شنبه 2 تیر 1403

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مستندسازی

پیشنهادها: تدوین مستند تاریخی فعالیت های هسته ای ایران توسط یک مرجع بی طرف

در تعاریف علمی سه سطح از تاریخ بیان می شود. 1-    تاریخ نقلی: تعریف وقایع، حوادث و اتّفاقات رخ داده شده و اوضاع و احوال گذشتگان. به نوعی یک روزشمار از وقایع تاریخی بدون ارائه تحلیلی بر آنها. 2-    تاریخ علمی: تبیین قواعد و سنن حاکم بر وقایع و اتّفاقات …

بیشتر بخوانید »