جمعه 12 خرداد 1402

خلاصه کتاب مدل مدیریت جامع فرهنگ

کتاب مدل مدیریت جامع فرهنگ در دو نوبت به چاپ رسیده است و برای اطلاع از مشخصات کتاب می توانید این صفحه را مطالعه کنید.

در ادامه خلاصه ای از این کتاب را برای آگاهی شما مخاطب عزیز ارائه داده ایم.


متن خلاصه کتاب

متن خلاصه کتاب

متن خلاصه کتاب

متن خلاصه کتاب

متن خلاصه کتاب

همچنین ببینید

فساد سیستمی

فساد سیستمی یا سیستم فاسد!

چندین سال پیش موضوع توسعه فساد در درون کشور، توسط دلسوزان و انقلابیون هشیار و …