دوشنبه 7 فروردین 1402

سرچشمه ی فساد?!

امیرالمومنین امام علی علیه السلام درباره ریشه و منشأ فساد چنین می فرمایند:

فساد توده ی مردم، ناشی از فساد خواصّ است.

خواصّ، به پنج گروه تقسیم می‌شوند:

  •      📚عالمان که راهنمایانِ به سوی خدایند
  •      📿پارسایان که راه رسیدن به خدایند،
  •      💰بازرگانان که اُمنای خدایند،
  •      ⚔رزمندگان که یاوران دین خدایند
  •      👤و حاکمان که سرپرستان خلق خدایند.

 

 

⚠️پس، اگر عالم، طمّاع و مال اندوز باشد، دیگر از چه کسی باید راهنمایی خواست؟
⚠️و اگر پارسا، به دنیا و آنچه مردم دارند راغب باشد، دیگر به چه کس اقتدا شود؟
⚠️و اگر بازرگان، خیانت‌پیشه باشد و زکات ندهد، به چه کسی می‌توان اطمینان و اعتماد کرد؟
⚠️و اگر رزمنده، خودنما باشد و چشم به کسب مال و ثروت داشته باشد، دیگر به وسیله چه کسی از مسلمانان دفاع شود؟
⚠️و اگر حاکم، ستمگر باشد و در احکام و فرامین خود، ستم و بی عدالتی روا دارد، دیگر به وسیله چه کسی دادِ ستمدیده از ستمگر گرفته شود؟

سوگند به خدا، که مَردم را نابود نکرد مگر:

  •      عالمان طمعکار
  •      و پارسایان دنیا خواه
  •      و بازرگانان خیانت پیشه
  •      و رزمندگان ریاکار
  •      و حاکمان ستمگر.

«و بزودى كسانى كه ستم كرده‏اند، بدانند كه به كدام بازگشتگاه بر خواهند گشت».

————————————

منبع: میزان الحکمه ، جلد ۹ فارسی، صفحه ۱۲۸

همچنین ببینید

نقد عملکرد مجلس

نقد عملکرد مجلس (کلیپ ها)

به دنبال برگزاری نشست علمی با موضوع «نقد عملکرد مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون …