جمعه 24 فروردین 1403

اصول و مبانی حاکم بر دیدگاه های امام خمینی درباره آمریکا (قسمت دوم)

فصل اوّل: مبانی فکری و اصول کلان سیاست خارجی ایران در قبال آمریکا

استحکام در اصول و مبانی فکری هر نظریه­ای مایه قوام و استواری آن نظریه بوده و به عنوان زیربنای اندیشه­ای موضوعات مطرح است؛ لذا بدیهی است که این موضوع در سیاست خارجی ایران نیز دارای اهمیت زیاد می­باشد. در ادامه این اصول و مبانی از قول نظریه­پرداز حکومت اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) بیان گردیده است.

«اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد این ملت اسیر انگلیس یک وقت باشد، اسیر آمریکا یک وقت باشد. اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد که اسرائیل قبضه کند اقتصاد ایران را، نمی‌گذارد که کالاهای اسرائیل در ایران بدون گمرک فروخته بشود… اگر نفوذ روحانیون باشد نمی‌گذارد یک دست نشانده آمریکائی این غلط‌ها را بکند، بیرونش می‌کنند از ایران.»[i]

«وظیفه ملت غیور ایران است که از منافع آمریکا و اسرائیل در ایران جلوگیری کرده و آن را مورد هجوم قرار دهند هر چند به نابودی آن بیانجامد.»[ii]

«سؤال: موقع و موضع شما در قبال آمریکا چیست؟

 جواب: در طی اعلامیه‌ها و بیانیه­های پانزده سال اخیر خود، چندین بار موقع و موضع خویش را در قبال آمریکا و قدرت‌های بزرگ دیگر بیان کرده‌ام که از ثروت‌های ممالک فقیر بهره برداری می‌کنند و عمال خود را در این ممالک تحمیل نمایند و قهر و خشونتی را که بر مردم دنیای سوم تحمیل می‌شود تایید می‌نمایند. آمریکا که منشأ کودتای 1953 (1332) و بازگشت و سپس حفظ شاه بر سر قدرت بوده است سیاست خود را تغییر نداده است تا وقتی که وضع به همین منوال است، موقع و موضع من در قبال آمریکا همچنان تغییر ناپذیر خواهد ماند.

 سؤال: آیا مثل برخی فکر می‌کنید که آمریکا می‌خواهد یک رژیم آزادمنش (لیبرال) در ایران مستقر سازد؟

 جواب: یعنی اعلامیه­ای راجع به احترام و رعایت حقوق بشر؟ این مطلب چیزی جز حرف نیست و من بدان باور ندارم، کافی است که ملاحظه کنیم که کارتر رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدارش در تهران پشتیبانی خود را از شاه تجدید کرد و علاوه بر آن، عملاً نیز این پشتیبانی مورد تکذیب قرار نگرفت. بهر حال ما هیچ‌گاه رژیم را با سیما و صورتی لیبرال و آزادمنش و مضمون و محتوای دیکتاتوری و استبدادی قبول نخواهیم کرد.

 سؤال: در قبال اتحاد شوروی که همسایه بزرگ ایران است، موضع و موقع شما چیست؟

 جواب: همان موقع و موضعی که در قبال آمریکاست. ابرقدرت‌ها مردم ما را استثمار کرده‌اند و من فرقی میان آن‌ها و حتی بین آن‌ها و انگلیس هم نمی‌بینم. هنگامی که ایران واقعاً مستقل گردید، در آن صورت می‌تواند روابط سالمی با تمام ممالک عالم برقرار سازد.»[iii]

«ما حرفمان از اول تا حالا این بوده است که ما یک مملکتی داریم برای خودمان می‌خواهیم، ما نمی‌خواهیم آمریکا سرپرست ما باشد ما نمی‌خواهیم همه منافع ملت را آمریکا ببرد، همه منافع مملکت را شوروی ببرد، گاز را شوروی ببرد و نفت ما را آمریکا ببرد و یک سفره بازو هر چه هر کس می‌خواهد هر چی بخورد، ما نمی‌خواهیم این‌طور باشد.»[iv]

«تا آمریکا نرود و تا دست این ابرقدرت‌ها از روی مملکت ما برداشته نشود، ما نهضت مان برقرار است و فریادمان هم برقرار است و کارهایمان را هم انجام می‌دهیم و انشاءالله موفق خواهیم شد.»[v]

«ما می‌گوییم که آن کسی که به مملکت ما خیانت اصلی را کرده آمریکاست، الآن ما سروکارمان با آمریکاست این‌ها دیگر شاخ و برگش هستند، شاه یکی از شاخه­های آمریکا هست، این نوکر است، نوکر است، المامور و معذور، تو سرش می‌زنند باید بکند، ما می‌گوییم آمریکا باید برود که اصل است. این شاخه‌ها هم که هرزه خورند و هرزه برند و مال مردم خورند و خیانت‌کارند، این‌ها هم باید بروند، مملکت مال خودمان هست ما خودمان می‌خواهیم اداره کنیم. آمریکا چه کار دارد که شما نمی‌توانید به رشد برسانید، خیلی مضحک است این.»[vi]

«اسلام می‌گوید که نباید این‌ها، دیگران به شما حکومت بکنند، منع کرده حکومت دیگران را بر شما، باید مستقل بشاید شما، البته به منطق این‌ها استقلال همان ارتجاع است، تا پیوند به آمریکا و همه چیزمان زیر دست آن‌ها نباشد، مترقی نیستیم.»[vii]

«ما می­گوییم که ما نمی‌خواهیم که شما ما را به دروازه تمدن برسانید شما بروید بیرون، ما خودمان می‌دانیم آمریکا برود، مستشارهای آمریکا بروند، اگر مستشارهای آمریکا رفتند، ما خودمان این رژیم را اداره می‌کنیم، ما خودمان اداره می‌کنیم.»[viii]

«ما منطق مان، منطق اسلام این است که سلطه نباید از غیر بر شما باشد، نباید شما تحت سلطه غیر باشید، ما هم می‌خواهیم نباشید سلطه غیر. ما اصل گفتنمان این است که آمریکا نباید باشد، نه آمریکا تنها، شوروی هم نباید باشد، اجنبی نباید باشد، منطق ما این است و فریاد ما هم همین است.»[ix]

«ما فریادمان این است که باید این ملت هر چه دارد مال خودش باشد و خودش اداره خودش را بکند، ما مستشار نمی‌خواهیم از آمریکا.»[x]

«ما می‌خواهیم یک ملت را آزاد کنیم، ما می‌خواهیم یک امت را آزاد کنیم، ما می‌خواهیم یک امت را مستقل کنیم، ما می‌خواهیم از زیر بار آمریکا و انگلستان و روسیه بیرون برویم، البته فداکاری می‌خواهد، جوان دادن می‌خواهد، حبس می‌خواهد.»[xi]

«اگر بخواهید ایران اصلاح بشود، با بودن محمدرضا در آنجا و این سلسله خبیثه پهلوی، این ایران اصلاح شدنی نیست، باید این برود تا ایران اصلاح بشود، دنبال او باید دست آمریکا انگلستان عرض می‌کنم که شوروی، این سه ابر قدرت باید دستشان قطع بشود از ایران، و ایران مستقل برای خودش باشد تا اصلاح بشود. ما دنبال این معنی هستیم انشاءالله.»[xii]

«این از کم فهمی ماهاست و از بی‌عرضگی ما مسلمین است که این‌طور اسیر هستیم و همه ما در تحت سلطه هستیم و همه منافع شرق را دارند آمریکا و شوروی و امثال این‌ها می‌برند برای اینکه این قطرات در آن جایی هم که با هم مجتمع­اند، اجتماع نیست.»[xiii]

«سؤال: رابطه یک دولت اسلامی و دولت آمریکا در آینده چگونه خواهد بود؟

 جواب: باید ببینیم آمریکا خودش در آینده چه نقش دارد. اگر آمریکا بخواهد همان­طور که حالا با ملت ایران معامله می‌کند با ما رفتار کند، نقش ما با او خصمانه است و اگر چنانچه آمریکا به دولت ایران احترام بگذارد، ما هم با همان احترام متقابل عمل می‌کنیم و با او به طور عادلانه که نه به او ظلم کنیم و نه به ما ظلم کند، رفتار خواهیم کرد و اشکالی پیش نمی‌آید.»[xiv]

«ما می‌خواهیم آزاد باشیم، ما می‌خواهیم زیر دست مستشارهای آمریکائی نباشیم. این رشد ملت ماست.»[xv]

«سؤال: آیا نمی‌ترسید که آمریکا جمهوری اسلامی را براندازد؟ و همین طور روسیه؟ چه اقداماتی برای جلوگیری از یک چنین احتمالی خواهید کرد؟

 جواب: در حال حاضر نهضت اسلامی ایران علیه شاه، چیزی کمتر از رویاروئی با آمریکا و شوروی نیست که مستقیم و غیر مستقیم از او حمایت می‌کنند.»[xvi]

«دیگر آمریکا مثل پدربزرگ ما نیست که ما از او اطاعت کنیم، دیگر دست اجانب را ما قطع کردیم از این مملکت، نه شوروی دیگر جرأت دارد که به ما دست درازی کند و نه آمریکا قدرت دارد که به ما تعدی کند.»[xvii]

«سؤال: با آمریکائی­هائی که در کشور شما هستند چه خواهید کرد؟ و همچنین آیا از نفوذ شوروی‌ها در کشور خود نگران نیستید؟

جواب: آمریکائی­هائی که به ضرر ما در ایران هستند، آن‌ها را تحمل نخواهیم کرد. اما کسانی که به ضرر ما نیستند، مثل سایر خارجی‌ها در آنجا زندگی خواهند کرد. ما از نفوذ شوروی به هیچ وجه باکی نداریم و نمی‌ترسیم زیرا جامعه ما اجازه چنین نفوذی را به آنان نمی‌دهد.»[xviii]

«سؤال: اگر شاه سرنگون شود، نقشی را که ایالت متحده خواهد داشت چه خواهد بود؟

 جواب: آنچه را که ما از آمریکا انتظار داریم این است که به مصالح ملت و استقلال مملکت ما احترام بگذارد و از دخالت در امور ما خودداری کند.»[xix]

«در هر صورت این‌ها یک کارهائی است که شده است تا حالا که پله پله است البته، ما نباید جلوی آن را بگیریم بگوییم مثلاً ما همین قدر راضی هستیم، نه. ما آن معنائی را که دنبالش آمدیم این است که آن مطلب آخری حاصل بشود یعنی این مقدمات را طی بکنیم، این نباشد و سلسله پهلوی نباشد و رژیم شاهنشاهی نباشد و دست آمریکا و انگلستان و روسیه قطع بشود از این مملکت و مملکت برای خودمان باشد و حکومت اسلامی هم انشاءالله برقرار بشود.».[xx]

«ما نمی‌خواهیم که آمریکا مالمان را ببرد. کسی که می‌گویید آمریکا مالمان را نبرد، این آدم وحشی است؟»[xxi]

«ما دنبال این هستیم که حالا یک حکومتی پیدا کنیم که این‌طور نباشد که اموال مسلمین را خرج خودش و عائله‌اش بکند و یک مقداریش را، زیادترش را هم بدهد به آمریکا بدهد به شوروی و بدهد به سایر ممالک دیگر تا آنکه تخت و تاجش محفوظ بماند.»[xxii]

«این قدرت­هائی که الآن ما مواجه با آن‌ها هستیم، هی می‌ترسانند آدم را از اینکه ابرقدرت‌ها هستند، شوروی هست، آمریکا هست، انگلستان هست. صحیح است، این‌ها قدرت‌هایشان زیاد است لکن قدرت یک ملتی که حق می‌گوید، که برای خدا قیام کرده است، می‌خواهد که مملکتش، مملکت اسلامی باشد نه اینکه مملکت، مملکتی باشد که صورتش، صورت اسلام و واقعیتش بر خلاف. (بیشتر از آن‌هاست).»[xxiii]

«برای اینکه ارتش، ارتش ما نیست، ارتش استقلال ندارد. اگر ارتش استقلال داشت نمی‌شد ما بگوییم که ارتش مستقل خودش پیش خودی می‌خواهد به آمریکا نفت برساند. ارتش یک ارتش وابسته به آمریکا هست و تحت فرمان مستشارهای آمریکائی هست، از این جهت همین ارتش را استعمال می‌کنند برخلاف چیزی که ملت می‌خواهد. ملت می‌گوید نفت مال خودمان، ارتش می‌گوید نفت مال آمریکاست.»[xxiv]

«قدرتمندی به این است که نظاممان را از گرفتاری که آمریکا برایش پیش آورده نجات بدهیم و یک نظام متکی بر ملت ما ایجاد بکنیم، نه یک نظامی متکی بر مستشارهای آمریکا و استقلالمان را هم حفظ بکنیم و یک مملکت مستقل باشیم، نه یک مملکتی که همه چیز آن در دست دیگران است، تا به واسطه این ثبات پیدا بکند مملکت ما.»[xxv]

«سؤال: اگر دولت مورد نظر شما بیاید سر کار، چه تغییراتی در روابط دولت شما با آمریکا به وجود خواهد آمد؟

 جواب: ما نمی‌خواهیم به آمریکا ظلم بکنیم و نمی‌خواهیم زیر بار ظلم آمریکا برویم، کارهائی که کرده‌اند، ظلم به ما بوده که آن را تحمل نخواهیم کرد. ما روابط دوستانه با همه ملت‌ها داریم و دولت‌ها هم اگر با ما به طور احترام رفتار کنند، احترام متقابل را داریم.

 سؤال: آمریکائی‌ها چه بلائی به سر شما آورده‌اند که شما به آن‌ها اعتراض می‌کنید؟

 جواب: دولت‌های آمریکائی، بزرگ‌ترین خیانتی که به ما کردند این است که این دودمان پهلوی را به ما تحمیل کردند و مخازن ما را به دست این دودمان برده‌اند و به جای آن، چیزی که به درد ملت بخورد نداده‌اند. ارتش ما را در تحت حمایت خودشان قرار داده‌اند که بر ضد ملت قیام کنند و پایگاه­هائی درست کرده‌اند در ایران که مخالف با استقلال ما بوده است و ما با بودن حکومت این شاه هیچ وقت نمی‌توانیم زندگی بکنیم و آمریکاست که از او پشتیبانی می‌کند و الآن هم رئیس جمهور آمریکا پشتیبانی خودش را مکرر اعلام می‌کند. یک ملتی که برای احقاق حق خودش، برای آزادی و استقلال قیام کرده است، رئیس جمهور آمریکا تعبیر می‌کند که این‌ها مردم پست و رذلی هستند و این منطق آقای کارتر است.»[xxvi]

«روابط ما با آمریکا و همچنین با سایر کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل خواهد بود. ما برای آمریکا حق تعیین سرنوشت خودمان را قائل نخواهیم بود. آنچه تا به حال دولت‌های گذشته در آمریکا و اکنون دولت آقای کارتر انجام داد و می‌دهد، نشان می‌دهد که هنوز به تمام وسایل متوسل می‌شوند که این سلطنت را برای تأمین منافع خودشان حفظ کنند و لذا هنوز حالت خصمانه نسبت به نهضت اسلامی کنونی دارند، تا وضع به این منوال است نظر ما نیز نسبت به سیاست آمریکا، نظری منفی است و البته ما حساب ملت آمریکا را با دولت آمریکا جدا کرده و می‌کنیم و از ملت آمریکا می‌خواهیم که از نهضت اسلامی ایران پشتیبانی کنند. روابط فعلی ایران و آمریکا، روابط ارباب و نوکری است که قطعاً باید به یک رابطه سالم تغییر پیدا کند.»[xxvii]

«سؤال: بعد از استعفای شاه، چه دولتی ایجاد خواهد شد؟ عده زیادی از مردم آمریکا فکر می‌کنند که دولت آینده، ضد آمریکایی خواهد بود.

 جواب: دولت جمهوری اسلامی است و در متن دولت، ضدیتی با هیچ دولتی و مملکتی نیست. آمریکا اگر چنانچه با این دولت رفتارش، رفتار انسانی باشد و احترام را حفظ کند، این دولت با او هم مانند سایر دول، احترام متقابل را حفظ خواهد کرد.»[xxviii]

«سؤال: حضرت آیت الله! در بعضی از محافل آمریکائی، شما متهم هستید که ضد آمریکائی هستید و آیا به نظر حضرتعالی اگر شاه ساقط بشود، دلیلی برای ترس آمریکائی‌ها وجود دارد؟

 جواب: اگر معنای ضدیت با آمریکا این است که ما نمی‌خواهیم وابسته به آمریکا باشیم، آری ما ضد آمریکائی هستیم و اگر ترس آمریکا از این است، آری باید بترسند.»[xxix]

«سؤال: در زمینه سیاست خارجی، موضع حضرتعالی در برابر کشورهایی مثل ایالات متحده، روسیه و اسرائیل چه خواهد بود؟

 جواب: ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمین، روابطی نخواهیم داشت؛ و اما آمریکا و شوروی، اگر دخالت در امور داخلی ما نکنند و با ما روابط حسنه داشته باشند، با آن‌ها روابط برقرار خواهیم کرد.»[xxx]

«سؤال: شما اخیراً گفتید که اگر آمریکا سیاست تسلطه جوئی خود را در برابر ایران تغییر دهد، شما حاضر خواهید بود در روابط خود با آمریکا تجدید نظر کنید، منظور شما از این مطلب چیست؟

 جواب: اگر آمریکا به نحو صحیح رفتار کند و در امور داخلی ما مداخله نکند و مشاوران خود را که در امور کشور ما دخالت دارند فرا خواند، ما نیز آن‌ها را احترام خواهیم گذاشت.»[xxxi]

«س: آیا تغییری در اتحاد شما با آمریکا رخ خواهد داد؟

 ج: ما با ملت آمریکا روابط دوستانه داریم و با دولت آمریکا روابطی برقرار می‌کنیم که به نفع ملت ایران باشد.»[xxxii]

«س: آیا هیچ نظری راجع به حمایت بی‌دریغ آمریکا از شاه دارید؟ آیا شما تماماً دخالت آمریکا را در ایران رد خواهید کرد؟ آیا شما در عوض کردن شاه به عنوان یک رئیس مملکت موفق خواهید شد؟

 ج: آمریکا تا حال از شاه دفاع کرده است و به همین جهت دشمن شماره یک ملت ایران است. ما دخالت آمریکا را در ایران محکوم می‌کنیم. آمریکا برای اینکه در ایران پایگاه داشته باشد و منابع ما را به یغما ببرد هیچ کس را بهتر از شاه ندارد تا آنچه را که آمریکا می‌خواهد بکند و به همین دلیل است که از شاه دفاع می‌کند. ما به امید خدا ایران را مستقل خواهیم کرد. ملت ایران با مجاهدت‌های بی‌دریغ خود و کشته دادن‌های بی‌شمار خود بالاخره شاه را از ایران بیرون می‌کند و نظام شاهنشاهی را برچیده و حکومت عدل اسلامی را جایگزین آن خواهد کرد.»[xxxiii]

«ملتمسانه این تقاضا را از همه‌تان دارم که همه شما دنبال یک مطلب بروید که بخواهید مملکت خودتان را از چنگ دیگران آزاد کنید. (من دارم سینه می‌زنم برای آمریکا، من دارم سینه می‌زنم برای روسیه، من دارم سینه می‌زنم برای چین) همه‌اش غلط است. بدتر از بدتر هم. برای خودت چرا سینه نمی‌زنی بدبخت؟»[xxxiv]

«ما می‌خواهیم که این ارتش ما یک ارتش مستقلی باشد که یک سرهنگی از آمریکا نیاید اینجا ارتشبد را بکوبد.»[xxxv]

«ای مردم! بیدار باشید، نقشه دارند می‌کشند، ستاد درست کرده مردیکه در آن جایی که هست، روابط دارند درست می‌کنند، می‌خواهند دوباره ما را برگردانند به آن عهدی که همه چیزمان اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام آمریکا برود. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت.»[xxxvi]

«ارتش باید مستقل باشد، ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای آمریکا و اجنبی باشد.»[xxxvii]

«من به شما آقایان عرض بکنم و به همه ملت ایران عرض بکنم که امروز مملکت ما در یک موضع حساسی وارد شده است که این ملت بین موت و حیات است. یا باید تا آخر اسیر باشیم و احکام دین و اسلام دست‌خوش مفسده جوها باشد، یا حالا پیروزی را به دست بیاوریم. امر دایر بین این دوتاست. هر فرد از افراد ملت که در این امر شرکت نکند خائن است، خیانت به اسلام است، خیانت به اسلام می‌کند، خیانت به کشور می‌کند. اگر ما دم این‌ها را نگیریم و بیرونشان نیندازم، فردا دوباره یا او را بر می‌گردانند و یا همه منافع ما را با این دست می‌دهند به آمریکا و غیره.»[xxxviii]

«امروز دوباره از سر، راجع به اینکه ما می‌خواهیم آزادی بدهیم و ما می‌خواهیم، نمی‌دانم چه بکنیم، مهلت به ما بدهید، از این حرف­هائی که همیشه شاه می‌گفت و خدعه می‌کرد و ما به آن گوش نکردیم، حالا نوکر شاه دارد این حرف‌ها را می‌زند. این‌ها می‌خواهند همان قدرت را برگردانند، این‌ها نوکرها آمریکا هستند، این‌ها هستند که باز منافع آمریکا را به اسم ملیت، به اسم اسلام، به اسم قومیت، به اسم ملت، به اسم نمی‌دانم خدمتگزاری، می‌خواهند منافع آمریکا را حفظ بکنند، می‌خواهند منابع شما را به اجانب بدهند، می‌خواهند شما را تحت اسارت قرار بدهند.»[xxxix]

«ما می‌خواهیم که سرنوشتمان را خودمان تعیین کنیم، نه سفارت آمریکا و سفارت شوروی. ما می‌خواهیم که مملکت خودمان را خودمان تعیین کنیم، نه یهودیان و اسرائیل. ما می‌خواهیم مملکتمان را آزاد کنیم، اختناق در مملکت ما نباشد. ما می‌خواهیم ارتش ما آزاد باشد، اسرائیل در آن تصرف نکند، آمریکا در آن تصرف نکند.»[xl]

«کیسینجر وقتی گوید بزرگ‌ترین حادثه­ای که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده، این پیروزی انقلاب ایران بوده؛ حالا این خطرناک بودن پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای آمریکا در چه رابطه است. اگر آمریکا در ایران اقداماتی را که در ویتنام انجام داده انجام ندهد، جنبش انقلابی ایران امتداد پیدا می‌کند تا به اسرائیل برسد. دیروز این را کیسینجر گفته. از این حرف می‌توانیم بفهمیم که چقدر خطرناک است برای مصالح آمریکا در منطقه و از زبان خود دشمن می‌شود فهمید که حقایق وضع ما چگونه است.»[xli]

«یادآوری این نکته ضروری است که این انقلاب تا رسیدن به نتیجه نهایی که قطع ید آمریکا، شوروی، انگلستان، و سایر دول استعمارگر است ادامه دارد.»[xlii]

«باید در سراسر ایران با پاک‌سازی آموزش و پرورش از آثار فرهنگ استعماری، محیطی به وجود آورید که اطفال ما را شیر بچگانی که همیشه پشت جبهه مقاومت علیه آمریکا و صهیونیست و سایر چپاولگری‌های شرق و غرب نشسته‌اند، تربیت کنید و مطمئن باشید که خمینی تا قطع ریشه­های استعماری چپ و راست همسنگر شماست و رسالت اسلامی هر فرد مسلمان تا مرگ ادامه دارد. من چشم امیدم به شماست.[xliii]

«ملت شجاع باید توجّه داشته باشد که گرچه استبداد داخلی فرو ریخت و مردم آزادی را لمس کرده‌اند ولی هنوز ریشه­های استعمار آمریکا، شوروی، انگلستان و صهیونیسم و سایر دول چپاولگر از این مرز و بوم کاملاً قطع نشده است.»[xliv]

«آمریکا باز چشمش به ایران است، به نفت ایران است، به مخازن ایران است، به این زودی نمی‌تواند اغماض کند و سایر ممالک. شما اگر بخواهید این چشم‌ها را کور کنید و این دست‌ها را قطع کنید، باید با همین رمزی که تاکنون پیش آمدید از این به بعد هم این رمز را حفظ کنید، این کلید را حفظ کنید. آن رمز توجّه به خدا، همه یک مطلب و آن اسلام، همه یک مطلب و آن، شرک نه، اسلام آری.»[xlv]

«در یکی دو روز پیش از این در روزنامه بود که سنای آمریکا به اتفاق آرا این اعدام­هائی که در ایران شده است محکوم کردند. آنهائی که طرح داده یکی از دوستان اسرائیل است که خودش هم از صهیونیست‌هاست. خوب معلوم است که سنای آمریکا باید محکوم کند ما را، شکی ندارد، ما می‌دانیم که این‌ها ما را محکوم می‌کنند، دولت آمریکا هم ما را محکوم می‌کند منتها حرفش را نمی‌زند، مجالس آمریکا هم ما را محکوم می‌کنند برای اینکه آن داغی که به دل آمریکا وارد شده است به واسطه این نهضت، به دل هیچ کس وارد نشده است، هیچ کدام از ممالک به اندازه این استفاده نمی‌کردند. باید ما محکوم باشیم. توقّع اینکه سنای آمریکا مثلاً موافق با ما باشد، توقّع بیجایی است. توقّع اینکه خیر، اعدام‌های ما را محکوم نکنند، این توقّع بیجاست، ما همچو توقّعی از آمریکا نداریم، خصوصاً که خوب، دولت ایران از اسرائیل نفت را قطع کرده و تا آخر هم نمی‌دهد به او دیگر، او هم از دوستان نزدیک آمریکاست و سنای آمریکا، ما توقّع نداریم که دولت آمریکا به ما چیز کرده بود که اگر چنانچه این اعدام‌ها ادامه پیدا بکند، در روابط ایران با آمریکا یک قدری خطر می‌افتد، الهی که به خطر بیفتد ما روابط با آمریکا می‌خواهیم چه بکنیم، روابط ما با آمریکا، روابط یک مظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما می‌خواهیم چه کنیم. آن‌ها میل دارند، که با ما روابط، آن‌ها احتیاج دارند که با ما روابط داشته باشند، ما چه احتیاجی به آمریکا داریم، آمریکا آن طرف دنیاست، آن‌ها می‌خواهند که بازار داشته باشند اینجا، آن‌ها باز طمع دارند که نفت ما را بخورند. ما که، اسلام که بنا ندارد که ظلم به دیگری بکند مظلوم هم نخواهد شد. البته سنای آمریکا ما را محکوم می‌کند، مجالس انگلستان هم ما را محکوم می‌کنند، مجالس شوروی هم ما را محکوم می‌کنند، ما محکوم همه قشرها هستیم. آن کاری که در ایران واقع شد کاری است که همه قشرهای ظالم و مستکبر با آن مخالفند، ما هیچ توقّع نداریم که دولت آمریکا یا سایر دول ابر قدرت، آنهائی که می‌خواهند منابع ما را ببرند، حالا که ما دست آن‌ها را کوتاه کرده‌ایم بیایند تشکر هم بکنند، البته نباید هم بکنند، خیلی هم اظهار تأسف باید بکنند.»[xlvi]

«باید دید که مظلوم‌ها چه می‌گویند، باید ببینیم که ملت آمریکا چه می‌گویند، دولت آمریکا معلوم است شکست خورده و زخمی است مار زخمی است و شکست خورده، سنای آمریکا شکست خورده، او اظهار تأسف می‌کند، باید دید که خود ملت آمریکا چه می‌گویند، آن‌ها هم همین منطق را دارند؟ آن‌ها ندارند این منطق را، ملت‌ها این جور نیستند.»[xlvii]

«بسم الله الرحمن الرحیم

 جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه

 با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و چرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیست، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید.

 روح الله الموسوی الخمینی»[xlviii]

«دیگر آن اوضاع برگشتنی نیست، ملت ایران دیگر نمی‌پذیرد آن اوضاع را. آمریکا اشتباه کرده است، توطئه چینان آمریکا و انگلستان و غیره آن‌ها در اشتباهند، این توطئه‌ها تأثیری ندارد. ما سد عظیم را شکسته‌ایم و این قطرات ناچیز، چیزی نیستند.[xlix]

«نهضت ما به آخر نرسیده است ما در بین راه هستیم، ما در بین راه هستیم، ما تاکنون موانع را به مقدار بزرگی از راه برداشتیم و انشاء الله این ریشه­های گندیده را هم از بن در می‌آوریم.»[l]

«امروز که حساس‌ترین مواقعی است که ما در آن واقع هستیم و احتیاج ما به اجتماع، احتیاج ما به اتحاد، بیشتر از هر چیزی است، این مسائل فرعی را باید کنار بگذاریم، برویم روی مسائل اصلی. آمریکا دشمن ماست.»[li]

«اگر معنویت در کار نباشد و همه مربوط به مادیت باشد هر جا آخور بهتر است سر آن آخور می‌روند ولو اینکه آن آخور را آمریکا برایش درست کند. اینهائی که خیانت به مملکت ما کردند و همه چیز ما را بردند، این‌ها پیششان فرق نمی‌کرد که آمریکا به آن‌ها مادیت را بدهد، پارک و نمی‌دانم دستگاه را بدهد یا از یک راه صحیحی باشد. راه صحیح و غیر صحیح پیش آن‌ها فرقی نمی‌کند، آن‌ها اتومبیل می‌خواهند، اتومبیل از دست پیغمبر به آن‌ها برسد یا از دست ابوجهل برسد فرقی نمی‌کند، به او کار ندارند به اتومبیل کار دارند.»[lii]

«ما در کنار شما با اسرائیل و آمریکا در حال مبارزه هستیم و امیدواریم که لشکر حق بر لشکرهای طاغوتی و شیطانی غلبه کند.»[liii]

«روز قدس، یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روز مقابله ملت­هائی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند.»[liv]

«روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر پرده با آمریکا و عمال آمریکا روابط دارند، هشدار داد.»[lv]

«روز قدس، روزی است که ما خواهیم فهمید چه اشخاصی و چه رژیم­هائی با توطئه‌گرهای بین‌المللی موافقت دارند و با اسلام مخالفت. آنهائی که شرکت ندارند، مخالف با اسلام هستند و موافق با اسرائیل و آنهائی که شرکت کردند، متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام که در رأس آن‌ها آمریکا و اسرائیل است. روز امتیاز حق از باطل است، روز جدائی حق و باطل است.»[lvi]

«این اسلام بود که مملکت را از چنگ اجانب و قدرت‌های بزرگ نجات داده، اسلامی که توانست تمام قدرت­هائی که در عالم هست و پشتیبانی می‌کردند از این رژیم، اسلامی که توانست تمام این‌ها را عقب بزند و شکست بدهد و مملکت خودش را از حلقوم اجانب که در رأس آن‌ها آمریکاست بیرون بکشد، نمی‌تواند حفظ بکند این مملکت را!؟»[lvii]

«خیال نکنید که روابط ما با آمریکا و روابط ما با – نمی‌دانم – شوروی و روابط ما با این‌ها یک چیزی است که برای ما یک صلاحی دارد. این مثل رابطه بره با گرگ است. رابطه بره با گرگ، رابطه صلاحمندی برای بره نیست. این‌ها می‌خواهند از ما بدوشند. این‌ها نمی‌خواهند به ما چیزی بدهند.[lviii]

«ما خودمان می‌خواهیم خودمان را اداره کنیم. باید این‌طور تربیت بشود حالا، باید تصفیه بشود از این مغزهای پوسیده­ای که عاشق آمریکا هستند و عاشق غرب هستند، باید تصفیه بشود از این موجودات.»[lix]

«بیایید متحد شویم و دست جنایتکاران چپ و راست را که در رأس آن آمریکاست قطع نموده و اسرائیل را از ریشه برکنیم و حق مردم فلسطین را به خودشان بسپاریم. [lx]

«جوان‌های ما باید متوجّه این معنا باشند که این شیاطین را بشناسند و این وسوسه‌ها، وسوسه­های خناس است، این‌ها را بشناسند و به خدا پناه ببرند از وسواس خناس که در رأسشان آمریکاست و اذناب او تا برسد به آنهائی که در بین قشرهای ما هم از اذنابشان موجود است.»[lxi]

«همه ملت ما دشمن شماره اول خودش را امروز آمریکا می‌داند.»[lxii]

«بسم الله الرحمن الرحیم

 از قرار اطلاع نمایندگان ویژه کارتر در راه ایران هستند و تصمیم دارند به قم آمده و با اینجانب ملاقات نمایند. لهذا لازم می‌دانم متذکر شوم دولت آمریکا که با نگهداری شاه، اعلام مخالفت آشکار با ایران را نموده است و از طرفی دیگر آن طور که گفته شده است سفارت آمریکا در ایران محل جاسوسی دشمنان ما علیه نهضت مقدس اسلامی است، لذا ملاقات با من به هیچ وجه برای نمایندگان ویژه ممکن نیست و علاوه بر این:

 1 – اعضای شورای انقلاب اسلامی به هیچ وجه نباید با آنان ملاقات نمایند.

 2 – هیچ یک از مقامات مسئول حق ملاقات با آنان را ندارند.

 3 – اگر چنانچه آمریکا شاه مخلوع، این دشمن شماره یک ملت عزیز ما را به ایران تحویل دهد و دست از جاسوسی بر ضد نهضت ما بردارد، راه مذاکره در موضوع بعضی از روابطی که به نفع ملت است باز می‌باشد.

 روح الله الموسوی الخمینی»[lxiii]

«ما نمی‌ترسیم از اینکه آمریکا توطئه کند یا فرض کنید تهدید کند ما را، ما از تهدید او نمی‌ترسیم، ملت ما هم نمی‌ترسد، آن کسی می‌ترسد که این دنیا را دار قرار می‌داند، آن‌ها که این را دار قرار نمی‌دانند، دار قرار را جای دیگر می‌دانند.»[lxiv]

«سؤال: حضرت امام! رابطه بین واشنگتن و تهران در حال حاضر خیلی بحرانی است و در حال مهیبی است (به خصوص بعد از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان) به نظر شما این روابط چگونه باید باشد و با نظر به موقعیت شخص شما چیست؟

 جواب: نظر من این است که تمام این بحران‌ها را آمریکا ایجاد می‌کند. مسلمین و ملت ما به حسب نظر اولیاءشان، ما بین ملت‌ها هیچ فرقی نمی‌گذارند، به این معنا که بخواهند با یکی عدالت و با یکی بی عدالتی بکنند، لکن آمریکاست که نمی‌گذارد این آرامش پیدا بشود.»[lxv]

«یک مملکت اگر چنانچه متزلزل باشد، باز خوف این باشد که ما گرفتار آمریکا بشویم، خوف این باشد که ما گرفتار سایر ابرقدرت‌ها بشویم، طمأنینه نباشد، استقلال روحی نباشد، پای خود قیام نکنیم، این خوشی‌ها دیگر لذتی ندارد و اگر چنانچه ما مطمئن باشیم که مستقل هستیم و آقابالاسر نداریم و خوف اینکه آن‌ها به ما هجوم کنند یا کارشکنی در کارهائی بکنند نداشته باشیم، این طمأنینه روحی بهترین چیزی است که برای انسان هست.»[lxvi]

«مرکز توطئه و جاسوسی به اسم سفارت آمریکا و اشخاصی که در آن بر ضد نهضت اسلامی ما توطئه نموده‌اند، از احترام سیاسی بین‌المللی برخوردار نیستند.»[lxvii]

«آمریکا اشتباه می‌کند، آقای کارتر اشتباه می‌کند که خیال می‌کند که می‌تواند یک چنین کاری بکند، دنیا نمی‌گذارد که او چنین کاری بکند، خود ملت آمریکا نمی‌گذارد که او این کار را بکند. مگر یک کار آسانی است برای آمریکا که بیاید و ملت ما را قتل عام کند. یک کاری نیست که او بتواند این کار را بکند. بر فرض اینکه بتواند، ملت ما با چنگ و دندان آن‌ها را نابود خواهند کرد و جوان‌های ما الآن اعلام کرده‌اند که اگر این‌ها یک وقت بخواهند یک چنین کاری بکنند، سفارتخانه را با هر کس در آن هست منفجر می‌کنیم [lxviii]

«یک همچو ملتی را ما نمی‌توانیم کنترل کنیم که اگر آمریکا بخواهد یک غلطی بکند، مردم بنشینند همین طور نگاه کنند که آقا بیایند و چتربازهایشان بیایند و امتحان کنند، بیایند ببینند چطور می‌توانند این کار را بکنند؟ تمامشان را از بین خواهیم برد و خودمان هم کشته می‌شویم، آن‌ها را هم از بین می‌بریم.»[lxix]

«سؤال: شما آمریکا را در حقیقت شدیداً ناراحت کرده‌اید و یا به زانو درآورده‌اید، از لحاظ اخلاقی توهین به آن‌ها کرده‌اید، آیا زیادتر از این تا به کجا می‌خواهید بروید؟ به کجا می‌خواهید بروید؟ به کجا بسط می‌شود؟ آیا داخل جنگ می‌شوید؟

 جواب: (بسم الله الرحمن الرحیم) ما اول باید حساب ملت آمریکا را از دولت آمریکا جدا کنیم. ما به هیچ وجه مقابل با ملت آمریکا نیستیم. آقای کارتر است که به این ناراحتی دامن می‌زند از طریق جنگ اعصاب و ممکن است به دخالت نظامی منجر شود و ما به هیچ وجه ملت آمریکا را تحقیر نکرده ایم.»[lxx]

«س: آیا درک کرده‌اید که رئیس جمهور آمریکا حتی اگر بخواهد قانوناً نمی‌تواند شاه را به ایران و یا به کشور سومی با علم به مجرم بودن تحویل دهد؟ آیا انتظار دارید که کارتر اصول اساسی کشورش را زیر پا بگذارد؟ آیا این با مکتب و اصول اخلاقی شما متناقض نیست؟

 ج: آیا آمریکا و رئیس جمهور آمریکا قانوناً می‌توانست ایران را زیر رگبار تانک و توپ و مسلسل قرار دهد ولی شاه را نمی‌تواند قانوناً پس دهد!؟ این چه قانونی است که آمریکا سال‌ها در جهان می‌تواند مردم را استعمار و استثمار کند ولی یک نفر را که عامل کشتارهای وسیع مردم ایران است نمی‌تواند قانوناً پس دهد؟ آیا این را می‌شود (قانون) نامید!؟»[lxxi]

«س: شما بایستی این حقیقت را قبول کنید که آمریکا هرگز شاه را تحویل نمی‌دهد اگر در این شک دارید آمریکا را درک نکرده‌اید. اما شاه ممکن است آمریکا را در زمانی که مدت اقامتش تمام شد ترک نماید. در این صورت آیا ممکن است که گروگان‌ها را آزاد کنید؟ در صورتی که سازمان ملل متحد موافقت کند که در مورد شکایات شما رسیدگی به عمل آورد در همین زمان آیا تمام دیکتاتورهای دنیا بایستی توسط سازمان ملل مورد بازجویی قرار گیرند؟

 ج: اتفاقاً ما آمریکا را خوب درک کرده‌ایم و فهمیده‌ایم که می‌توانیم در مقابلش بایستیم و از حیثیت مان دفاع کنیم. ما آمریکا را شناخته‌ایم و ثابت کرده‌ایم که در مقابل ظلم بزرگش که نگهداری شاه است مقاومت کرده و او را از پای در خواهیم آورد. ما آمریکا را در منطقه شکست خواهیم داد. اگر شاه آمریکا را ترک کند مسئله­ای حل نمی‌شود، ما به امید خدا آمریکا را در این موقع محاکمه خواهیم کرد. یک سازمان بین‌المللی باید اقدام جدّی کند تا آمریکا را متقاعد سازد تا شاه را به ما پس بدهد. این سازمان باید تمام اموال شاه را که از مال این ملت دزدیده است بگیرد و پس دهد یک سازمان بین‌المللی باید تمام دیکتاتورها را محاکمه کند این یک امر طبیعی است. ما زیر بار ظلم نمی‌رویم و با ظلم کنار نخواهیم آمد.»[lxxii]

«این ملت ما هستند الآن صداشان اینجا بلند است، این ملتی که الآن دارند فریاد می‌زنند (مرگ بر آمریکا) مقصودشان کارتر است، ملت آمریکا که به ما کاری نکرده، ملت آمریکا اگر بفهمد مطلب را، اگر بفهمد، اگر بفهمد مطلب را ملت آمریکا، به حسب وجدان انسانیش با ما موافق است.»[lxxiii]

«آمریکا خود را دل‌خوش می‌کند که با ایجاد رعب در دل ملت که سربازان قرآنند، می‌تواند وقفه­ای در مسیر حق و عقب گردی از جهاد مقدس در راه خدا ایجاد کند، غافل از اینکه ترس از مرگ برای کسانی است که دنیا را مقر خود قرار داده و از قرارگاه ابدی و جوار رحمت ایزدی بی خبرند.»[lxxiv]

«نهضت شما الآن این معنا را هم شکست در دنیا که نمی‌شود در مقابل آمریکا، اول قدم این است که انسان می‌شود و نمی‌شود را ارزیابی کند. اول قدم هر مبارزه­ای ارزیابی این است که در این مبارزه می‌شود یا نمی‌شود و شما ثابت کردید که نه می‌شود. می‌شود با آمریکا هم طرف شد، می‌شود که لانه جاسوسی آمریکا هم تصرف کرد، می‌شود جاسوس‌های آمریکائی را هم گرفت و نگه داشت و حفظ کرد شما این را ثابت کردید به دنیا.»[lxxv]

«شما می‌دانید که اگر یک مملکتی در اقتصاد، خصوصاً این رشته اقتصاد که نان مردم است، در این احتیاج به خارج پیدا بکند و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش اداره کند خودش را و باید او را اداره کنند، این وابستگی اقتصادی آن هم در این رشته موجب این می‌شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم بشود و به دیگران. اگر آمریکا موفق بشود در این مطلبی که الآن پیش آورده است که همه قدرت‌ها را دور خودش جمع کند و حصر اقتصادی بکند نسبت به ایران، انشاءالله موفق نمی‌شود، لکن ما باید طرف احتیاط را بگیریم، اگر خدای نخواسته موفق بشود و ایران را در حصر اقتصادی از جهات مختلف قرار بدهد که یک جهتش هم همین قضیه خواربارهائی است که ما احتیاج به او داریم، خوب، ما قاعدتاً نمی‌توانیم دیگر مقاومت کنیم و این یک ضربه­ای است که به نهضت ما می‌خورد که ضربه به اسلام است.»[lxxvi]

«ما باید بر آمریکا غلبه کنیم و او را در همه منطقه شکست دهیم.»[lxxvii]

«من جداً اعلام می‌کنم که ما توانیم به آسانی در برابر تجاوز آمریکا بایستیم. آمریکا ممکن است ما را شکست دهد ولی نه انقلاب ما را و به همین دلیل است که من به پیروزی خودمان اطمینان دارم. دولت آمریکا مفهوم شهادت را نمی‌فهمد. ما با چنین روحیه­ای است که همه مشکلات ایران را حل می‌کنیم. به شعارهای مردم نگاه کنید که می‌گویند، (کارتر نمی‌داند منطق شهادت چیست)»[lxxviii]

«باید آمریکای جنایتکار و شوروی بدانند که ما با تمام قدرت در مقابل تجاوز هر دولتی به کشور ما ایستاده و از میهن عزیز و اسلام بزرگ تا سر حد جان دفاع می‌کنیم.»[lxxix]

«من بارها گفته‌ام و هم اکنون اعلام می‌کنم که ایران باید تا قطع تمام وابستگی‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود از آمریکا به مبارزات قاطع خود علیه این جهانخوار بی‌رحم ادامه دهد و بعد در صورتی که ملت بیدار و شریف ما اجازه دهد، ارتباط بسیار عادی خود را در حد سایر کشورها با آمریکا برقرار می‌کنند.»[lxxx]

«ملت شریف و مبارز ایران! جنایات شاه و آمریکا چیزی نیست که احتیاج به اثبات داشته باشد. شاه و آمریکا ما را در تمام زمینه‌ها وابسته نموده‌اند. قتل و ضرب و شتم و زندان و تبعید از امور رایج این جانیان بوده است. ما تا آخر عمر علیه دولت آمریکا مبارزه می‌کنیم و تا آن را به جایش ننشانیم و دستش را از منطقه کوتاه نکنیم و به تمام مبارزان راه آزادی کمک نکنیم تا آن‌ها را شکست دهند و خود مردم ایران سرنوشت خویش را به دست گیرند، از پای نمی‌نشینیم.»[lxxxi]

«ما با کمونیسم بین‌الملل به همان اندازه در ستیزیم که با جهانخواران غرب به سرکردگی آمریکا، و با صهیونیزم و اسرائیل شدیداً مبارزه می‌کنیم. دوستان عزیزم! بدانید که خطر قدرت‌های کمونیستی از آمریکا کمتر نیست و خطر آمریکا به حدی است که اگر کوچک‌ترین غفلتی کنید نابود می‌شوید.»[lxxxii]

«ملت شریف ایران! خبر قطع رابطه بین آمریکا را دریافت کردم اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است. رابطه بین یک ملت بپا خاسته برای رهائی از چنگال چپاولگران بین‌المللی با یک چپاولگر عالم خوار، همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. ما این قطع رابطه را به فال نیک می‌گیریم چون که این قطع رابطه دلیلی بر قطع امید آمریکا از ایران است ملت رزمنده ایران این طلیعه پیروزی نهایی را که ابرقدرت سفاکی را وادار به قطع رابطه یعنی خاتمه دادن به چپاولگری‌ها کرده است، اگر جشن بگیرد حق دارد.»[lxxxiii]

«من امیدوارم که آقای پاپ به وظیفه دینی خودشان، به وظیفه مسیحیت خودشان عمل کنند و این کارهایی که دژخیمان آمریکا می‌کنند و پلیس آمریکا می‌کنند جلوگیری کنند؛ و ما در مقابل آمریکا ایستاده‌ایم تا آخر و نخواهیم گذاشت آمریکا باز برگردد یا آن اشخاصی که تبع او هستند برگردند و ملت ما تا آخرین نفس برای دفاع از حق حاضر است و تحت بار ظلم نخواهد رفت.»[lxxxiv]

«من بار دیگر خطر آمریکا را به جهان به خصوص منطقه و ایران گوشزد می‌نمایم. امروز تمامی آنانی که علیه جمهوری اسلامی ایران متحد شده‌اند، با واسطه یا بدون واسطه در رابطه با آمریکا می‌باشند. ملت ایران باید با قاطعیت با این خطر بزرگ مبارزه نماید.»[lxxxv]

«اگر این قدرت اسلام خدای نخواسته شکسته بشود، و شکسته نخواهد شد، شما و ما و همه اشخاصی که هر جا هستند و همه روشنفکران و قلم دست دارها همه‌شان به باد فنا می‌روند. این قدرت است که شما را نگه داشته است، این قدرت ملت است و قدرت اسلام است که نمی‌گذارد آمریکا بیاید بریزد، از آن ور شوروی بیاید بریزد آنجا، برای اینکه این هم تباه می‌شود اینجا، آن‌ها می‌خواهند یک مملکتی داشته باشند.»[lxxxvi]

«باید همه دست به دست هم بدهید و این مملکت را در دست بگیرید و به دامن آمریکا و شوروی ندهید که باز ما چند صد سال در دام آن‌ها بیفتیم.»[lxxxvii]

«آمریکای جهانخوار باید بداند که ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر دو دست آن به مبارزه خدائی خود ادامه خواهند داد. ملت ما همان‌گونه که نشان داده‌اند، تحمل تمام کمبودها را برای حفظ شرف و آبروی خویش خواهد نمود. ملت مقاوم ما از روز اول مبارزه‌اش می‌دانست که با تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها دست به گریبان است و باید بداند که تمام ایادی داخلی و خارجی قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها خصوصاً آمریکای جنایتکار برای شکست ما از تمام امکاناتش استفاده خواهد نمود، ولی چاره چیست که کوه مصیبت‌ها در مقابل حیثیت اسلامی ایرانی ما چون کاهی است و مردم ما باید خود را آماده این درگیری حسینی تا پیروزی کامل بنمایند، که مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگی سیاه است و ما امروز به انتظار شهادت نشسته‌ایم تا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهانی با سرافرازی بایستند و بار مسئولیت استقلال واقعی را در تمامی ابعادش به دوش کشند و با افتخار پیام رهائی مستضعفین را در جهان سر دهند.»[lxxxviii]

«یک جریانی در کار است که آن جریان انسان را از این معنا می‌ترساند که بخواهد به طور خزنده این کشور را باز هل بدهد به طرف آمریکا، بخواهند از این راه پیش بروند (چون که … این است)؛ و این یک مسأله­ای است که به قدری اهمیت دارد در نظر اسلام و باید آنقدر اهمیت داشته باشد در نظر شما فرماندهان و دیگران که اگر احتمال این را بدهید، باید مقابلش بایستید نه اینکه اول یقین کنید به اینکه مسأله این‌طوری است. بعضی چیزها هست که اگر انسان احتمالش را بدهد، یک احتمال صحیحی بدهد، باید دنبال کند او را و به آن اعتراض کند. شما اگر احتمال بدهید، یک احتمال درستی که یک ماری الآن توی این اتاق دارد می‌لولد، پا می‌شوید می‌روید بیرون، احتراز از آن می‌کنید. ما اگر احتمال این معنی را بدهیم که این جریانی که در روزنامه‌ها دیده می‌شود و دیده شد، جریان برای این جهت باشد که این کشور را نگذارند ثبات پیدا بکند.»[lxxxix]

«من علاقه دارم به اینکه همه شما دور پرچم اسلام با هم بایستید در مقابل آمریکا، در مقابل شوروی، نه در مقابل خودتان.»[xc]

«انشاءالله شما با عزم راسخ خودتان و با اراده مصمم خودتان در جبهه‌ها به پیش بروید و دست جنایتکارانی که از آمریکا دستور می‌گیرند، از کشور خودتان کوتاه کنید و افرادی که در بین این ملت هستند و یک اقلیت‌های بسیار ناچیزی هستند با اراده شما و با عزم شما و با فعالیت‌های شما، آن‌ها هم به اشخاصی که از این عالم به جهنم رفتند، ملحق بشوند.»[xci]

«می‌خواهند شما را بی تفاوت کنند. دست­هائی الآن در کار است که از حالا مشغولند به اینکه نگذارند شما اصلاً وارد بشوید در صحنه، نگذارند که ملت ما وارد بشود در صحنه. باید وارد بشوید، چاره ندارید، اسلام است، حفظ اسلام است؛ و باید چشمشان را باز بکنند که در دام نیفتند، آمریکا دامش را الآن پهن کرده در تمام ایران.»[xcii]

«اینکه شخصیت‌های بسیار ارجمندی از دستمان رفت نباید ما را از آن مسائلی که همان شهدای ما مورد نظرشان بود و اساس خدمتشان بود، ما فراموش کنیم. ما بیشتر باید توجّه بکنیم به آن چیزی که این شهدای ما در مجلس، این شهدای ما در دولت، شهدای ما در قوه قضائی، آن‌ها را ما از دست دادیم، باید طریقه آن‌ها را که همه این مسأله بود که جنگ را ما ببریم و تفاله­های آمریکا و شوروی را از کشور خودمان پاک‌سازی کنیم و کشور خودمان یک کشور اسلامی مستقل، آزاد باشد، باید ما آن طریقه را فراموش نکنیم.»[xciii]

«حالا هم به این آقایانی که اهل سدادند، اهل صلاحند منتها اعوجاج فکری دارند، آمریکا برای شما هیچ فایده­ای ندارد دیگر گذشت آن وقت. امروز آنی که برای شما هست، برای دینتان برای دنیاتان فایده دارند این ملتند این ملت پابرهنه است.»[xciv]

«ملت باید توجّه داشته باشد، البته این‌ها حرف‌های لاطائلی است که گفته می‌شود، لکن معذلک ملت باید بیدار باشد. از کید آمریکا غافل نباشد. این‌ها خودشان قابل آدم نیستند. اگر این‌ها قابل آدم بودند وضعشان این‌طور نمی‌شد. این‌ها از ملت بریده بودند و نمی‌دانستند چه بکنند و فرار کردند، رفتند. اما آمریکائی که سیلی خورده است از شما، آمریکائی که دل بسته بود به ایران و نفت ایران و ذخائر ایران، این آمریکا را شما بیرونش کردید. غافل نباشید که یک قدرتی است و دارد، یک بست و بندهائی هست و یک همچو کارهائی یک وقتی می‌خواهد بکند، لکن تا شما بیدارید و زنده‌اید و ایستاده‌اید کاری نمی‌توانند بکنند. این‌طور نیست که آمریکا یک لشگری از آمریکا راه بیندازد بیاید ایران بخواهد خرابکاری بکند. آمریکا با دست همین‌ها می‌خواهد کار بکند.»[xcv]

«از آنجا که منطقه در شرف یک نهضت اسلامی عمومی است، آمریکا دست به طرح قضایائی زده است تا بلکه بتواند دست مردم بی پناه منطقه را از سرنوشتشان کوتاه کند و متأسفانه بعضی از دولت‌ها هم آن‌ها را کمک می‌کنند. طرح سادات و فهد یکی است. بر فرض که آمریکا یک طرح صد در – صد اسلامی – انسانی بدهد ما باور نمی‌کنیم که آن‌ها به نفع صلح و منافع ما گامی بردارند. اگر آمریکا و اسرائیل لا اله الا الله بگویند، ما قبول نداریم، چرا که آن‌ها می‌خواهند سر ما کلاه بگذارند. آن‌ها که صحبت از صلح می‌کنند می‌خواهند منطقه را به جنگ بکشند. شما متوقّعید ما در مقابل آمریکا و اسرائیل و دیگر ابرقدرت‌ها که می‌خواهند منطقه را ببلعند، بی تفاوت باشیم؟ نه ما با هیچ کدام از ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها سر سازش نداریم. نه تحت سلطه آمریکا می‌رویم و نه زیر بار شوروی. ما مسلمانیم و می‌خواهیم زندگی کنیم. ما می‌خواهیم زندگی فقیرانه داشته باشیم ولی آزاد و مستقل باشیم. [xcvi]

«ما نباید فقط به فکر خودمان و زمان حال باشیم، باید به فکر آینده کشور باشیم تا آینده اسلام و کشور محفوظ بماند. امروز حتی افراد دور افتاده کشور که در بیابان‌ها زندگی می‌کنند هم، این مطلب را احساس کرده‌اند که آمریکا دشمن آن‌هاست و باید این دشمن نباشد.»[xcvii]

«آن‌ها هم محکوم می‌کنند اسرائیل را لکن یک محکومیتی که با صورت جدّی و به حسب واقع شوخی است. اگر مسلمین نشستند که آمریکا برای آن‌ها کار بکند یا دست نشانده­های آمریکا برای آن‌ها کار بکند، این قافله تا ابد لنگ خواهد بود.»[xcviii]

«اگر روحانیون را بگوییم که بروید سراغ مسجدتان، این کشور به حلقوم آمریکا یا شوروی می‌رود. ما تجربه کردیم و دیدیم که اشخاصی که در رأس واقع شدند و از روحانیون نبودند، در عین حالی که بعضی‌شان هم متدین بودند، از باب اینکه آن راهی که ما می‌خواستیم برویم و آن راهی که مستقل باشیم و با نان و جو خودمان بسازیم و زیر فرمان قدرت‌های بزرگ نباشیم، آن راه، با سلیقه آن‌ها موافق نبود.»[xcix]

«و چه وقت باید این دنیا از این گرفتاری بیرون بیاید؟ آن روزی که آمریکا در کار نباشد و آن روزی که شوروی در کار نباشد.»[c]

«چه عذری در سازش با این جانیان بالذات و خون­خواران حرفه­ای دارند؟ آیا آمریکا با آمریکای سابق که ما را به دروغ متهم به سازش با آن می‌کردند فرق کرده است؟ و یا اسرائیل با اسرائیلی که به بهانه دروغین دادن اسلحه به جمهوری اسلامی به کمک صدام شتافتند و به دشمنی با ما برای نجات حزب بعث عفلقی یقه پاره می‌کردند، تفاوت کرده است؟»[ci]

«شماها خیال می‌کنید که آلمان، انگلستان و در رأس همه آمریکا صلاح شما را می‌خواهد؟ شوروی صلاح شما را می‌خواهد؟ آن‌ها صلاح خودشان را می‌خواهند، آن‌ها شماها را به بند می‌کشند تا از شما استفاده کنند. آن روزی که ببینند استفاده نمی‌توانند بکنند، شما را دور می‌اندازند و همراهی با شما نمی‌کنند.»[cii]

«و من انشاءالله امیدوارم که همه مسلمین بیدار بشوند و توجّه بکنند به اینکه اگر چنانچه جلوی آمریکا و این مهره­های آمریکا که برای خاطر آمریکا و منافع او به اسلام صدمه وارد می‌آورند مثل اسرائیل و مثل صدام، انشاءالله مردم بیدار بشوند و بفهمند اگر به این‌ها مهلت داده بشود، همه مسلمین به تباهی کشیده خواهند شد و آمریکا محدود نیست آمالش به یک کشور و دو کشور، و این‌ها، هر جایی را می‌خواهد او تحت سیطره او باشد و امروز روزی است که ما اعتقادمان این است که باید مسلمین با هم متحد بشوند و تو دهنی بزنند به آمریکا و بدانند که می‌توانند، توانائی این امر را دارند، هم قدرت پرسنلی و افراد دارند، و هم ملت باهاشان موافق است.»[ciii]

«ما یک صحبت فقط داریم. ما صلح را قبول داریم، ما صلح را استقبال می‌کنیم، لکن یک صلح شرافتمندانه اسلامی. صلحی که باید بفهمند که متجاوز چه کرده است، صلحی که باید خسارات این کشور جبران بشود. نه صلحی که از آن طرف بگوید صلح، از آن طرف بفرستد و توپ‌ها را ببندد به مردم بی‌گناه بیچاره. صلح طلبی صدام، عیناً مثل صلح طلبی آمریکا می‌ماند، مثل صلح طلبی اسرائیل می‌ماند، مثل خلقی بودن منافقین و منحرفین است، عیناً همین است.»[civ]

«اگر ما تسلیم آمریکا و ابرقدرت‌ها می‌شدیم، ممکن بود امنیت و رفاه ظاهری درست می‌شد و قبرستان‌های ما پر از شهدای عزیز ما نمی‌گردید، ولی مسلماً استقلال و آزادی و شرافت مان از بین می‌رفت. آیا ما می‌توانیم نوکر و اسیر آمریکا و دولت‌های کافر شویم تا بعضی چیزها ارزان شود و شهید و مجروح ندهیم؟ هرگز ملت زیر بار این ننگ نخواهد رفت و تن به این ذلت نخواهد داد. ملت ایران در مقابل آمریکا می‌ایستد و به امید خداوند پیروز است. خداوند آنقدر تأکید کرده است که ما با آن‌ها موالات نداشته باشیم، آن وقت برای ارزانی اجناس، ما خودمان را بفروشیم؟ شما توقّع نداشته باشید که آن‌ها از ما تعریف کنند. اگر آن‌ها از من طلبه و شما تعریف می‌کردند، ساقط می‌شدیم. ملت‌ها با شما هستند و این سازمان‌ها دستاوردهای ابرقدرت­هائی هستند که می‌خواهند مردم مستضعف جهان را چپاول کنند و به همین جهت با شما مخالفند.»[cv]

«این کشور ما که قیام کرد، از اول هم که قیام کرد جمهوری اسلامی و استقلال کامل و نه شرقی و نه غربی را اعلام به دنیا کرد و از اول اعلام کرد به دنیا که ما نه تحت حمایت آمریکا و نه تحت حمایت شوروی و نه تحت حمایت هیچ قدرتی نیستیم. مائیم و تحت عنایات خدای تبارک و تعالی و پرچم توحید که همان پرچم امام حسین علیه‌السلام است.»[cvi]

«اگر چه آمریکا نمی‌خواهد و نمی‌گذارد که کار بکنیم، ولی ما و ملت ما به یاری خداوند، بنا داریم کاری بکنیم که آن‌ها نتوانند مانع باشند و در این جهت لازم است افراد با علوم آشنا شوند، البته علمی که در خدمت مردم باشد.»[cvii]

«اگر آقایان می‌گویند که چرا شما با آمریکا در افتادید که این جنگ واقع شود، که ما هم از اول می‌دانستیم که در افتادن با آمریکا و همه قدرت این توابع را دارد، ولی این اشکالی است که این آقایان باید به خود پیغمبر بکنند که چرا با ابوسفیان‌ها در افتادید تا عمویت و افراد بزرگی از اسلام کشته شوند و می‌بایست تسلیم می‌شدی و در گوشه خانه‌ات می‌نشستی و در این صورت به امیرالمؤمنین هم این اشکال وارد است که همه گفتند بگذار معاویه و اشعث در حکومت شام باقی باشد و همین مطلب اسباب این شد که اشخاصی مثل عمار و چندین هزار جمعیت کشته شوند؛ و با این تفکر، اشکال به حضرت سیدالشهدا هم وارد است که چرا از مدینه آرام برخاست و با یک جمعیت کم به راه افتاد و در مقابل یک حکومت جبار ایستاد. پس اگر بنا باشد همه این‌ها و همه انبیا در تاریخ اشتباه کرده باشند و می‌بایست با منطق این آقایان با قلدرها بسازند، ما هم اشتباه کرده‌ایم و به آن اعتراف می‌کنیم.»[cviii]

«امروز هم بعضی از آخوندهای درباری ایران را تکفیر می‌کند و مسلمین ایران را مسلم نمی‌داند برای اینکه آن‌ها با آمریکا مخالفند و چه بر جرمی بالاتر از این و چه چیزی که انسان را از اسلام بیرون ببرد بالاتر از اینکه به آمریکا و اسرائیل کسی جسارت کند! این گرفتاری‌های شما مسلمان‌هاست.»[cix]

«مسأله بالاتر از این معنایی است که من و شما خیال می‌کنیم، مسأله، مسأله آمریکا است نه مسأله صدام. مسأله فرانسه هست، مسأله شوروی است.»[cx]

«خوب، ما همان­هائی که شما می‌ترسید عمل کردیم. ما یک نوکر نشان‌دار بزرگی از آمریکا بیرون کردیم و ما سفارت آمریکا که اسمش سفارت بود و جاسوس خانه بود، بستیم و تصرف کردیم و ما جاسوس‌های آمریکائی را بیرون کردیم؛ و ما مستشارهای آمریکائی را بیرون کردیم و آمریکا هم نتوانست کاری بکند، می‌خواست بکند؛ و – ما در صورتی که – ایران در صورتی که یک جمعیت محدود فوقش چهل میلیونی دارد و یک مهمات و اسلحه محدود دارد، در عین حال ایستاده در مقابل همه قدرت‌ها و از هیچ قدرتی هم باک ندارد، برای اینکه به یک قدرت اتکال دارد و او خداست. وقتی به او اتکال داشت و اتصال داشت، احتیاج به اینکه به دیگران اتصال پیدا کند ندارد.»[cxi]

«ما هم آمریکا را می‌شناسیم و هم شوروی را می‌شناسیم که این‌ها هیچ کدام صلح طلب نیستند هر دوشان جنگجو و با اسلحه می‌خواهند دیگری را از بین ببرند، منتها خوب دو تا قدرت در مقابل هم ایستاده‌اند (اللهم اشغل الظالمین بالظالمین)»[cxii]

«ملت ایران اگر می‌خواست که صلح آمریکایی بکند، همان اول از آمریکا جدا نمی‌شد و قطع روابط نمی‌کرد و دستش را از ایران کوتاه نمی‌کرد و جاسوسان او را بیرون نمی‌کرد و امروز هم اگر دستش را به صلح آمریکایی دراز کند، صدام و امثال صدام کنار می‌روند، لکن مستشارهای آمریکایی وارد معرکه می‌شوند. ما نمی‌توانیم صلحی را بپذیریم که طرح آمریکایی دارد.»[cxiii]

«در سوره توبه که امر شد در مجمع عمومی در مکه خوانده شود می‌خوانیم: (و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسوله) فریاد برائت از مشرکان در مراسم حج و این یک فریاد سیاسی – عبادی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آن امر فرمود. حال باید به آن آخوند مزدور که فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل و شوروی را خلاف اسلام می‌داند گفت تأسی به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خلاف مراسم حج است؟ آیا تو و امثال تو آخوند آمریکایی فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امر خداوند را تخطئه می‌کنید و تأسی به آن بزرگوار و اطاعت فرمان حق تعالی را بر خلاف می‌دانید و مراسم حج را از برائت از کفار تنزیه می‌کنید و اوامر خدا و رسول را برای منافع دنیایی خود به طاق نسیان می‌سپارید و برائت و نفرین را نسبت به دشمنان اسلام و محاربان با مسلمانان و ستمگران بر مسلمین کفر می‌دانید؟»[cxiv]

«این کوشش‌ها بی فایده است و ایران دستش را پیش آمریکا انشاءالله تا ابد دراز نمی‌کند، ولو اینکه فانی بشود. آن‌ها گمان می‌کنند که ما برای فرض کنید که یک نفت و یا برای چیزی تسلیم آمریکا می‌شویم در صورتی که نه، ما تا فنای خودمان تسلیم دیگر نمی‌شویم.»[cxv]

«پیغمبر می‌گوید مسلمین با هم مجتمع باشید، شما متفرق می‌کنید. قرآن می‌گوید (واعتصموا بحبل الله – جمیعا) شما چسبیدید به حبل آمریکا و شوروی. ادعاها زیاد است. من نمی‌گویم که ماها که حالا در ایران هستیم ما هم تابع هستیم به آن معنا، ما ادعامان این است که میل داریم تابع بشویم، در خط این هستیم که تبعیت بکنیم. شما که می‌گویید تابع هستید، که، قرآن خدا می‌گوید که با این‌ها یک طور نباشید (والذین کفروا اولیائهم الطاغوت) خوب، شما اولیاءتان کی هست الآن؟ با کی ارتباط دارید الآن؟ خوب، یک دسته با آن طرف ارتباط دارید، یک دسته با آن طرف، ایران هم که می‌خواهد با هیچ کس نباشد، شما به فشارش می‌گذارید، فشار به اینکه چرا آن طرف نیست یا چرا آن طرف نیستی.»[cxvi]

«آمریکا باید بداند که تصمیمات عجولانه و دست و پا کردن­های بدون سنجش که اخیراً اعلام نمود که ایران را در لیست کشورهای موافق یا دخیل در اعمال تروریستی قرار داده است گرهی را برای او باز نخواهد کرد و راه مفری پیش رویش نخواهد گذاشت.»[cxvii]

«من امیدوارم که آقایان با کمال اخلاص این دفعه هم وارد بشوند و آراء خودشان را بریزند و این مبعثی که نورش به همه عالم رسیده است در صورتی که نتوانستند آن طوری که می‌خواستند بشود ما دنبالش باشیم که زحمات انبیاء را حفظ کنیم و نگذاریم که خدای نخواسته آن زحمتی که تا حالا در ایران کشیده شده است و بحمدالله به قدرت خودش رسیده است ایران و الآن در همه دنیا مطرح است و تنها چیزی که مطرح است الآن بیشتر در همه جا همین معناست و این هم برای این است که این‌ها می‌ترسند که مبادا اسلام تحقق پیدا بکند و آرزوهای خودشان از بین برود.»[cxviii]

«ما چهل و چند میلیون هستیم که اگر با هم باشیم. مطمئناً نه شوروی و نه آمریکا هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. پس باید مردم را حفظ کرد. مجلس، دولت، شورای نگهبان و بقیه باید دست در دست یکدیگر بگذاریم تا ایران و این جمهوری را حفظ کنیم.»[cxix]

«و ما تا آخر ایستاده‌ایم و با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. مادامی که آمریکا این طور است و آفریقای جنوبی آن طور عمل می‌کند و اسرائیل هست، ما با آن‌ها نمی‌توانیم زندگی بکنیم.»[cxx]

«چیزی است که بر ملت بر ملت بیدار ثابت شده است که می‌خواهی بیدار باشی، می‌خواهی مستقل باشی، باید جورش را بکشی! می‌خواهی ذلیل باشی؟ برو پیوند کن با آمریکا، همه این حرف‌ها تمام می‌شود، جنگ هیچ نمی‌شود پیوند کن با شوروی، باز هم نمی‌شود! اما چی؟ این است که یک ملت عقب مانده توسری خورده ضعیف تا آخر. اما وقتی بخواهی، یک ملتی بخواهد سربلند باشد، بخواهد ارزش داشته باشد، این دیگر نباید فکر این باشد که ما حالا این ارزشی که داریم، ببینیم به اندازه این هست که ماست مان گران باشد!»[cxxi]

«و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی ما را بیدار کند و افراد ملت ما را بیدار کند. آن‌هایی که در خواب هستند، آن‌هایی که باز هم خواب می‌بینند، آن‌هایی که خواب آمریکا را می‌بینند خدا بیدارشان کند، توجّه بهشان بدهد که یک ملت ضعیف را، یک ملتی که حالا خواهد بیرون بیاید از این ضعف، حالا می‌خواهد قدرت خودش را به عالم نشان بدهد که ما زیر بار نمی‌رویم، همین قدر، ما نمی‌خواهیم که برویم جایی را بگیریم، ما زیر بار نمی‌رویم. ما دفاع از اسلام می‌کنیم.»[cxxii]

«بیش از یک میلیارد جمعیت مسلمان نباید دنبال این باشند که آمریکا چه می‌گوید و شوروی چه می‌گوید، و روی پای خود بایستند و به دیگران اعتنا نکنند.»[cxxiii]

«مقصود این است که آمریکا به ما چیز ندارد، آمریکا هر آنی که ما دست به طرفش دراز کنیم، صد مقابل او به ما بیشتر جواب می‌دهد ولی ما اعتنا به او نداریم، و همین طور سایرین.»[cxxiv]

«این‌ها می‌گویند که ما، ایران منزوی است، الآن هم می‌گویند، مقصودشان این که پیش ملت‌ها منزوی است یا مقصود این است که پیش دولت‌ها منزوی است؟ اگر مقصود این است که پیش ملت منزوی است، خوب! بیایند تجربه کنند، چند تا اتومبیل بیاورند، یکی رئیس جمهور آمریکا را تویش بنشانند، یکی هم رئیس صدر کذای شوروی را بنشانند، یکی هم رئیس جمهور فرانسه را بنشانند، یکی هم ملکه انگلستان را بنشانند، یکی هم آقای رئیس جمهور ما را، بروند توی جمعیت. این‌ها، این چند تا اتومبیل راه بیفتند توی جمعیت‌ها در دنیا، ما نمی‌گوییم ایران، می‌رویم در آمریکای لاتین، می‌رویم در خود انگلستان، می‌رویم در بلاد دیگر حتی بلاد غیر مسلمین، بینیم که معامله مردم با این چند نفر سرکرده فرض کنید که هست چه جوری است. آیا معامله همان معامله­ای نیست که پاکستان با رئیس جمهور کردند؟ با آن‌ها چی؟ با تخم مرغ و با چه تنفر از آن‌ها پذیرایی می‌کنند. اگر مقصود این است که پیش ملت‌ها ما منزوی هستیم، خوب! بیایند ببینند قضیه را. و اگر مقصود این است که پیش دولت‌ها منزوی هستیم، امروز هیچ دولتی نیست که انتظار نداشته باشد که ایران به او یک نرمش نشان بدهد، آمریکا این طور است، شوروی این طور است، فرانسه این طور است، آن‌ها منزوی هستند.»[cxxv]

«و سلام بر حسین بن علی که با یاران معدود خویش برای برچیدن بساط ظلم غاصبان خلافت بپاخاست و از ناچیز بودن عده و عده به خود خیال سازش با ستمگر را راه نداد و کربلا را قتلگاه خود و فرزندان و اصحاب معدودش قرار داد و فریاد (هیهات مناالذله) اش را به گوش حق طلبان رساند که در نظر دنیاگرایان و ملت پرستان، آنچه از این اولیای معظم الهی صادر شده بر خلاف عقل و شرع است. قیام بدون تجهیزات کافی را عقل آنان نمی‌پسندد و شرع آنان اجازه نمی‌دهد. و نیز به عقیده آنان حرکت از کشوری به کشوری دیگر که دارای حکومت و تشکیلاتی می‌باشد، مخالف با عقل و ملیت بوده و بالاخره مخالف با موازین شرعی و الهی است و همچنین صلح با نمرودیان و فرعونیان و ملحدان و ستمگران و سازش با ظالمان به صورت مسلمان و با زهد فروشان داغ بر پیشانی، طریق صواب و عقل و شرع بوده و هست. و با این انگیزه تسلیم و سازش با آمریکای جهانخوار و وابستگان به او لزوم عقلی و شرعی دارد و تخلف از آن مخالف شرع و عقل است.»[cxxvi]

«آن‌هایی که می‌گفتند ما چه می‌کنیم و چه می‌کنیم و قطع رابطه می‌کنیم و از این مسائل می‌گفتند امروز معلوم شد که با عجز و ناله در پیشگاه این ملت آمده‌اند و می‌خواهند که رابطه برقرار کنند، می‌خواهند عذر تقصیر بخواهند و ملت ما قبول نمی‌کند. این یک مسأله است، مسأله­ای است که از تمام پیروزی‌های شما بالاتر است. مسأله رئیس آمریکا با آن همه به قول خودش جلال و جبروت، کسی را از مقامات عالی بفرستد به این جا که با مقامات این جا ملاقات کنند و هیچ یک از آن‌ها حاضر به ملاقات نشود، این مسأله بزرگی است که دنیا را منفجر کرده است و باید هم بکند. کاخ سفید را به عزا نشانده است و باید هم بنشاند. مسأله مسأله مهم است.»[cxxvii]

«تمام آزادیخواهان باید با روشن بینی و روشن گری، راه سیلی زدن بر گونه ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها، خصوصاً آمریکا را بر مردم سیلی خورده کشورهای اسلامی و جهان سوم ترسیم کنند. من با اطمینان می‌گویم اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک مذلت می‌نشاند، اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری بر طرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.»[cxxviii]

«مسلمانان جهان با همراهی نظام جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم کنند تا دندان‌های آمریکا را در دهانش خرد کنند و نظاره گر شکوفایی گل آزادی و توحید و امامت جهانی نبی اکرم باشند.»[cxxix]

«مردم آزاده جهان همیشه از ابرقدرت‌ها خصوصاً آمریکای جنایتکار صدمه دیده‌اند و تا عزم خود را برای رویارویی با کفر و شرک جهانی و آمریکای سلطه گر جزم ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند بود.»[cxxx]

«باید همه برای جنگی تمام عیار علیه آمریکا و اذنابش به سوی جبهه رو کنیم. امروز تردید به هر شکلی خیانت به اسلام است.»[cxxxi]

«انشاءالله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم نهاد، و با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجدالحرام وارد خواهیم شد.»[cxxxii]

«ما با تمام وجود از گسترش باج خواهی و مصونیت کارگزاران آمریکایی حتی اگر با مبارزه قهر آمیز هم شده باشد جلوگیری می‌کنیم.»[cxxxiii]

«و از خدا می‌خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم.»[cxxxiv]

«هم اکنون اگر آمریکا یک کشور اسلامی را به بهانه حفظ منافع خویش با خاک یکسان کند، چه کسی جلوی او را خواهد گرفت؟ پس راهی جز مبارزه نمانده است و باید چنگ و دندان ابرقدرت‌ها و خصوصاً آمریکا را شکست، و الزاماً یکی از دو راه را انتخاب نمود: یا شهادت یا پیروزی، که در مکتب ما هر دوی آن‌ها پیروزی است که انشاءالله خداوند قدرت شکستن چهارچوب سیاست‌های حاکم و ظالم جهانخواران و نیز جسارت ایجاد داربست‌هایی بر محور کرامت انسانی را به همه مسلمین عطا فرماید و همه را از افول ذلت به صعود عزت و شوکت همراهی نماید.»[cxxxv]

«و این تحقق همان شعار برائت است که ملت فلسطین در تظاهرات حج، دوشادوش خواهران و برادران ایرانی خود فریاد رسای آزادی قدس را سر داد و مرگ بر آمریکا، شوروی و اسرائیل گفت، و بر همان بستر شهادتی که خون عزیزان ما بر آن ریخته شد، او نیز نثار خون و به رسم شهادت آرمید. آری، فلسطینی راه گم کرده خود را از راه برائت ما یافت.»[cxxxvi]

«انشاءالله ملت بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معنوی خود از انقلاب، سختی‌های جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در دنیا جبران می‌کند، و چه شیرینی بالاتر از این که ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است! چه شیرینی بالاتر از این که ملت ایران سقوط ارکان و کنگره­های نظام ستمشاهی را نظاره کرده است و شیشه حیات آمریکا را در این کشور شکسته است!»[cxxxvii]

«ما نباید حساب کنیم که جنگ تمام شده است، ما باید حساب کنیم که در حال جنگیم، برای این که دشمن ما – چه دشمن‌های بزرگ از قبیل آمریکا و شوروی و چه آن‌هایی که اذناب آن‌ها هستند از قبیل صدام و امثال این‌ها – این‌ها چون با اسلام مخالف هستند و دیدند که اسلام امروز در دنیا یک قدرت بزرگی شده است در مقابل آن‌ها، از این جهت آن‌ها دائماً مشغول نقشه کشی هستند و ما نباید از این مسأله غفلت کنیم.»[cxxxviii]

«باید تلاش کنیم زهد و قدس اسلام ناب محمدی را از زنگارهای تقدس مآبی و تحجرگرایی اسلام آمریکایی جدا کرده و به مردم مستضعفمان نشان دهیم. ما اگر توانستیم نظامی بر پایه­های نه شرقی نه غربی واقعی و اسلام پاک منزه از ریا و خدعه و فریب را معرفی نماییم، انقلاب پیروز شده است.»[cxxxix]

«از این که نوشته‌اید فرزندان عزیز شهدا و مفقودین و جانبازان و اسرا با جدّیت و عشق و علاقه درس می‌خوانند، موجب غرور و شادمانی است. سلام گرم و محبت خالصانه‌ام را به این سرمایه­های گران‌بهای انقلاب، این یادگاران معلمین جاوید دانشگاه عشق و شهادت ابلاغ نمایید و از قول من به آنان بگویید که من با تمام وجود به شما عشق می‌ورزم و شما را از دل و جان دوست دارم و علاقه‌مندم که فرد فرد شما عالم و متخصصی متعهد برای اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و مبارزی سرسخت علیه اسلام آمریکایی و مرفهین و پرچم‌دار وفاداری برای ایثارگران و شهیدان خود باشید و بتوانید با چراغ علم و عمل و تقوا، ظلمت نفاق و کج فکری‌ها و تحجرها و مقدس مآبی‌ها را از دامن اسلام بزدایید.»[cxl]

«انشاءالله مردم سلحشور ایران کینه و خشم انقلابی و مقدس خویش را در سینه‌ها نگه داشته و شعله­های ستم سوز آن را علیه شوروی جنایتکار و آمریکای جهانخوار و اذناب آنان به کار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب محمدی – صلی الله علیه و آله و سلم – بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان، وارثان زمین گردند.»[cxli]

«ولی هر دو باید کاملاً متوجّه باشند که موضع گیری‌ها باید به گونه­ای باشد که در عین حفظ اصول اسلام برای همیشه تاریخ، حافظ خشم و کینه انقلابی خود و مردم علیه سرمایه داری غرب و در رأس آن آمریکای جهانخوار و کمونیسم و سوسیالیزم بین‌الملل و در رأس آن شوروی متجاوز باشند.»[cxlii]

«من مجدداً به همه ملت بزرگوار ایران و مسوولین عرض می‌کنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگ‌ترین ساده اندیشی این است که تصور کنیم جهانخواران خصوصاً آمریکا و شوروی از ما و اسلام عزیز دست برداشته‌اند لحظه­ای نباید از کید دشمنان غافل بمانیم، در نهاد و سرشت آمریکا و شوروی کینه و دشمنی با اسلام ناب محمدی – صلی الله علیه و آله و سلم – موج می‌زند باید برای شکستن، امواج طوفان‌ها و فتنه‌ها و جلوگیری از سیل آفت‌ها به سلاح پولادین صبر و ایمان مسلح شویم.»[cxliii]

«فرزندان انقلاب به هیچ وجه نگذارند ایادی آمریکا و شوروی در آن دو محل حساس نفوذ کنند.»[cxliv]

«فرزندان عزیز جهادی‌ام! به تنها چیزی که باید فکر کنید به استواری پایه­های اسلام ناب محمدی – صلی الله علیه و آله و سلم – است. اسلامی که غرب و در رأس آن آمریکای جهانخوار و شرق در رأس آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد نشاند. اسلامی که پرچم‌داران آن پابرهنگان و مظلومین و فقرای جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه داران و پول پرستانند. اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه از مال و قدرت بی بهره بوده‌اند و دشمنان حقیقی آن زراندوزان حیله گر و قدرت مداران بازیگر و مقدس نمایان بی هنرند.»[cxlv]

«هشیاری مردم در وضع فعلی یکی از عوامل پیروزی آنان بر باطل است و مردم تصور نکنند ایادی نفوذی استکبار و آمریکا دست از شیطنت برداشته‌اند، در هر جا و در هر مقوله­ای احتمال حضور و کارشکنی آنان هست.»[cxlvi]

«تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهمه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‌اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‌رود، گرچه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم ولی با صلاحدید و تایید دوستان قبول نمودم و الآن هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و حرکت به سوی آمریکا جهانخوار قناعت نمی‌کنند در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند. امروز هیچ تأسفی نمی‌خوریم که آنان در کنار ما نیستند چرا که از اول هم نبوده‌اند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه‌ها و لیبرال‌ها می‌خوریم، آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول، که چرا مرگ بر آمریکا گفتید! چرا جنگ کردید! چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می‌کنید؟ چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌اید؟ چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌ایم و صدها چرای دیگر.»[cxlvii]

«تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد، تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی را در تمام زمینه‌ها کوتاه می‌کنم و اطمینان کامل دارم که تمامی مردم در اصول همچون گذشته پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند.»[cxlviii]

«من هم امروز به یاد آن شهید راه خدا به شما برادران مؤمن عرض می‌کنم اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم. و این سیره و طریقه انبیاء عظام و ائمه مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است و ما باید از آن تبعیت کنیم و باید به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگی‌ها زندگی کنند، می‌توانند و قدرتمندان جهان بر یک ملت نمی‌توانند خلاف ایده آنان را تحمیل کنند.»[cxlix]


[i] بیانات امام خمینی در مورد طرح اسارت بار احیای کاپیتولاسیون؛ صحیفه نور جلد1 صفحه103 الی 104      1343/08/04

[ii] پیام امام خمینی به ملت ایران در مورد وظایف آن‌ها؛ صحیفه نور جلد1 صفحه207 الی 208      1352/06/23

[iii] مصاحبه امام خمینی با نشریه فرانسوی زبان لوموند؛ صحیفه نور جلد2 صفحه43 الی 48      1357/02/16

[iv] بیانات امام خمینی؛ صحیفه نور جلد2 صفحه120 الی 121      1357/07/17

[v] بیانات امام خمینی؛ صحیفه نور جلد2 صفحه121      1357/07/17

[vi] بیانات امام خمینی در مورد مأموریت شاه؛ صحیفه نور جلد2 صفحه135      1357/07/20

[vii] بیانات امام خمینی در مورد مأموریت شاه؛ صحیفه نور جلد2 صفحه137 الی 138      1357/07/20

[viii] بیانات امام خمینی در مورد مأموریت شاه؛ صحیفه نور جلد2 صفحه138      1357/07/20

[ix] بیانات امام خمینی در مورد مأموریت شاه؛ صحیفه نور جلد2 صفحه139      1357/07/20

[x] بیانات امام خمینی در مورد مطالبات اجانب؛ صحیفه نور جلد2 صفحه168 الی 169      1357/07/23

[xi] بیانات امام خمینی در مورد عفو زندانیان سیاسی رژیم شاه؛ صحیفه نور جلد2 صفحه208 الی 209      1357/08/03

[xii] بیانات امام خمینی در مورد تبلیغات اجانب بر علیه اسلام؛ صحیفه نور جلد2 صفحه242 الی 243      1357/08/08

[xiii] بیانات امام خمینی در مورد لزوم اتحاد قوای مسلمین؛ صحیفه نور جلد2 صفحه248 الی 249      1357/08/09

[xiv] مصاحبه امام خمینی با تلویزیون آمریکائی سی بی اس؛ صحیفه نور جلد3 صفحه32 الی 33      1357/08/15

[xv] سخنرانی امام خمینی در غفلت‌ها و اشتباهات علما و رجال سیاسی؛ صحیفه نور جلد3 صفحه39 الی 40      1357/08/16

[xvi] مصاحبه امام خمینی با روزنامه هلندی دی ولت گرانت؛ صحیفه نور جلد3 صفحه46 الی 50      1357/08/16

[xvii] بیانات امام خمینی در مورد توبه و تعهدات دروغین شاه؛ صحیفه نور جلد3 صفحه59 الی 60      1357/08/17

[xviii] مصاحبه امام خمینی با تلویزیون D.R.A آلمان؛ صحیفه نور جلد3 صفحه72 الی 73      1357/08/17

[xix] مصاحبه امام خمینی با مجله آمریکائی؛ صحیفه نور جلد3 صفحه98 الی 99      1357/08/19

[xx] سخنرانی امام خمینی در مورد ضرورت قیام بر علیه ظلم؛ صحیفه نور جلد3 صفحه186      1357/08/27

[xxi] سخنرانی امام خمینی در مورد ضرورت قیام بر علیه؛ صحیفه نور جلد3 صفحه187 الی 188      1357/08/27

[xxii] سخنرانی امام خمینی در مورد ضرورت قیام بر علیه؛ صحیفه نور جلد3 صفحه188      1357/08/27

[xxiii] بیانات امام خمینی در مورد بررسی حقیقت نهضت ایران؛ صحیفه نور جلد3 صفحه203 الی 204      1357/08/28

[xxiv] بیانات امام خمینی درباره اهداف قیام ملت ایران؛ صحیفه نور جلد3 صفحه210 الی 213      1357/08/29

[xxv] بیانات امام خمینی در افشای ماهیت واقعی ابرقدرت؛ صحیفه نور جلد3 صفحه240 الی 242      1357/09/03

[xxvi] مصاحبه امام خمینی با خبرنگار آمریکائی؛ صحیفه نور جلد3 صفحه273 الی 277      1357/09/10

[xxvii] مصاحبه امام خمینی با تلویزیون سراسری ایتالیا؛ صحیفه نور جلد4 صفحه6 الی 8      1357/09/11

[xxviii] مصاحبه امام خمینی با خبرنگار تلویزیون آمریکا؛ صحیفه نور جلد4 صفحه49 الی 50      1357/09/20

[xxix] مصاحبه امام خمینی با خبرنگار سی. بی. اس؛ صحیفه نور جلد4 صفحه131 الی 132      1357/10/14

[xxx] مصاحبه امام خمینی با تلویزیون کانال 2 فرانسه؛ صحیفه نور جلد4 صفحه172 الی 173      1357/10/18

[xxxi] مصاحبه امام خمینی با لوموند؛ صحیفه نور جلد4 صفحه185 الی 187      1357/10/19

[xxxii] مصاحبه خبرنگار روزنامه سنگاپور، استریت تایمز؛ صحیفه نور جلد22 صفحه168 الی 172      1357/10/25

[xxxiii] مصاحبه خبرنگار روزنامه سنگاپور، استریت تایمز؛ صحیفه نور جلد22 صفحه168 الی 172      1357/10/25

[xxxiv] بیانات امام خمینی در ترسیم رئوس کلی حکومت عدل اسلامی؛ صحیفه نور جلد4 صفحه255 الی 256      1357/11/01

[xxxv] بیانات امام خمینی در مورد نقش شوم اجانب در ایجاد وابستگی؛ صحیفه نور جلد4 صفحه274      1357/11/08

[xxxvi] بیانات امام خمینی در بهشت زهرا؛ صحیفه نور جلد4 صفحه285 الی 286      1357/11/12

[xxxvii] بیانات امام خمینی در بهشت زهرا؛ صحیفه نور جلد4 صفحه286 الی 287      1357/11/12

[xxxviii] بیانات امام خمینی در میان جمعی از روحانیون؛ صحیفه نور جلد5 صفحه15 الی 16      1357/11/13

[xxxix] بیانات امام خمینی در جمع کمیته برگزاری استقبال از امام خمینی؛ صحیفه نور جلد5 صفحه25 الی 26      1357/11/14

[xl] بیانات امام خمینی در جمع گروهی از پرسنل نیروی هوائی و زمینی؛ صحیفه نور جلد5 صفحه58      1357/11/19

[xli] بیانات امام خمینی در دیدار با یاسر عرفات؛ صحیفه نور جلد5 صفحه93 الی 96      1357/11/29

[xlii] پیام امام خمینی به مناسبت بازگشائی مدارس؛ صحیفه نور جلد5 صفحه98 الی 99      1357/11/30

[xliii] پیام امام خمینی به مناسبت بازگشائی مدارس؛ صحیفه نور جلد5 صفحه98 الی 99      1357/11/30

[xliv] اعلامیه امام خمینی در آستانه ترک تهران به قم؛ صحیفه نور جلد5 صفحه119 الی 122      1357/12/09

[xlv] بیانات امام خمینی در جمع گروهی از فرهنگیان رفسنجان؛ صحیفه نور جلد6 صفحه38 الی 40      1358/01/29

[xlvi] بیانات امام خمینی در جمع عشایر نیریز فارس؛ صحیفه نور جلد6 صفحه57 الی 58      1358/02/02

[xlvii] بیانات امام خمینی در جمع عشایر نیریز فارس؛ صحیفه نور جلد6 صفحه58      1358/02/02

[xlviii] فرمان امام خمینی در مورد قطع رابطه با مصر؛ صحیفه نور جلد6 صفحه108      1358/02/11

[xlix] بیانات امام خمینی در جمع بانوان جنوب شهر تهران؛ صحیفه نور جلد6 صفحه120      1358/02/16

[l] بیانات امام خمینی در جمع دانشجویان و سربازان؛ صحیفه نور جلد6 صفحه135 الی 136      1358/02/19

[li] بیانات امام خمینی در جمع دانشجویان دانشکده حقوق؛ صحیفه نور جلد6 صفحه227 الی 231      1358/02/31

[lii] بیانات امام خمینی در جمع فرهنگیان و دانشجویان؛ صحیفه نور جلد6 صفحه260 الی 261      1358/03/03

[liii] پیام امام خمینی به شیعیان لبنان؛ صحیفه نور جلد7 صفحه65      1358/03/19

[liv] پیام امام خمینی به مناسبت روز قدس؛ صحیفه نور جلد8 صفحه233 الی 234      1358/05/25

[lv] پیام امام خمینی به مناسبت روز قدس؛ صحیفه نور جلد8 صفحه233 الی 234      1358/05/25

[lvi] پیام امام خمینی به مناسبت روز قدس؛ صحیفه نور جلد8 صفحه233 الی 234      1358/05/25

[lvii] بیانات امام خمینی در جمع ورزشکاران باستانی و قهرمانان کشور؛ صحیفه نور جلد9 صفحه269      1358/07/17

[lviii] بیانات امام خمینی در میان دبیران عضو انجمن اسلامی آذربایجان؛ صحیفه نور جلد10 صفحه57 الی 58      1358/08/04

[lix] بیانات امام خمینی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان؛ صحیفه نور جلد10 صفحه76 الی 77      1358/08/07

[lx] پیام امام خمینی به مناسبت سالگرد استقلال الجزایر؛ صحیفه نور جلد10 صفحه79 الی 80      1358/08/08

[lxi] بیانات امام خمینی در جمع مسئولین امورتربیتی و دانش­آموزان؛ صحیفه نور جلد10 صفحه133 – 134      1358/08/13

[lxii] بیانات امام خمینی در جمع دانشجویان و گروه اعزامی به کردستان؛ صحیفه نور جلد10 صفحه150-153 1358/08/16

[lxiii] پیام امام خمینی در رابطه با سفر دو تن از نمایندگان ویژه آمریکا؛ صحیفه نور جلد10 صفحه158      1358/08/16

[lxiv] بیانات امام خمینی در جمع کارمندان و کارکنان شهرداری اهواز؛ صحیفه نور جلد10 صفحه163      1358/08/17

[lxv] مصاحبه خبرنگاران رادیو تلویزیون آلمان غربی با امام خمینی؛ صحیفه نور جلد10 صفحه168 الی 171      1358/08/17

[lxvi] بیانات امام خمینی در جمع پرسنل کلانتری 21 تهران؛ صحیفه نور جلد10 صفحه186 الی 187      1358/08/21

[lxvii] فرمان امام خمینی درباره آزادی زنان و سیاه پوستان گروگان؛ صحیفه نور جلد10 صفحه195      1358/08/26

[lxviii] بیانات امام خمینی در جمع افسران ارتش پاکستان؛ صحیفه نور جلد10 صفحه225      1358/09/03

[lxix] بیانات امام خمینی در جمع افسران ارتش پاکستان؛ صحیفه نور جلد10 صفحه225      1358/09/03

[lxx] مصاحبه خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند (اریک رولو)؛ صحیفه نور جلد10 صفحه253 الی 256      1358/09/09

[lxxi] مصاحبه خبرنگار هفته نامه آمریکایی تایم؛ صحیفه نور جلد22 صفحه262 الی 266      1358/09/09

[lxxii] مصاحبه خبرنگار هفته نامه آمریکایی تایم؛ صحیفه نور جلد22 صفحه262 الی 266      1358/09/09

[lxxiii] بیانات امام خمینی در جمع اعضای سپاه و ستاد تبلیغات اسلامی بابل؛ صحیفه نور جلد11 صفحه9      1358/09/25

[lxxiv] پیام امام خمینی به مناسبت شهادت دکتر مفتح؛ صحیفه نور جلد11 صفحه39      1358/09/27

[lxxv] بیانات امام خمینی در جمع قهرمانان کشتی آزاد و باستانی؛ صحیفه نور جلد11 صفحه45 الی 47      1358/09/28

[lxxvi] بیانات امام خمینی در جمع دانشجویان مریوان؛ صحیفه نور جلد11 صفحه100 الی 103      1358/10/04

[lxxvii] مصاحبه خبرنگار مجله تایم با امام خمینی؛ صحیفه نور جلد11 صفحه199 الی 201      1358/10/15

[lxxviii] مصاحبه خبرنگار مجله تایم با امام خمینی؛ صحیفه نور جلد11 صفحه199 الی 201      1358/10/15

[lxxix] اخطار شدید امام خمینی به شوروی؛ صحیفه نور جلد11 صفحه244      1358/10/23

[lxxx] پیام امام خمینی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی؛ صحیفه نور جلد11 صفحه265 الی 266      1358/11/22

[lxxxi] پیام امام خمینی به ملت ایران درباره کمیسیون تحقیق جنایات آمریکا؛ صحیفه نور جلد12 صفحه1 – 2      1358/12/20

[lxxxii] پیام امام خمینی به مناسبت حلول سال جدید؛ صحیفه نور جلد12 صفحه19 الی 24      1359/01/01

[lxxxiii] پیام امام خمینی به مناسبت قطع رابطه آمریکا و جنایات صدام؛ صحیفه نور جلد12 صفحه40 الی 41      1359/01/19

[lxxxiv] بیانات امام خمینی در دیدار با اسقف هیلارین کاپوچی؛ صحیفه نور جلد12 صفحه268 الی 270      1359/05/12

[lxxxv] پیام امام خمینی به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛ صحیفه نور جلد14 صفحه59 – 63     1359/11/22

[lxxxvi] بیانات امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ صحیفه نور جلد14 صفحه241-243      1360/03/06

[lxxxvii] بیانات امام خمینی در جمع اعضای نشریه عروة الوثقی صحیفه نور جلد14 صفحه249 الی 250      1360/03/11

[lxxxviii] پیام امام خمینی به مناسبت روز پاسدار (سوم شعبان المعظم)؛ صحیفه نور جلد14 صفحه265 الی 266      1360/03/16

[lxxxix] بیانات امام خمینی در جمع فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی؛ صحیفه نور جلد14 صفحه285 – 287      1360/03/24

[xc] پیام امام خمینی در جمع اعضای بسیج خمینی شهر؛ صحیفه نور جلد15 صفحه29 الی 34      1360/04/01

[xci] بیانات امام خمینی در جمع اعضای وزارت مسکن و شهرسازی؛ صحیفه نور جلد15 صفحه39 الی 40      1360/04/06

[xcii] بیانات امام خمینی در جمع روحانیون تهران؛ صحیفه نور جلد15 صفحه60 الی 62      1360/04/10

[xciii] بیانات امام خمینی در جمع خانواده­های شهدای فاجعه 7 تیر؛ صحیفه نور جلد15 صفحه66 الی 68      1360/04/13

[xciv] بیانات امام خمینی در جمع خانواده­های شهدای فاجعه 7 تیر؛ صحیفه نور جلد15 صفحه68 الی 69      1360/04/13

[xcv] بیانات امام خمینی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران؛ صحیفه نور جلد15 صفحه100      1360/05/27

[xcvi] بیانات امام خمینی در جمع اعضای سازمان جنبش امل (لبنان)؛ صحیفه نور جلد15 صفحه209 الی 210      1360/08/06

[xcvii] بیانات امام خمینی در جمع رؤسای دانشگاه ملی؛ صحیفه نور جلد15 صفحه259 الی 260      1360/09/22

[xcviii] بیانات امام خمینی در جمع آموزشگاه افسری ژاندارمری؛ صحیفه نور جلد15 صفحه262 الی 263      1360/09/25

[xcix] بیانات امام خمینی در جمع روحانیون و وعاظ قم و تهران؛ صحیفه نور جلد16 صفحه209 الی 212      1361/03/30

[c] بیانات امام خمینی در جمع روحانیون و وعاظ قم و تهران؛ صحیفه نور جلد16 صفحه215      1361/03/30

[ci] پیام امام خمینی به مناسبت روز جهانی قدس؛ صحیفه نور جلد16 صفحه226 الی 229      1361/04/25

[cii] بیانات امام خمینی در جمع کارکنان آستان قدس رضوی؛ صحیفه نور جلد16 صفحه233 الی 235      1361/05/03

[ciii] بیانات امام خمینی در جمع خانواده­های شهدای خوزستان؛ صحیفه نور جلد16 صفحه286 الی 287      1361/06/14

[civ] بیانات امام خمینی در جمع دانشجویان دانشکده افسری ارتش؛ صحیفه نور جلد17 صفحه48 الی 49      1361/07/11

[cv] بیانات امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس؛ صحیفه نور جلد17 صفحه51 الی 52      1361/07/21

[cvi] بیانات امام خمینی در جمع علما و روحانیون؛ صحیفه نور جلد17 صفحه62      1361/07/25

[cvii] بیانات امام خمینی در جمع اعضای جهاد سازندگی؛ صحیفه نور جلد17 صفحه101 الی 102      1361/09/13

[cviii] بیانات امام خمینی در دیدار با مسئولان وزارت دفاع؛ صحیفه نور جلد17 صفحه120 الی 121      1361/10/04

[cix] بیانات امام خمینی در دیدار با رؤسای جمهوری و مجلس؛ صحیفه نور جلد17 صفحه138 الی 139      1361/10/12

[cx] بیانات امام خمینی در جمع اصناف و بازاریان؛ صحیفه نور جلد17 صفحه171 الی 172      1361/11/10

[cxi] بیانات امام خمینی در دیدار با فرمانده و پرسنل نیروی هوائی؛ صحیفه نور جلد17 صفحه185 الی 186      1361/11/19

[cxii] بیانات امام خمینی در دیدار با نمایندگان مجلس؛ صحیفه نور جلد17 صفحه276 الی 279      1362/03/14

[cxiii] بیانات امام خمینی در جمع فرماندهان نیروهای دریایی؛ صحیفه نور جلد18 صفحه76 الی 78      1362/06/01

[cxiv] پیام امام خمینی به زائران بیت الله الحرام به مناسبت عید قربان؛ صحیفه نور جلد18 صفحه87 الی 95      1362/06/12

[cxv] بیانات امام خمینی در دیدار با اعضای دولت؛ صحیفه نور جلد18 صفحه116 الی 117      1362/06/30

[cxvi] بیانات امام خمینی در دیدار با اعضای دولت و مجلس؛ صحیفه نور جلد18 صفحه192 الی 193      1362/10/01

[cxvii] پیام امام خمینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛ صحیفه نور جلد18 صفحه227 الی 239      1362/11/22

[cxviii] بیانات امام خمینی در سالروز بعثت پیامبر اسلام (ص)؛ صحیفه نور جلد18 صفحه272      1363/02/09

[cxix] بیانات امام خمینی در جمع فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان؛ صحیفه نور جلد19 صفحه51 الی 52      1363/06/11

[cxx] سخنان امام خمینی در دیدار با مسئولان وزارت خارجه؛ صحیفه نور جلد19 صفحه74      1363/08/06

[cxxi] پیام امام خمینی به مناسبت سال نو؛ صحیفه نور جلد19 صفحه124 الی 128      1363/12/29

[cxxii] بیانات امام خمینی در دیدار با اعضای دولت؛ صحیفه نور جلد19 صفحه147      1363/01/29

[cxxiii] بیانات امام خمینی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان؛ صحیفه نور جلد19 صفحه189 الی 190      1364/04/25

[cxxiv] بیانات امام خمینی به مناسبت میلاد امام رضا (علیه السلام)؛ صحیفه نور جلد19 صفحه195 الی 196      1364/05/08

[cxxv] بیانات امام خمینی در جمع میهمانان خارجی دهه فجر؛ صحیفه نور جلد19 صفحه271 الی 272      1364/11/21

[cxxvi] پیام به زائران بیت الله الحرام؛ صحیفه نور جلد20 صفحه16 الی 24      1365/05/16

[cxxvii] بیانات امام خمینی در جمع خانواده­های شهدا، مفقودین و اسرا صحیفه نور جلد20 صفحه49 الی 50      1365/08/29

[cxxviii] پیام برائت به زائرین بیت الله الحرام؛ صحیفه نور جلد20 صفحه109 الی 133      1366/05/06

[cxxix] پیام برائت به زائرین بیت الله الحرام؛ صحیفه نور جلد20 صفحه109 الی 133      1366/05/06

[cxxx] پاسخ امام خمینی به پیام تسلیت آیت الله منتظری؛ صحیفه نور جلد20 صفحه222 الی 223      1367/04/13

[cxxxi] پاسخ امام خمینی به پیام تسلیت آیت الله منتظری؛ صحیفه نور جلد20 صفحه222 الی 223      1367/04/13

[cxxxii] پیام به مناسبت سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه 598؛ صحیفه نور جلد20 صفحه227 – 244      1367/04/29

[cxxxiii] پیام به مناسبت سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه 598؛ صحیفه نور جلد20 صفحه227 – 244      1367/04/29

[cxxxiv] پیام به مناسبت سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه 598؛ صحیفه نور جلد20 صفحه227 – 244      1367/04/29

[cxxxv] پیام به مناسبت سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه 598؛ صحیفه نور جلد20 صفحه227 – 244      1367/04/29

[cxxxvi] پیام به مناسبت سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه 598؛ صحیفه نور جلد20 صفحه227 – 244      1367/04/29

[cxxxvii] پیام به مناسبت سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه 598؛ صحیفه نور جلد20 صفحه227 – 244      1367/04/29

[cxxxviii] بیانات امام خمینی در جمع اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت؛ صحیفه نور جلد20 صفحه250      1367/06/08

[cxxxix] پاسخ به نامه حجت الاسلام ناطق نوری در مورد وزیر کشور؛ صحیفه نور جلد21 صفحه21      1367/06/28

[cxl] پاسخ به نامه حجت الاسلام مهدی کروبی درباره فرزندان شاهد؛ صحیفه نور جلد21 صفحه25 الی 26      1367/06/28

[cxli] پاسخ به نامه رؤسای سه قوه و نخست وزیر؛ صحیفه نور جلد21 صفحه36 الی 39      1367/07/11

[cxlii] رهنمودهای امام خمینی مبنی بر تحکیم برادری؛ صحیفه نور جلد21 صفحه46 الی 49      1367/08/10

[cxliii] پیام امام خمینی در آستانه‌ی سالگرد بسیج مستضعفین؛ صحیفه نور جلد21 صفحه52 الی 53      1367/09/02

[cxliv] پیام امام خمینی در آستانه‌ی سالگرد بسیج مستضعفین؛ صحیفه نور جلد21 صفحه52 الی 53      1367/09/02

[cxlv] پیام به سمینار مسئولین و اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی؛ صحیفه نور جلد21 صفحه59      1367/09/14

[cxlvi] پیام به کارکنان صنعت نفت در مورد بازسازی کشور؛ صحیفه نور جلد21 صفحه70 الی 72      1367/10/20

[cxlvii] پیام امام خمینی در مورد استراتژی انقلاب و حکومت اسلامی؛ صحیفه نور جلد21 صفحه88 – 101      1367/12/03

[cxlviii] پیام امام خمینی در مورد استراتژی انقلاب و حکومت اسلامی؛ صحیفه نور جلد21 صفحه88 الی 101      1367/12/03

[cxlix] وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی؛ صحیفه نور جلد21 صفحه175 الی 204      1368/03/15

همچنین ببینید

روش‌های عمومی مقابله با حملات از چهار سمت شیطان

1-    روش‌های مقابله (عمومی) با حملات شیطان از چهار سمت علاوه بر روش‌های (تاکتیک‌های) مقابله‌ای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *