاي خاكي سيل شكن، باشگاه دانش‌پژوهان جوان، باشگاه ورزشي، باشگاه هاي ورزشي، باشگاه‌هاي مردمي ‌شده، باطله معدني، باغ چاي، باغ ميوه، باغ، بالاترين شغل مورد تصدي، بانك مركزي، بانك ملي ايران، بانك، بحران ملي، بحران، بخش عشايري، بخش غيردولتي، بخش، بدون پرداخت حقوق ورودي، بدون كار، بذر و نهال، برات رجوعي، برده‌فروشي، بررسي توان كار و تهيه فهرست محدود از پيمانكاران، بركه، برگ يا برچسب معاينه فني، برگزاركنندگان مراسم، برنامه درازمدت، برنامه زماني مناقصه، برنامه سالانه، برنامه عمراني پنجساله، بروشور، بزرگراه، بزه مشهود، بستر (رودخانه)، بستن دفاتر، بسته‌هاي پست سياسي، بسيجي عادي، بسيجي فعال، بسيجيان، بناهاي ضروري، بندر صيادي، بندگي رعايا، بنگاه اقتصادي سرمايه پذير، بنگاه خالصجات، بنگاه عمراني كشور، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد فرهنگي، هنري رودكي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بوته جنگلي، بوته كويري، بودجه دولت، بودجه عمومي دولت، بودجه كل كشور، بودجه، بورس اوراق بهادار، بورسيه، بولتن خبري، بولتن سياسي، بولتن، بومي سازي دانش فني، بهاي اسمي اسناد خزانه و اوراق قرضه، بهاي تمام شده، بهاي خواسته، بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه، بهاي عادله(املاك)، بهاي عادله، بهداشت محيط، بهره اسمي، بهره بردار، بهره برداري(جنگل)، بهره برداري، بهره واقعي، بي زمين، بيانيه ثبت، بي‌بضاعت، بيشه طبيعي، بيشه يا قلمستان، بيع شرط، بيع قطعي، بيع مشروط، بيع، بيكار، بيمارستان دامپزشكي، بيماري، بيماري‌هاي آميزشي، بيماري‌هاي حرفه‌اي، بي‌مبالاتي، بيمه شده اصلي، بيمه شده تبعي، بيمه شده، بيمه گذار، بيمه گر، بيمه، بيمه‌هاي تكميلي، بيوه، پاراف، پاركومتر، پاركه بدايت، پاركه ديوان تميز، پاركه محكمه استيناف، پاركه، پاركينگ ممنوع، پاسدار، پاسداران رسمي، پايوران انتظامي، پايوران كارمند، پايوران محصل، پايه، پديد آورنده، پذيرايي عمومي، پذيره نويسي، پذيره، پرتوكار، پرتوهاي غيريونساز، پرتوهاي يونساز، پرچم رسمي ايران، پردازش، پرسنل ارتش، پرسنل بسيجي، پرسنل پيماني(ارتش)، پرسنل پيماني، پرسنل خريد خدمت، پرسنل وظيفه، پرواز توريستي، پرواز دانشجويي، پروانه اشتغال، پروانه اكتشاف، پروانه ايستگاه، پروانه بهره‌برداري، پروانه تأسيس ايستگاه راديوآماتوري، پروانه تاكسيراني، پروانه تخصصي و فني، پروانه تكثير و پرورش آبزيان، پروانه چرا، پروانه‌ راديوآماتوري، پروانه صيد، پروانه عبور خارجي، پروانه كسب، پروانه، پروانه‌گذر زيارتي، پزشكي، پژوهش تبعي، پژوهشكده، پژوهشگاه، پست سازماني، پست هاي تخصصي، پست هاي نظارتي، پست همطراز جانبي، پست همطراز، پست، پسماند، پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني)، پسماندهاي صنعتي، پسماندهاي عادي، پسماندهاي كشاورزي، پسماندهاي ويژه، پشتوانه ارزي، پشتوانه طلا، پلاك، پلاكارد، پلاك‌هاي غيرمجاز، پلي كلينيك دامپزشكي، پليس تفتيش، پليس راه، پليس مدرسه، پودمان آموزشي، پوشش گياهي، پول رايج كشور، پهلوي، پياده رو، پياده، پيام، پيچ‌( قوس افقي)، پيري، پيش پرداخت، پيش گيري، پيشاهنگي، پيش‌پرداخت، پيش‌فاكتور(پروفروما)، پيك سياسي، پيله ور، پيمان دسته جمعي كار، پيمانكار برتر و شايسته، پيمانكار حقوقي، پيمانكار دست دوم، پيمانكار طـراحي و ساخت، پيمانكار نوع اول، پيمانكار نوع دوم، پيمانكار، پيمانكاران نوع سوم، تابعيت اشخاص حقوقي، تاجر درجه اول- دوم- سوم- چهارم، تاجر، تاديب، تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، تأسيسات برق روشنايي، تأسيسات زيربنايي و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور، تأسيسات شهري، تاسيسات عمل آوري، تاكسي فرسوده، تاكسي، تالاب، تالوگ، تامين اعتبار، تامين دليل، تامين كننده، تأمين، تبديل تعهد، تبعه ايران، تبعيد، تبعيدگاه، تجربه، تحجير، تحرير تركه، تحصيلات كلاسيك، تحويل گيرنده، تخلفات اداري، تخلفات انضباطي و حرفه اي مهندس معدن، تخلفات صنفي و حرفه‌اي(دامپزشكي)، تخلف‌هاي انضباطي، تدليس، تذكر، تذكره، ترابري كشوري، تراز پايه، ترافيك سبك، ترافيك سنگين، ترافيك متوسط، ترافيك(شدآمد)، تراكت، تراكتور، تراموا( قطار خياباني)، ترانزيت خارجي كالا، ترانزيت خارجي، ترتيب درجات در ژاندارمري، ترخيصيه كالاي عبوري، ترفيع افتخاري، ترفيع رسمي، ترفيع(ارتش)، ترفيع(سپاه پاسداران)، ترفيع، ترياك، تريلر، تسبيب در جنايت، تسجيل، تسليم، تشخيص، تشريفات قطعي وغيرقطعي گمركي، تشكل خود انتظام، تشكل(دانش آموزي)، تصديق‌شدگان، تصرف، تصفيه تركه، تصميم گيري، تعدد جرم، تعدي، تعريف اشياي پيدا شده، تعزير، تعزيرات شرعي، تعزيرات، تعقيب جزايي، تعليق، تعهد اعتبار، تعهد پذيره نويسي، تعهد، تغيير مكان نسبي طبقه، تفاهم نامه، تفريط، تقاطع، تقصير، تقلب، تقواي اخلاق، تقواي خدمات، تقويم ابنيه و اشجار، تقويم مدعي به، تكرار حرام، تكنسين تجربي لابراتواري دندان، تماميت داده پيام، تمرد به مامورين دولت، تميز، تن، تنخواه گردان پرداخت، تنخواه گردان حسابداري، تنخواه گردان خزانه، تنخواه‌گردان استان، تنخواه‌گردان پرداخت، تنخواه‌گردان، توافق حقوقي، توافق نزاكتي، توان مالي بلندمدت، توان مالي جاري، توانبخشي رواني، توانجوي رواني، توده جنگلي، توسعه شهرها، توطئه، توقف به منظورهاي غيرتجاري، توقف سنج(‌پاركومتر)، توقف مطلقا ممنوع، توقف، توقيف گواهي نامه، توليد كننده، توليدات وابسته به صنايع پتروشيمي، تهيه كننده (داروي تقلبي)، ثبت اسناد، جاده اصلي، جاده خصوصي، جاده فرعي، جاده، جاعل، جامعه سالم، جانباز از كارافتاده كلي، جانباز، جانبازان، جايفه، جبهه، جرائم داراي جنبه الهي، جرائم مالي اداري، جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي، جرائم مشهود، جرم مطبوعاتي، جرم، جزاهاي تبعي، جزاي نقدي ثابت، جزاي نقدي نسبي، جعاله، جعل و تزوير، جعل، جمع درآمد، جمعدار، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي، جنايت، جنحه، جنگل يا بيشه طبيعي، جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي، جنين، جهاد دانشگاهي، چاپخانه دولتي، چاپخانه، چاپخانه، چترايمني رفاه اجتماعي، چراغ ترمز، چراغ جانبي عقب، چراغ جانبي وسايل نقليه طويل، چراغ دنده عقب، چراغ رانندگي، چراغ راهنما، چراغ عبور، چراغ مه، چرخ فلزي، چك تاييد شده، چك تضمين شده، چك عادي، چك مسافرتي، چك، حادثه ناشي از كار، حادثه ناگوار، حادثه، حارصه، حاضر به خدمت، حاكم محضر، حال آمادگي به خدمت، حال اخراج، حال از كارافتادگي، حال استعفا، حال اشتغال، حال انفصال دائم، حال انفصال موقت، حال بازنشستگي، حال بركناري، حال تعليق، حال خدمت آزمايشي، حال خدمت زير پرچم، حال غيبت موجه، حال مأموريت، حال مرخصي، حال معذوريت، حبس با اعمال شاقه، حبس تاديبي، حبس عادي، حبس مجرد، حجب، حد، حداقل حقوق، حداقل كار، حداقل ماشين لازم، حداقل مزد، حداقل و حداكثر حقوق، حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه، حداكثر طغيان معمولي، حداكثر كار مناسب، حداكثر وزن (هواپيما)، حدود ايستگاه راه آهن، حدود صنفي، حدود، حرز، حرفه دامپزشكي، حرفه مهندسي معدن، حرفه هاي مهندسي معدن، حرفه، حروفچيني، حريم اراضي، حريم تقاطع، حريم راه آهن، حريم شهر، حريم قانوني راه و راه آهن، حريم، حزب، حفاظت خاك، حفظ و تثبيت مسير رودخانه، حق ارتفاق، حق السعي، حق انتفاع، حق برداشت جديد آب، حق بيمه و بازنشستگي، حق بيمه، حق تقدم عبور، حق سرانه، حق سكني، حق شفعه، حق كارايي، حق مرغوبيت، حق واگذاري محل، حقابه، حق‌الزحمه مصوب، حق‌العمل كار، حقوق اجتماعي، حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش، حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي، حقوق بازنشستگي(ارتش)، حقوق بازنشستگي(نيروهاي مسلح)، حقوق بازنشستگي، حقوق بهره برداران، حقوق پايه، حقوق دولتي، حقوق قضات، حقوق گمركي، حقوق ورودي، حقوق وظيفه (ارتش)، حقوق(نيروي انتظامي)، حقوق، حكم حضوري، حكم رسمي، حكم غيابي، حكم قطعي، حكم نهايي، حكم، حمايت از اسكان عشاير داوطلب، حمل و نقل بين‌المللي، حوادث ناشي از كار، حوادث، حوالجات ابلاغي، حواله اعتباري، حواله مستقيم، حواله، حوزه آبريز يا آبخيز، حوزه ابتدايي، حوزه استحفاظي شهر جديد، حوزه استينافي، حوزه امدادي، حوزه انتخابيه، حوزه بيمه اي، حوزه تمييز، حوزه حمايتي و توانبخشي، حوزه شهري، حوزه صلحيه، حوزه علميه، حوزه قضايي، حيازت، حيثيت خصوصي و عمومي (جرم)، حيثيت شخصي و عمومي(جرم)، حين انجام وظيفه، حيوان گم شده (ضاله)، خاتمه خدمت، خارج از مركز، خاك رس معمولي، خاك صنعتي، خالص آب مورد نياز مصرف، خالص مبلغ صورت وضعيت قطعي، خالص نياز آبي گياه، خالصه انتقالي، خانواده بلافصل كارگر، خانواده بيمه شده، خانواده شهداء،جانبازان و اسراء، خانواده‌هاي شاهد (مصاديق عملي)، خانوار، خانه انصاف، خانه سازماني ارتش، خانه سازماني، خانه فرسوده، خانه‌هاي سازماني، خانه‌هاي قديمي، خبرنگار رسانه خارجي، خبرنگار مقيم، خبرنگار موقت يا گزارشگر، خدمات آزمايشي(نيروي انتظامي)، خدمات آزمايشي، خدمات آماري، خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه، خدمات آموزشي، خدمات پژوهشي و تحقيقات هواشناسي، خدمات سينمايي، خدمات فني هواشناسي، خدمات مهندسي كشاورزي، خدمات هواشناسي هوانوردي، خدمت بلاانقطاع، خدمت تحت امر، خدمت تمام وقت، خدمت دولت، خدمت دولتي، خدمت رسمي، خدمت زير پرچم، خدمت نيمه وقت، خرده فروشي، خزانه داري كل، خسارات دادرسي، خسارات مشترك دريايي، خسارت (به راه و راه آهن)، خسارت بدني، خسارت دادرسي، خط القمر، خط ايست، خط تغيير سرعت، خط عبور دوچرخه، خط عبور، خط كمكي، خط وي‍‍ژه، خطوط راه آهن صنعتي و تجاري، خلاف، خودرو سواري، خودرو فرسوده، خودرو ون باري، خودرو، خودروهاي آزاد، خودروهاي تشريفاتي، خودروهاي خدمات اختصاصي، خودروهاي دولتي خدمات عمومي، خودروهاي دولتي داراي پلاك عمومي، خودروهاي دولتي، خودروهاي مجاز، خوم(قوس عمودي)، خيابان اصلي، خيابان فرعي، خيابان، خيار تاخير ثمن، خيار تبعض صفقه، خيار تدليس، خيار حيوان، خيار رويت، خيار شرط، خيار فسخ (نكاح)، خيار مجلس، دادسراي عمومي و انقلاب، دادگاه كيفري استان، دادگاه‌هاي عمومي، دادنامه، داده پيام، داده پيام‌هاي شخصي، داده هاي الكترونيكي، دارالعلم مفيد، دارايي ثابت، دارايي هاي توليد شده، دارايي هاي توليد نشده، دارايي هاي ثابت، دارايي هاي جاري، دارايي هاي سرمايه اي، دارايي‌هاي ارزي، داربست، دارنده چك، داروهاي ژنريك، داروهاي گياهي، داروي اختصاصي، دام كشتاري، دام مبتلا به بيماري، دام، دامپزشك، دامپه، دامدار، دامغه، دانش آموز، دانشجوي خارجي، دانشجوي داخل، دانشجوي وابسته، دانشكده، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، دانشگاه، داوري بين‌المللي، داوري، دبستان، دبير، دبيرستان، در حكم شهيد(مصاديق عملي)، درآمد اختصاصي دانشگاه، درآمد اختصاصي، درآمد برنامه، درآمد حقوق، درآمد خالص، درآمد شركت‌هاي دولتي، درآمد صندوق بازنشستگي، درآمد عمومي، درآمد كافي، درآمد كل(شركت نفت)، درآمد مشمول ماليات حقوق، درآمد ناويژه، درآمد ويژه، درآمد، درجه شغلي، درخت، درختان جنگلي ايران، درخواست وجه، درصد جانبازي، درمانگاه دامپزشكي، درمانگاه، دريافت‌هاي دولت، درياي ساحلي، درياي سرزميني، دستگاه اجرايي، دستگاه تهويه، دستگاه دولتي، دستگاه مسئول بهره برداري، دستگاه، دستگاه‌هاي دولتي، دستمزد، دستور اجرا، دستور موقت، دشمن، دعاوي خانوادگي، دعواي تصرف عدواني، دعواي طاري، دعواي مزاحمت، دعواي ممانعت از حق، دعوتنامه ارزيابي توان كار، دعوي تصرف عدواني، دعوي متقابل، دعوي مزاحمت، دعوي ممانعت از حق، دفاتر مباشرت ثبت، دفاع غيرنظامي، دفتر دارايي، دفتر روزنامه، دفتر كپيه، دفتر كل، دفتر گواهي امضا، دفتر مهندسي، دفترخانه اسناد رسمي، دفتريار اول، دفتريار، دفع، دفينه، دلال، دليل، دمپينگ، دواير محليه، دوره عمل، دولت، ده پهلوي، ده، دهات خرده مالك، دهستان، دهكده مجاور جنگل، ديات، ديافراگم، دين رسمي ايران، ديوار برشي، ديوان جنايي، ديوان عدالت اداري، ديوان‌عالي تميز، ديوان‌عالي كشور، ديون بلامحل، ديون محقق، ديه اقليت هاي ديني، ديه، ذخيره قطعي، ذخيره معدني، ذيحساب، ذينفع(در چك)، رئيس جمهور، رئيس‌ خانوار، راديو اپراتور، راديو اپراتوري، راندمان آبياري در محل مصرف، راندمان انتقال و توزيع آب، راننده، راه آهن، راه عمومي، راه هاي شرياني درجه دو، راه هاي شرياني درجه يك، راه هاي محلي، راه، راهن، رأي دادگاه، راي قطعي، رأي مثبت، منفي و ساكت، ربا، رباي قرضي، رباي معاملي، رتبه، رزمندگان داوطلب، رزمندگان، رسالت مطبوعات، رسته (در سپاه پاسداران)، رسته، رسيدگي فرجامي، رشته آب، رشته ارتباطات، رشته برق، رشته تاسيسات و تجهيزات، رشته خدمات، رشته ساختمان، رشته شغلي، رشته صنعت، رشته كارهاي اختصاصي، رشته كاري، رشته كاوش هاي زميني، رشته كشاورزي، رشته هاي  مرتبط(مهندسي معدن)، رشته هاي اصلي(مهندسي معدن)، رشته، رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان، رقابت مكارانه، رقبي، رقيق كردن، روان شناس، روانگرايي، رودخانه مرزي، رودخانه، روز تعطيل هفتگي، روز(شبانه روز)، روز، روزنامه و ساير مطبوعات، روزنامه يا مجله، روستا، روستايي، روش طرح و ساخت، رويه ايمن، رهن، ريال، ريشه كني، رييس قوه قضاييه، زارع صاحب نسق، زارع، زبان و خط رسمي ايران، زراعت آبي، زراعت مكانيزه، زراعت، زمان اضطرار، زمان تحصيل، زمين آبي، زمين باير، زمين خالصه، زمين ديم، زمين رها شده، زمين موات، زمين، زمين‌هاي متعلق به دولت، زنا، زيست بوم عشايري، ژاندارم، سئوال، ساختمان‌هاي دولتي، ساختمان‌هاي عمومي و دولتي مهم، سازمان اسناد ملي، سازمان اطلاعات و امنيت كشور، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان امور اراضي، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان بازرسي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بسيج ملي، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان بيمه هاي اجتماعي، سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، سازمان پيشاهنگي، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان تعاوني مصرف كادر نيروي نظامي، سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور، سازمان جغرافيايي كشور، سازمان جلب سياحان، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان جهاد استان، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران، سازمان دامپزشكي، سازمان دامداران متحرك، سازمان دفاع غيرنظامي كشور، سازمان دفاع غيرنظامي، سازمان دولتي، سازمان ذوب آهن، سازمان راديو تلويزيوني ملي، سازمان زمين شهري، سازمان صدا و سيما، سازمان صنايع دستي ايران، سازمان صنايع دستي، سازمان عقيدتي سياسي ارتش، سازمان غيردولتي، سازمان كتاب هاي درسي، سازمان كشاورزي استان، سازمان مسكن، سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران، سازمان هاي غيردولتي حامي محيطزيست و منابع طبيعي، سازمان هاي قانوني و مدني حمايت از مصرف كننده، سازمان هاي مملكتي، سازمان(بورس)، سازنده وسيله نقليه، ساعات كار هفتگي، ساعات كار، ساعات ممنوعه تردد، ساعت كار، سال مالي، سال مالياتي، سال، سامان عرفي عشاير، ساماندهي عشاير، ساماندهي كوچ، سامانه عشايري، سانحه، ساير منابع تأمين اعتبار شركت‌هاي دولتي، ساير منابع تأمين اعتبار، سبد، سبدگردان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سپرده، سپرده، وجه الضمان، ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، ستاد معاينه فني، سجل ‌احوال، سربازان آماده به خدمت، سردسير، سردفتر، سرشماري عمومي، سرشماري، سرقت ادبي، سرقت، سرمايه پرداخته شده شركت هاي سهامي، سرمايه خارجي، سرمايه شركت، سرمايه‌گذار خارجي، سرمايه‌گذاري ريسك پذير، سرمايه‌گذاري غيرمستقيم ريسك پذير، سرمايه‌گذاري مستقيم ريسك پذير، سرمايه‌گذاري مستقيم، سرمايه‌گذاري، سرويس هوايي بين‌المللي، سرويس هوايي، سطح روشن، سكني، سمحاق، سند اجاره كشتي، سند ترخيص، سند توسعه استان، سند ثبت كشتي، سند رسمي، سند عادي، سند مسافرت، سند ملي توسعه بخش، سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي)، سند ملي، سند، سنديكا، سنگ ساختماني، سنگ هاي تزئيني، سنگر مواد، سنوات خدمت، سنه ماليه، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، سوء استفاده از موقوفات، سواد مصدق، سواري استيشن(سفري)، سواري كار، سواري، سوخت مجاز، سود بازرگاني، سود خالص، سود سهم، سود ويژه (شركت نفت)، سود ويژه بانك ملي، سود ويژه بانك، سهام غيرنقدي، سهام ممتاز، سهم انجام كار در داخل مجلس، سهم، سيستم اطلاعاتي مطمئن، سيستم اطلاعاتي، سيستم باربر جانبي، سيستم دوگانه يا تركيبي، سيستم ديوارهاي باربر، سيستم رايانه اي، سيستم قاب ساختماني ساده، سيستم مهاربندي افقي، سيل شكن، سيل، شاخص قيمت، شاخه قطور، شاغلان پزشكي و حرفه‌هاي وابسته، شاغلان حرفه دامپزشكي، شاغلين امر دندانسازي، شاكي خصوصي، شانه راه، شاهراه، شب، شبكه آبياري و زهكشي كانال ها، شبكه پولي كشور، شبكه راديويي، شبكه‌هاي اختصاصي مخابرات، شبكه‌هاي مخابرات عمومي، شخص، شدآمد، شرايط احراز شغل، شرايط و صفات رهبر، شرح خدمات مصوب، شرح وظايف، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتيجه، شركت اختياري، شركت ايراني خدمات مشاوره، شركت ايراني، شركت با مسئوليت محدود، شركت پيمان كاري، شركت تابعه و وابسته، شركت تابعه، شركت تامين سرمايه، شركت تضامني، شركت تعاوني آموزشگاه‌ها، شركت تعاوني اعتبار، شركت تعاوني توليد، شركت تعاوني روستايي، شركت تعاوني صنايع كوچك، شركت تعاوني صيادان، شركت تعاوني كار، شركت تعاوني كارگري، شركت تعاوني مصرف، شركت تعاوني مصرف‌كنندگان، شركت تعاوني، شركت حمل ونقل ريلي، شركت خارجي، شركت در جرم، شركت دولتي، شركت زيرمجموعه (ساتكاپ)، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تصفيه وجوه، شركت سهامي تلفن، شركت سهامي خاص، شركت سهامي عمران شهرهاي جديد، شركت سهامي، شركت صنعتي، شركت ضمانتي، شركت عمران و بهسازي شهري، شركت قهري، شركت مادر‌( هلدينگ)، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غير سهامي، شركت مختلط، شركت مشاور دولتي، شركت نسبي، شركت هواپيمايي ملي ايران، شركت هواپيمايي، شركت، شروع به جرم، شروع مدت حبس، شرياني اصلي (راه)، شرياني فرعي (راه)، شريك جرم، شريك ضامن، شغل انتظامي، شغل كارمندي، شغل مشترك، شغل نظامي، شغل(نيروي انتظامي)، شغل، شفيع، شكل پذيري، شماره وسيله نقليه، شن و ماسه معمولي، شناسنامه خودرو، شناورها و آلات و ائوات غيرمجاز، شوت، شورا، شوراها، شوراي اصناف كشور، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بورس، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي عالي نقشه برداري، شوراي مركزي اصناف، شوراي مركزي دانشگاه ها، شورش كننده، شهدا، شهداي ملي، شهر جديد، شهر محل طبابت، شهر، شهرداري، شهرك صنعتي، شهيد(مصاديق)، شيب (سرازيري)، صاحب شغل آزاد، صاحب كالا، صاحب نسق، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، صاحبان حرفه، صاحبان فرض، صاحبان قرابت، صادر كننده خدمات فني و مهندسي، صادر كننده نمونه، صادرات خدمات فني و مهندسي، صادرات قطعي، صلاحيت دفاتر اسناد رسمي، صلاحيت ذاتي، صنايع اپتيك، صنايع اتوماسيون، صنايع الكترونيك، صنايع بزرگ، صنايع پايين‌دستي، صنايع پتروشيمي، صنايع روستايي، صنايع فصلي، صنايع كوچك، صنايع نوين، صندوق اداره تصفيه، صندوق بازنشستگي، صندوق پس انداز ملي، صندوق توسعه كشاورزي ايران، صندوق خدمات فني، صندوق خدماتي، صندوق دخيره فرهنگيان، صندوق سرمايه گذاري، صندوق غيردولتي توسعه صادرات، صندوق يا شركتي سرمايه گذاري ريسك پذير، صنعتگران دستمزد بگير، صنف، صنوف توزيعي، صنوف توليدي، صورت وضعيت قطعي، صيد، ضابطين دادگستري، ضابطين عدليه، ضابطين نظامي، ضدعفوني، ضرايب مالياتي، ضرر مانع از تقسيم، ضرر و زيان قابل مطالبه، ضرر، ضريب بهره مالكانه، ضمان درك، ضمان قهري، ضمان، ضمانت مطلق، ضمانت مقيد، طبقه بندي معاملات، طبقه بندي مناقصات، طبقه شغلي، طبقه ضعيف، طبقه نرم، طراحي معماري و شهرسازي و رشته هاي وابسته، طرح بهره برداري، طرح تفصيلي، طرح جامع سرزميني، طرح جامع شهر، طرح جنگلداري، طرح طوبي، طرح عمراني انتفاعي، طرح عمراني غيرانتفاعي، طرح عمراني، طرح عمل آوري چاي، طرح مرتع داري، طرح مستقل پژوهشي، طرح مطالعاتي، طرح‌ هادي، طرح هاي انتقال آب، طرح هاي تامين آب، طرح هاي دو فوري، طرح هاي سه فوريتي، طرح هاي عمراني انتفاعي دولت، طرح هاي يك فوريتي، طرح‌ها و لوايح فوري، طرح‌هاي دو فوريتي، طرح‌هاي قانوني، طرف دعوي (در عين)، طفل، طلاق باين، طلاق خلع، طلاق رجعي، طلاق مبارات، طلاقنامه رسمي، ظرفيت آماده كار، ظرفيت چرا، ظرفيت وسيله نقليه، عائله درجه يك، عائله، عاريه، عاقله، عامل ذيحساب، عامل فروش، عامل، عايدات خالص شركت، عايدات خالص، عايله تحت تكفل، عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان، عدم اجراي تعهدات واردكنندگان، عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، عدم اعلام موجودي كالا، عدم انقضاء مدت (نكاح) منقطع، عدم درج قيمت كالا، عدم درج قيمت، عدم صدور صورت حساب، عدم صدور فاكتور، عدم صلاحيت ذاتي، عده بذل مدت (زن حامله)، عده بذل مدت (نكاح منقطع)، عده طلاق وعده فسخ نكاح، عده طلاق، عده فسخ نكاح (زن حامله)، عده فسخ نكاح (نكاح منقطع)، عده وفات (زن حامله)، عده وفات، عده، عذر موجه، عرضه خارج از شبكه، عرضه خصوصي، عرضه عمومي، عرضه كالا خارج از شبكه، عرضه و فروش كالاي قاچاق، عرضه واردات صنعتي، عرف محل، عريضه، عسر و حرج، عشاير كوچنده، عشاير، عضو شركت تعاوني، عضو محقق و مميز، عضو(شركت تعاوني)، عقد از راه دور، عقد جايز، عقد خياري، عقد لازم، عقد منجز و معلق، عقد، علائم مرزي، علائم، علامت تجارتي، علامت خطاب يا معرف (CALL SIGN)، علامت صنعتي و تجاري، علي‌الحساب، عمده فروش، عمده فروشي، عمران و آباداني، عمران و احياي قابل قبول، عمران، عمري، عمل آوري(آبزيان)، عمليات اجرايي، عمليات بانكي، عمليات ساختماني، عمليات نفتي، عناصر تقسيمات كشوري، عنوان، عوارض گمركي، عوارض محلي، عهدنامه و موافقتنامه، عيار مسكوكات طلا، عين موهوبه، عيناً (كالاي گمركي)، غايب مفقودالاثر، غايب، غبن فاحش، غرامت دستمزد، غرامت مقطوع نقص عضو، غرامت، غرس اشجار، غرفه، غصب عناوين و مشاغل، غصب، غفلت، غله، غنايم جنگي، غواص(آب باز)، غيبت غيرموجه، غيبت موجه، غير رشيد، غيرانتفاعي، غيرمجاز، غيرنظاميان، فاضلاب، فته طلب، فدراسيون ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران، فدراسيون هاي ورزشي آماتوري، فراخوان نخست، فرار با توطئه، فراري در خارجه، فراري در داخله، فراري(در زمان جنگ)، فراري(در زمان صلح)، فراري، فرانشيز، فراورده، فراورده‌هاي بيولوژيك، فراورده‌هاي خام دامي، فراوري، فرايند صنعتي، فرد صنفي، فرزندان شاهد، فرستنده بار، فرض ثلث تركه، فرض(ثمن تركه)، فرض(دو ثلث تركه)، فرض(ربع تركه)، فرض(سدس تركه)، فرض(نصف تركه)، فرودگاه، فروش اجباري، فروش ارزي ريالي، فرهنگ عمومي هنر، فرهنگستان علوم پزشكي تهران، فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، فرهنگستان علوم، فسخ فعلي، فسخ، فعاليت جاري، فعاليت معدني، فعاليت هاي مدني، فعاليت، فقر درآمدي، فقر شديد( گرسنگي)، فقر قابليتي، فقر مطلق، فلات قاره، فلزات قيمتي، فوت ناشي از قيود خدمت، فوق العاده سختي كار انتظامي، فوق العاده و مزايا(بانك)، فوق‌العاده‌هاي شغل، فهرست نرخ‌ها، فهرست نويسي قبل از انتشار، قائم مقام تجارتي، قاب خمشي، قاب مهاربندي شده، قاچاق اسلحه، قاچاق اشياي ممنوع‌الورود و ممنوع الصدور، قاچاق انسان، قاچاق گمركي، قالب آماري، قالب، قانون تجارت الكتروني( قلمرو)، قانون مجازات (عمومي)، قانون مجازات اسلامي، قباله ازدواج رسمي، قبول تركه، قبول صريح تركه، قتل عمد، قدرت خروجي فرستنده راديويي، قذف، قرائن مالياتي، قرابت نسبي، قرابت، قرار، قرارداد اجاره كشتي، قرارداد استخراج و فروش، قرارداد اكتشاف، قرارداد باربري، قرارداد پيمانكاري، قرارداد جزئي، قرارداد حرفه‌‌آموزي، قرارداد حمل، قرارداد كار كشاورزي، قرارداد كار، قرارداد كارآموزي، قرارداد ناهمسان خدمات مشاوره اي، قرارداد، قراردادهاي همسان خدمات مشاوره اي، قرض، قسمت‌هاي مشترك آپارتمان ها، قشلاق، قصاص، قصور، قطار خياباني، قطعات و قسمت هاي اصلي(خودرو)، قلم اطلاع، قلمرو قوانين جزايي، قلمرو كشور، قوادي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران، قوه قضاييه، قوه مجريه، قوه مقننه، قهرمان، قيام مقدس ملي، قيمت عادله‌ كالاها، قيمت عادله، قيمت مدعي به، قيمت واقعي خدمات، قيمت ورودي، قيمي(اموال)، كابوتاژ، كاداستر، كادر ثابت، كار با اشعه، كار در دست اجرا، كار روز و شب، كار متناوب، كار مختلط، كار نوبتي، كار، كارآموز، كارآموزي دانشجويان، كارپرداز، كارت پارك، كارت شناسايي خودرو، كارت شناسايي ملي، كارشده، كارشناس رسمي، كارشناس، كارشناسان رسمي، كارفرما در كارگاه‌هاي ساختماني، كارفرما، كارفرماي كشاورزي، كاركنان بانك، كاركنان پيماني(نيروي انتظامي)، كاركنان نيروي انتظامي، كاركنان و كارگزاران، كاركنان وظيفه، كارگاه، كارگاه‌هاي مرمت آثار فرهنگي ـ تاريخي، كارگاه‌هاي هنرهاي سنتي، كارگر كشاورزي، كارگر نوجوان، كارگر، كارگزار/ معامله گر، كارگزار، كارگزاران بورس، كارگزاران، كارگشا، كارمندان شركت(بيمه)، كارمندان، كاروان يا خانه سيار، كاروانسراها، كارهاي انجام شده، كاريابي، كاسب، كاشف معدن، كاشف، كالا، كالاهاي خاص نظامي، كالاهاي داراي جنبه تجاري، كالاهاي داراي جنبه فروش، كالاي انتقالي، كالاي مجاز، كالاي مشروط، كالاي ممنوع، كاميون اتاقدار، كاميون بونكر، كاميون تانكر، كاميون تيغه دار، كاميون سقف دار(مسقف)، كاميون كفي، كاميون كمپرسي، كاميون لبه دار، كاميون مخلوط كن(ميكسر)، كاميون يخچالدار، كاميون، كاميونت، كانون استان كارشناسان رسمي دادگستري، كانون اسكان عشايري، كانون بانك‌ها، كانون سردفتران، كانون كارشناسان رسمي، كانون وكلا، كانون وكلاي دادگستري، كانه آرايي، كانه، كاه خشخاش، كتاب، كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه‌هاي عمومي، كدخداي ده، كسبه جزء، كسبه و صنعتگران دستمزدبگير، كشاورز، كشاورزي و منابع طبيعي، كشاورزي، كشتي، كشنده، كفالت، كلاه ايمني، كم زمين، كم فروشي و تقلب، كم فروشي، كمربند ايمني، كمك ازدواج، كمك عائله‌مندي، كمك كشاورز، كمك كفن و دفن، كمك، كمك‌هاي مردمي در مدارس، كميته انقلاب اسلامي، كميته ملي المپيك ايران، كميسيون امنيت اجتماعي، كميسيون قراردادهاي ناهمسان، كميسيون نظارت، كناره يا كرانه يا ديواره، كنترل بهداشتي دام، كنترل بهداشتي، كنده، كنفدراسيون، كنوانسيون پاريس، كوچ عشايري، كوچه، كوشش فكري، كيفر تبعي، كيلو، گارد صنعت نفت، گاوداري، گذرگاه پياده، گرانفروشي، گردش علمي(پيمانكار)، گرده بينه، گرمسير، گروه آموزشي، گروه پ‍‍ژوهشي، گروه شركت‌هاي پيمانكاري، گروه هاي آسيب پذير، گروه، گروه‌هاي پزشكي، گروه‌هاي غيرقانوني، گره دريايي، گزارش ها و مكاتبات، گزارشگر، گواه(واقعه)، گواهي آموزش، گواهي سسپرده نزد خزانه، گواهي كشف، گواهينامه بين المللي رانندگي، گواهي‌نامه راديو اپراتوري، گواهينامه رانندگي(پروانه رانندگي)، گواهينامه صلاحيت پيمانكاران، گواهينامه صلاحيت پيمانكاري صنعت ساخت، لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازي)، لازم الجراشدن قوانين، لايحه دولت، لايحه و طرح سه فوريتي، لايروبي، لوازم خانه، لواط، لوايح دوفوري، لوايح و طرح‌هاي دو فوريتي، لوايح و طرح‌هاي يك فوريتي، لوري، ليتوگرافي و گراورسازي، ليتوگرافي، مؤسسات آموزش‌ عالي حوزوي، مؤسسات اعتباري غيربانكي، مؤسسات پاراكلينيكي و درمان جنبي، مؤسسات مديريت محوطه‌هاي فرهنگي ـ تاريخي و موزه‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مؤسسه برق، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته، ماده معدني، مازاد برگشتي، مال غيرمنقول، مال منقول، مالك، ماليات قطعي شده، مامور به خدمت، مامور ثبت احوال، مامور، مأموريت ثابت(وزارت خارجه)، مأموريت موقت(وزارت خارجه)، ماموريت، مأمورين به خدمت عمومي، مأمورين رسمي، مامومه، ماه، مباحات اصلي، مباحات، مبادله مرزي، مبادله يادداشت، مباشر، مباشرت در جنايت، مبدأ تاريخ رسمي كشور، مبلغ باقيمانده كار در دست اجرا، مبلغ برآورد كار، مبلغ كار، مبلغ مدعي به، مبلغ نهايي كار، مبناي محاسبه و پرداخت حق الكشف، متصدي باربري، متصدي حمل و نقل، متصرف، متعذرالمصرف، متلاحمه، متمرد، متوسط حقوق، متوسط مزد، متولي موقوفه، متهب، مثلي(اموال)، مجاز مشروط، مجاز(كالا)، مجازات بازدارنده، مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي، مجتمع گياهان دارويي و گل هاي زينتي و…، مجراي اصلي، مجرم به عادت، مجرم، مجرمين خطرناك، مجلس شوراي اسلامي، مجله، مجمع امور صنفي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجموعه اموال فرهنگي ـ تاريخي يا هنري، مجموعه قالب بندي، مجموعه‌دار، مجوز رانندگي يا وسيله نقليه عمومي، مجوز سرمايه گذاري(خارجي)، مجوز شرعي، مجهول التوليه، محارب و مفسد في الارض، محارب(مصداق)، محاسبات ملي، محاكم اختصاصي، محاكم تجارت، محاكم عمومي، محتكر، محجور، محدوده آبريز تهران، محدوده پروانه چرا، محدوده روستا، محدوده شهر جديد، محدوده شهر، محدوده ممنوع تردد، محدوديت هاي اقتصادي در روابط خارجي، محروميت از حقوق اجتماعي، محصلين(ارتش)، محصولات سينمايي، محصولات صنعتي، محصـولات فرهنگي، محقق، محكمه صلحيه، محكوميت هاي موثر كيفري، محل انباشت مواد (معدني)، محل سكونت، محله، مخابرات، مخاطب، مخبر، مداخله اصليه(مدعي العموم)، مداخله مدعي العمومي، مدارس غيرانتفاعي، مدت اشتغال، مدت حمل بار، مدت حمل مسافر، مدت خدمت در جبهه، مدت عده زن حامله، مدت عده طلاق در نكاح منقطع، مدت عده طلاق، مدت عده فسخ نكاح منقطع، مدت عده فسخ نكاح، مدت عده وفات، مدت كار، مدت معالجه جانباز، مدت مناقصه، مدرسه رسمي، مدرسه عالي شهيد مطهري، مدرسه علميه، مدرسه غيررسمي، مدرسه، مدرك حكم محكمه، مدعي خصوصي، مدعيان عمومي، مدير آموزشگاه رانندگي، مديريت اجرايي پسماند، مديريت بحران، مديريت مخاطرات(ريسك)، مديريت مخاطرات، مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، مراتع قطب مخالف اسكان، مراتع ملي غيرمشجر، مراتع، مراسلات پستي، مراسم قانوني، مراكز آموزشي و تربيتي، مراكز بهداشتي- درماني، مراكز فرهنگي، مراكز فني مجاز، مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي، مراكز، مؤسسات، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي، مربي آموزشگاه رانندگي، مربي، مرتشي، مرتع طبيعي، مرتع غيرمشجر، مرتع مشجر، مرتع، مرتهن، مرجع تاييد شهيد، مرجع صلاحيتدار، مرخصي استحقاقي، مرخصي استعلاجي، مرخصي اضطراري، مرخصي بدون حقوق، مرخصي تشويقي، مرخصي حج، مرخصي، مرداب، مرز، مرسولات پست، مركز آمار ايران، مركز آموزش عالي علوم دريايي، مركز آموزش عالي علوم و فنون مازندران، مركز آموزشي، پژوهشي امام خميني، مركز استان، مركز بخش، مركز توسعه صادرات، مركز تهيه و توزيع كالا، مركز دهستان، مركز شهرستان، مركز كارآموزي، مرگ مغزي، مرور زمان، مزارع كشاورزي مكانيزه، مزارعه، مزاياي مستمر، مزايده، مزد ثابت، مزد ساعتي، مزد و حقوق، مزد يا حقوق (كارگر كشاورزي)، مزد يا حقوق متوسط، مزد يا حقوق يا كارمزد، مزد يا حقوق، مزد، مزرعه پرورش آبزيان، مزرعه، مسئول ايستگاه، مسئول فيزيك بهداشت، مسئوليت بيمه‌گر، مسئوليت ناشي از جرم، مسابقات خارجي، مسابقات داخلي، مسابقه آزاد بين المللي، مسابقه آزاد ملي، مسابقه دعوتي، مسابقه دومرحله اي، مسابقه طراحي اجمالي، مسابقه طراحي تفصيلي، مسابقه طراحي معماري و شهرسازي، مسابقه محدود، مسابقه يك مرحله اي، مساحقه، مسافر، مسافرت‌هاي دولتي، مساقات، مستاجر، مستثنيات دين، مستثنيات نفقه، مستخدم ثابت، مستخدم رسمي، مستخدم غيررسمي، مستخدم موقت، مستعير، مستمري از كارافتادگي، مستمري استحقاقي، مستمري بازنشستگي، مستمري‌ بگيران، مستمري، مستودع، مسكن مناسب، مسكوك طلاي پنجاه ريالي يا نيم پهلوي، مسكوك طلاي ده پهلوي، مسكوك طلاي صد ريالي يا پهلوي، مسير كوچ، مسيل متروك، مشاركت ثبتي، مشاركت حقوقي، مشاركت مدني، مشاغل ارتش، مشاغل تخصصي، مشاغل كشاورزي، مشاغل نيروي انتظامي، مشاور خارجي، مشاور سرمايه گذاري، مشاور كارفرما، مشاور، مصارف روستايي، مصدوم، مصرف معقول، مصرف مفيد، مصرف‌كننده، مصلحت وقف، مصنوعات فلزات گرانبهاي استاندارد شده، مضاربه، مطالعات بنيادي و تحقيقاتي، مطبوعات مرتب الانتشار، مطبوعات، معادن بزرگ و مهم، معادن بزرگ، معادن بلامعارض، معاملات تجارتي( به اعتبار تاجر بودن)، معاملات تجارتي، معاملات جزئي، معاملات خيلي جزئي، معاملات دولتي از نظر مبلغ، معاملات دولتي، معاملات شهرداري‌ها، معاملات عمده، معاملات متقابل، معاملات متوسط، معاملات(موضوع منع مداخله)، معاوضه، معاون جرم، معاون ذي‌حساب، معاون مجرم، معاينه فني، معتاد، معدن آماده، معدن، معذوريت، معسر از هزينه دادرسي، معسر، معلول رواني، معلول نيازمند واجد شرايط، معلول، معيارها، استانداردها و ضوابط فني، معيارهاي تدوين شده(مصرف انرژي)، معير، مفتري، مفقود‌الاثر، مفلس، مقابله، مقاطعه كار، مقامات سياسي وزارت امور خارجه، مقاوله نامه و پروتكل، مقاومت، مقدار مدعي به، مكاتب و مدارس، ملاك تعيين قيمت، ملزم به انفاق، ملك عمومي، ممنوع (كالا)، ممنوعيت از اقامت، منابع مولد آلودگي، منابع مولد اشعه، منابع نفتي، منازل مسكوني، مناسب سازي، مناطق دريايي، مناطق كردنشين، مناطق محروم، مناقصه دومرحله اي، مناقصه عمومي، مناقصه گر، مناقصه گزار، مناقصه محدود، مناقصه يك مرحله اي، مناقصه، منتسب، منتظر خدمت، منصف المياه، منطقه انحصاري اقتصادي، منطقه شهري، منطقه ممنوعه، منطقه نظارت بحري، منطقه نظارت، منظور ازانتقال‌دهندگان دست دوم(وسايط نقليه)، منعكس كننده نور، منفصل از خدمت، منقله، مواد آلوده كننده آب، مواد آلوده‌كننده هوا، مواد اوليه نفتي غيرفلزي، مواد باطله، مواد خطرناك، مواد روانگردان، مواد زائد جامد، مواد مخدر، مواد معدني طبقه چهار، مواد معدني طبقه دو، مواد معدني طبقه سه، مواد معدني طبقه يك، مواد معدني، مواد هزينه، موارد ابلاغ، موارد فوت حين انجام وظيفه يا به سبب آن، موافقتنامه اصولي اكتشاف، موافقتنامه داوري، موتورسيكلت گازي(موتور گازي)، موتورسيكلت، موجبات ارث، موجر، موجودي انبار، مودع، مودي مالياتي، موزه خصوصي، موزه، موزه‌هاي تخصصي، موسس آموزشگاه رانندگي، موسسات فرهنگي، موسسه آموزشي .و پژوهشي امام خميني، موسسه بررسي آفات و بيماري هاي گياهي، موسسه تهيه و اصلاح نهال و بذر، موسسه خواروبار و تغذيه ايران، موسسه راه آهن، موسسه، موضحه، موضوع شركت، مهاجر، مهارت، مهر، مهرالمتعه، مهرالمثل، مهندس درجه دو، مهندس درجه يك، مهندس كشاورزي و منابع طبيعي، مهندس ناظر، مهندس يار، ميانبند، ميراث فرهنگي، ميراث‌هاي طبيعي، ميزان حقوق بازنشستگي براي افسران و همرديفان ارتش و ژاندارمري كل كشور، ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي، ميزان حقوق بازنشستگي مقامات سياسي وزارت امور خارجه، ميزان حقوق مستمري وراث، ميزان مستمري ماهانه از كارافتادگي كلي ناشي از كار، ميزان مقرري بازنشستگي(كارگران)، ميل دريايي، ميني بوس، ناشر اوراق مشاركت، ناشر، نان حجيم، نخبه، نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي، نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي، نرخ تسعير بانك، نرم‌افزار، نسبت سرمايه به بدهي، نسخه، نسق، نشانه جغرافيايي، نشان‌هاي دولتي (كشوري)، نشاني‌هاي قانوني، نشر فو‌ق‌العاده، نشريات دانشگاهي، نشريه الكترونيكي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، نظام صنفي، نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام مهندسي معدن، نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نظاميان، نفت، نفقه اقارب، نفقه زن، نفقه، نقص عضو، نقص فني، نقض بلا ارجاع، نكاح منقطع، نگهبان، نمايندگي ثبت احوال، نمايندگي خزانه در استان، نمونه‌هاي تجارتي بي‌بها، نوربالا، نورپايين، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، نهادهاي انقلابي، نهادهاي مالي، نهال، نهالستان ها، نهر سنتي، نهر طبيعي، نهر مرزي، نياز آبشويي خاك، نيازمند، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي نظامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نيروي كار جديد، نيم پهلوي، نيمه تريلر، وابسته كار، واحد آموزشي، واحد اداري، واحد انتظامي، واحد پول ايران، واحد تحقيقات صنعتي، واحد حق برداشت مخصوص، واحد خدمات مشاوره اي، واحد دامي، واحد دولتي، واحد صنعتي، واحد صنفي، واحد كشاورزي، واحدهاي عملياتي نفتي، واحدهاي وابسته به چاپ، واخواهي، واردات قطعي، واسط بادوام، وانت دوكابين، وانت يك كابين، واهب، وجوه اداره شده، وجوه عمومي، وجه الضمان، وديعه، وراث قانوني، ورثه، ورشكستگي به تقلب، ورشكستگي، ورشكسته به تقصير، ورقه اختراع، وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع، وزارتخانه، وزن با بار، وزن بارگيري شده، وزن بدون بار، وسايل ارتباط از راه دور، وسايل ارتباط جمعي خارجي، وسايل تبليغ عمومي، وسايل كمكي پزشكي (پروتزواتز)، وسايل نقليه خارجي، وسايل نقليه عمومي، وسيله نقليه آموزشي، وسيله نقليه امدادي، وسيله نقليه طويل، وسيله نقليه عمراني، وسيله نقليه غيرموتوري، وسيله نقليه فوق سنگين، وسيله نقليه كشاورزي، وسيله نقليه مركب، وسيله نقليه مفصل دار، وسيله نقليه موتوري، وسيله نقليه، وصيت تمليكي و عهدي، وصيت شفاهي، وصيت، وصيت‌نامه خودنوشت، وصيت‌نامه رسمي، وصيت‌نامه سري، وصيت‌نامه، وضع استخدامي مستخدمين رسمي، وظايف ديوان محاسبات، وظايف شوراي پول و اعتبار، وظايف و اختيارات رهبر، وظيفه سازمان بازرسي كل كشور، وظيفه، وفا به عهد، وقف، وكالت انتخابي، وكالت در اقرار، وكالت، ولايت، ولگرد، ولي خاص، ولي ميت، هاشمه، هبه، هدف ديوان محاسبات كشور، هديه يا رشوه، هزينه آزمايش، هزينه تحصيل، هزينه تعرفه‌بندي، هزينه دادرسي، هزينه سفر، هزينه، هزينه‌هاي اجرايي، هزينه‌هاي قابل قبول، هزينه‌هاي ‌گمركي، هفته، همجوش، همرديفان، هنرآموز، هنرستان، هواپيما، هواپيماهاي سنگين، هواپيماي خصوصي، هواي آزاد، هيأت اجرايي، هيات داوري(بورس)، هيأت رهبري، هيأت عالي نظارت، هيات قراردادهاي ناهمسان، هيأت مؤسس، يكان‌هاي پشتيباني، يكان‌هاي محلي، يگانه مراقب و نگهدارنده، ييلاق

——————————————–

منبع:

http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=3072

همچنین ببینید

روش‌های عمومی مقابله با حملات از چهار سمت شیطان

1-    روش‌های مقابله (عمومی) با حملات شیطان از چهار سمت علاوه بر روش‌های (تاکتیک‌های) مقابله‌ای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *