دوشنبه 28 خرداد 1403

شورای عالی انقلاب فرهنگی باید پاسخگو باشد

مهندس ماهرالنقش در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه جام اصفهان تأکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید پاسخگو باشد.

—————-

بخش دوّم

—————-

در مصاحبه های گذشته تان بیان کرده بودید که مدیریت جامع فرهنگ یک ضرورت است نه یک انتخاب. آیا فکر می کنید این موضوع اجرایی و عملی باشد؟

جواب را با یک سوال شروع می کنم که آیا ما بجز مدیریت جامع فرهنگ راه دیگری هم داریم؟ یعنی اگر این کار را نکنیم چه بکنیم؟ سوال بعدی که آیا اجرایی است ؟ بله این طرح کاملا عملیاتی است و طرح هم غنای مفهومی دارد و هم غنای عملیاتی. البته یک سری الزامات مهم هم دارد. اوّلین الزام آن رسیدن به باور عمومی که این یک ضرورت است و اگر نکنیم کشور ضربه جدی می بیند. همانند اتفاقی که در حوزه اقتصادی و طرح تحول اقتصادی افتاد و کشور به این فرهنگ و باور رسید که باید این طرح اجرا بشود، و اگر نشود در چند سال بعد کشور به انحطاط اقتصادی می رسد. این ماجرا باید در مدیریت جامع فرهنگ هم اتفاق بیافتد و جامعه به این باور برسد که اگر این طرح اجرا نشود، فرهنگ کشور ضربه جدی می بیند.

الزام بعدی آنست که نگاه هایمان نگاه ملی باشد اگر نگاهمان بخشی شد ضربه می خوریم. باید منیّت های سازمانی مان را کنار بگذاریم و بپذیریم که اگر مثلا ماموریتی را باید به سازمان دیگری بسپاریم تا کار بهتر انجام شود، از خود مقاومتی نشان ندهیم. حتی درجاهایی ممکن است مدیران عالی نظام به این نتیجه برسند که چند سازمان درهم ادغام بشوند اینجاست که منیت ها نباید مانع کار بشود. یعنی بگوییم اگر صلاح کشور در این است که این سازمان حذف شود، این کار انجام شود. بحث بعدی در مقابل تغییرات مقاومت نکنیم و باید در حرکت های تحولی این اینرسی تغییر را به حداقل برسانیم. البته درصدی از خطاها را هم بپذیریم. ولی قطعاً با همه این خطاهای احتمالی، نتایج مدیریت جامع فرهنگ از وضعیت فعلی فرهنگی بسیار بهتر خواهد بود. و نکته آخر آنکه نگاه های قومی قبیله ای را کنار بگذاریم. افراد بسیاری با نگاه حزبی و تشکلی، خود را از حضور افراد کارآمد محروم می کنند. مقام معظم رهبری تعبیر خودی و غیر خودی دارند. این فرمایش ایشان را مبنا قرار دهیم؛ و از اصولگرایان نوع یک و دو که امروزه مطرح می کنند، از همه استفاده کنیم. حتی اگر لازم بود از یک فرد غیر خودی برویم دانشی را کسب کنیم و از آن استفاده کنیم، که این دستور پیامبر(ص) نیز بوده است. بنابراین با رعایت این الزامات، این طرح حتماً اجرایی و عملیاتی است.

طرح مدیریت جامع فرهنگ مخالفانی هم دارد ؟ اگر دارد چه کسانی و با چه استدلال و اگر خیر چرا ما هنوز شاهد ایجاد این نظام نبوده ایم؟

موضوع مدیریت جامع فرهنگ جدای از بحث ضرورت نقلی که مقام معظم رهبری سال هاست مطالبه اش می کنند، یک ضرورت عقلی است و هرکس که با ادبیات مباحث مدیریتی آشنا باشد به محض اینکه ضرورت های مدیریت فرهنگی کشور را مطرح می کنیم، سریع تایید می کند به همین لحاظ در بحث منطقی کار، هیچ مخالفی نداریم ما این طرح را در سطوح مختلف کشوری ارائه داده ایم، مثلاً در کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصل این کار موافقند و پیشنهادهای تکمیلی نیز داشته اند که لحاظ شده است. مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد ریاست جمهوری، تعدادی از نمایندگان مقام معظم رهبری در استانها همگی تایید می کنند.

اما این که چرا این اتفاق در کشور نیفتاده است را، باید در درجه اوّل شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ دهد. چون شورا مخاطب رهبری بوده و موظف به انجام این کار. در سطح ملی هم وظیفه رسانه هاست که باید این مطالبه رهبری را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند. این نکته کلیدی است که چرا مطالبه چند ساله مقام معظم رهبری به مطالبه عمومی تبدیل نشده است. بنظر بنده در این خصوص رسانه ها کوتاهی کرده اند. باید این سوال در همه جا و در همه رسانه ها یک سوال کلیدی شود و مطرح شود، که چرا ما هنوز مدیریت جامع فرهنگ در کشور نداریم. مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیرشان با دانشجویان به مسئولان گفتند که باید به داخل دانشگاه ها بروند. لذا همه رسانه ها مشترکاً و جداگانه این سوال مهم را از مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی بشود که چرا این مطالبه رهبری هنوز بر زمین مانده است.

رابطه بین مهندسی فرهنگ و مدیریت جامع فرهنگ چیست و چگونه می توان موفقیت این طرح را محک زد ؟

مهندسی فرهنگ یک جزء از اجزاء مدیریت جامع فرهنگ است. تدوین سند مهندسی فرهنگ یک ضرورت است، تا بتوان در کنار سایر پیش نیازهای مدیریت جامع فرهنگ پازلی را چید که به فرهنگ سامان دهد. لذا باید اوّلویت بندی کرد و به همه مولفه های مدیریت جامع فرهنگ توجه کرد، و الا به جایی نخواهیم رسید.

زیرا وقتی می گوییم مهندسی فرهنگ یعنی اینکه چیستی فرهنگ را مشخص کنیم. مولفه های فرهنگ، شاخص های فرهنگ، تعامل مولفه های فرهنگ با یکدیگر، اثرگذاری و اثرپذیری مولفه ها بر یکدیگر و … همه این موارد را تبیین کنیم. به عبارتی چارچوب نظری فرهنگ را مشخص کنیم. ولی آیا همه مدیریت جامع فرهنگ همین است؟ نه. این تازه اوّل کار است. در اینجا تازه چارچوب های کار را مشخص کرده ایم.

به عبارت دیگر در مدیریت جامع فرهنگ بعد از مهندسی فرهنگ باید بقیه اجزاء آن را عملیاتی کرد ودر جامعه پیاده سازی نمود و در استانها در سطوح مختلف درگیر موضوعات فرهنگی بشویم و با آسیب ها اجتماعی که نشانگر وضعیت فرهنگی یک جامعه هستند، محک بخورند. زیرا در واقع آسیب های اجتماعی بعنوان نشانگرهای وضعیت فرهنگی جامعه هستند. همانند معاینه کنندگان فنی خودروها که حسگر خود را درمقابل اگزوز خودرو قرار می دهند و از روی دود خودرو، کارایی موتور را سنجش می کنند؛ در مدیریت جامع فرهنگ، آسیب های اجتماعی نشانگرهای سنجش موفقیت کارایی موتور فرهنگ کشور هستند.

نقش سند چشم انداز بیست ساله کشور به عنوان یک سند بالادستی در مدیریت جامع فرهنگ چگونه اعمال می شود ؟

در بحث سند چشم انداز تعبیر مقام معظم رهبری چنین است که بعد از قانون اساسی دوّمین سند محکم در کشور سند چشم انداز است و بر آن تاکید بسیاری دارند. علاوه بر این تاکید عقلی هم داریم که در امر مدیریت کشور باید یک هدف کلان و عالی مشخص کنیم و در چهارچوب برنامه ریزی های از بالا به پایین سال به سال گام های مشخصی را برداریم.

در این موضوع دو نوع نگاه وجود دارد. یک نگاه چه باید بشودی که در این نگاه ما در نظام برنامه ریزی مان باید جایگاه سند چشم انداز را مشخص کنیم و متناسب با آن سند بیائیم گام های سالانه را برای تحقق این هدف تنظیم کرده و بپیماییم؛ به طور مثال در گردشگری ما باید اوّل در منطقه شویم، و برای اوّل شدن نیاز به این مقدار زیر ساخت راه، هتل، مکان استقرار مسافر و … داریم. سپس طی برنامه های سالانه راه وصول به آن اهداف را طی کنیم. و اما در نگاه آنچه هستیم باید گفت متاسفانه الان بنظر می رسد رابطه منطقی بین برنامه ریزی های سالانه در استانها و برنامه کلان سند چشم انداز وجود ندارد.

احساسی که به ما دست می دهد این است که فردی در چاهی به ریسمانی آویزان است و موش هایی در حال خوردن این ریسمان هستند، الان اوضاع فرهنگی کشور این چنین است. چرا با وجود اینکه ضرورت این کار مشخص است کسی اقدامی نمی کند؟ چرا این جراحی مدیریت فرهنگ اتفاق نمی افتد؟

همانطور که عرض کردم، اوّل پاسخگو باید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. راهکار فوری هم به نظر بنده این است که قبل از اینکه موش ها ریسمان را پاره کنند، برویم به سمت ایجاد یک مطالبه عمومی. شما در تشکل های رسانه ای تان، این مطالبه رهبری را به جلو ببرید. حتی میتوان در سطح صدا و سیما مناظره بگذارید. از آقایان دعوت کنید که بیایند پاسخ دهند. به نظرم الان، این کار شما رسانه ای هاست. البته به ثمر رساندنش استمرار و صبر می خواهد.

بعضی معتقدند که اصلاً فرهنگ قابل مدیریت نیست، در حالی که شما بحث مدیریت جامع فرهنگی را مطرح کرده اید. لذا آیا اساساً فرهنگ قابل مدیریت کردن می باشد؟چرا؟

فرهنگ مجموعه است از ارزش ها، نگرش ها و رفتارها که در یک جامعه نهادینه شده و وقتی که می گوییم فرهنگ یعنی درباره ی مغز و فکر و روح و قلب آدم ها حرف می زنیم و این موضوع قابل مدیریت نیست. ما نمی توانیم به یکی بگوییم این چنین فکر نکن و یا چنین فکر بکن، چرا که اصلا این موضوع با فلسفه خلقت متفاوت است. لذا اگر کسی دنبال آنست که همه یکدست و یکسان فکر بکنند، بیراهه رفته است. ولی یک سوال این جا مطرح است و اینکه وظیفه نظام اسلامی در حوزه فرهنگ چیست ؟ ما آلان ادعای آن را داریم که به سمت یک حکومت اسلامی می رویم. یعنی نظام اسلامی را ایجاد و تثبیت کرده ایم. با فشارها، تهدیدات و جنگ مقابله کردیم و کم کم به سمت نظام سازی حرکت می کنیم و به سمت الگو شدن در دنیا به پیش می رویم. حالا در این فرایند وظیفه نظام اسلامی چیست؟ بنظر بنده به لحاظ مدیریتی، وظیفه نظام مساعد کردن شرایط، زمینه ها و زیرساخت ها جهت رشد و تعالی فرهنگ است. همانند یک باغبان و نقش آن در پرورش یک گل، که زمینه را برای رشد یک گل فراهم می کند. وظیفه نظام اسلامی در حوزه مدیریت فرهنگ هم چنین است.

ازطرفی همه بر این باورند که دشمن از جهات مختلف فرهنگی درحال جنگ با ماست. از مد لباس گرفته، تا فیلم، کتاب، آرم روی کیف مدرسه بچه ها و ….؛ و همه جوانان را هدف قرار داده است. حال وظیفه نظام اسلامی در مقابل این هجمه چیست؟ آیا نظام هیچ وظیفه ای ندارد؟ آیا باید این موضوع را رها کند؟ خوب حتماً جواب منفی است. نظام باید محیط را آماده بکند و محتوای سالم و مفید به جامعه ارائه کند؛ و از اینجا به بعد با مردم است، که آزادانه در این محیط سالم فکر بکنند و بدون تحمیل فکری راه را انتخاب بکنند و چون فطرت ها پاک هستند و محیط هم سالم است، انشاء الله انتخاب ها مثبت است. بنابراین تحمیل فکری خیر، ولی مدیریت فرهنگی آری.

اگر بخواهید در سه محور اوّلویت های مدیریت فرهنگ کشور رابیان کنید، چه مواردی را ذکر می کنید؟

بنظر بنده سه محور اوّلویت مدیریت فرهنگ کشور عبارتند از: یک اصلاح ساختار فرهنگی؛ شامل ایجاد معاونت فرهنگی و اجتماعی در استانداری ها (جدای از معاونت سیاسی امنیتی) و ارتقاء شورای فرهنگ عمومی در استان ها، بدین معنی که این شوراها باید نقش شورای راهبردی فرهنگ استانها را ایفا بکند. اوّلویت های فرهنگی توسط این شوراها، که در راس آن امام جمعه و نماینده رهبری است، تعیین بشود. علت آن هم این است که، جهت گیری فرهنگ را باید از چرخش سیاسی دولت ها مصون بکنیم و این فرمان فرهنگ را به دست نماینده ولی فقیه قرار بدهیم و بقیه بر اساس این فلش راهنما که ترسیم شده به پیش بروند.

دوّم ایجاد نظام برنامه ریزی فرهنگ. یعنی از داشته هایمان استفاده بهینه کنیم. هم اکنون بودجه های بسیار کلانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فرهنگ خرج می کنیم، که باید در جهت هم گرایی و هم افزایی برنامه ریزی مدونی صورت گیرد.

سوم تربیت نیروی انسانی است. چرا که سرمایه های انسانی مهمترین سرمایه های هر سازمانی هستند. حالا ما باید مدیران فرهنگی، پژوهشگران فرهنگی، نخبگان فرهنگی درلایه های مختلف تربیت کنیم، بگونه ای که برای هرجایگاه مسئولیتی حداقل 3 گزینه مناسب برای ایفاء نقش آن جایگاه را داشته باشیم. این سه اوّلویت اصلی است.

—————–

منبع:

هفته نامه جام اصفهان، شماره 736 ، سه شنبه 25 مهر 1391- صفحه 5

همچنین ببینید

مقابله با فنون شیطان

چهارده فن خاص مقابله با شیطان

  در بخش قبلی فنون عمومی مقابله با شیطان را بیان داشتیم، یعنی فنونی که …

106 نظر

 1. Going to put this article to good use now

 2. Free info like this is an apple from the tree of konlewdge. Sinful?

 3. Chadwick Casaceli

  I just want to tell you that I am just beginner to blogs and honestly enjoyed your web-site. More than likely I’m likely to bookmark your blog . You absolutely come with fantastic well written articles. Thank you for revealing your web page.

 4. Trish Mikolajczak

  I just want to mention I am just new to blogs and really loved you’re web-site. Probably I’m likely to bookmark your site . You definitely have amazing articles and reviews. Regards for revealing your blog site.

 5. I just want to say I am all new to blogging and site-building and actually liked your website. Most likely I’m going to bookmark your website . You definitely come with perfect article content. Regards for sharing your web page.

 6. Wanted to drop a remark and let you know your Rss feed isnt working today. I tried adding it to my Yahoo reader account but got absolutely nothing.

 7. Have you thought about adding some differing opinions to the article? I think it might enhance viewers understanding.

 8. Please message me with any pointers on how you made this site look this good, Id be thankful.

 9. This is often a amazing weblog, would you be interested in working on an interview about just how you produced it? If so e-mail me personally!

 10. Almost all of the commentary on this particular web site dont make sense.

 11. This is a amazing web site, would you be interested in making time for an interview regarding just how you created it? If so e-mail me personally!

 12. You ought to really control the commentary on this page

 13. Have you given any consideration at all with converting your webpage into Spanish? I know a couple of of translaters right here that will would certainly help you do it for no cost if you wanna contact me personally.

 14. I like this website layout . How was it made!? It is really good!

 15. When I start your Rss feed it appears to be a lot of garbage, is the problem on my side?

 16. seoukreviews.co.uk

  I used to be able to find good advice from your blog articles.

 17. Get More Information

  This web site really has all of the information and facts I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 18. How come you dont have your website viewable in wap format? Can not view anything in my netbook.

 19. When I start your Rss feed it appears to be a ton of nonsense, is the issue on my side?

 20. Nice post . Thanks for, posting on this blog page man! I will email you again. I did not realise that.

 21. company web site

  This really answered my problem, thank you!

 22. company web site

  This really solved my problem, thank you!

 23. Good Stuff, do you currently have a myspace profile?

 24. Cool post ! Thank you for, writing on this blog page man. I shall message you some time. I didnt know that.

 25. Just discovered this site through Google, what a pleasant surprise!

 26. company web site

  This website is really cool. How did you make it .

 27. company web site

  This website is really cool. How did you make it .

 28. How come you dont have your site viewable in wap format? cant view anything in my netbook.

 29. How come you dont have your site viewable in wap format? cant view anything in my netbook.

 30. This really answered my problem, thank you!

 31. This really answered my problem, thank you!

 32. health massenger google maps

  You made a few nice points there. I did a search on the topic and found a good number of people will agree with your blog.

 33. health massenger google maps

  You made a few nice points there. I did a search on the topic and found a good number of people will agree with your blog.

 34. Have you given any thought at all with translating your site into French? I know a couple of of translaters here that will might help you do it for free if you wanna contact me personally.

 35. Have you given any thought at all with translating your site into French? I know a couple of of translaters here that will might help you do it for free if you wanna contact me personally.

 36. company web site

  Re: Whomever created the comment that this was an excellent web site really needs to get their head examined.

 37. company web site

  Re: Whomever created the comment that this was an excellent web site really needs to get their head examined.

 38. Wanted to drop a remark and let you know your Rss feed isnt working today. I tried adding it to my Google reader account but got absolutely nothing.

 39. company web site

  I adore that site layout . How was it made. Its so cool!

 40. company web site

  I adore that site layout . How was it made. Its so cool!

 41. Fantastic Stuff, do you currently have a twitter account?

 42. company web site

  Is it okay to insert a portion of this in my weblog if I publish a reference point to this web site?

 43. company web site

  Is it okay to insert a portion of this in my weblog if I publish a reference point to this web site?

 44. When I start your Rss feed it appears to be a lot of nonsense, is the problem on my part?

 45. This blog site has a lot of really helpful stuff on it! Cheers for helping me!

 46. This blog site has a lot of really helpful stuff on it! Cheers for helping me!

 47. I found your weblog web site on google and verify a few of your early posts. Proceed to keep up the very good operate. I just further up your RSS feed to my MSN Information Reader. Seeking forward to studying more from you later on!…

 48. I found your weblog web site on google and verify a few of your early posts. Proceed to keep up the very good operate. I just further up your RSS feed to my MSN Information Reader. Seeking forward to studying more from you later on!…

 49. This is really a excellent blog, could you be interested in doing an interview regarding just how you made it? If so e-mail me personally!

 50. Brilliant, thanks, I will subscribe to you RSS now.

 51. Brilliant, thanks, I will subscribe to you RSS now.

 52. Amazing article, cheers, I will bookmark you soon.

 53. Amazing article, cheers, I will bookmark you soon.

 54. Have you considered adding a few social bookmarking links to these sites. At the very least for facebook.

 55. Valuable info. Fortunate me I found your website accidentally, and I am shocked why this coincidence didn’t came about in advance! I bookmarked it.

 56. Valuable info. Fortunate me I found your website accidentally, and I am shocked why this coincidence didn’t came about in advance! I bookmarked it.

 57. I love this site layout ! How was it made? It is very good!

 58. I love this site layout ! How was it made? It is very good!

 59. You ought to be a part of a contest for one of the finest sites online. I am going to highly recommend this site!

 60. You ought to be a part of a contest for one of the finest sites online. I am going to highly recommend this site!

 61. Can you email me with a few hints & tips on how you made this blog site look like this, Id be appreciative!

 62. China Hydraulic Motors

  i have been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site?

 63. China Hydraulic Motors

  i have been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site?

 64. Wanted to drop a remark and let you know your Feed isnt functioning today. I tried adding it to my Yahoo reader account and got nothing.

 65. Wanted to drop a remark and let you know your Feed isnt functioning today. I tried adding it to my Yahoo reader account and got nothing.

 66. Hey you. I don’t know regardless of whether it is acceptable, but this weblog is genuinely properly designed.

 67. check out this site

  Howdy! This blog post couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I most certainly will send this article to him. Fairly certain he will have a good read. I appreciate you for sharing!

 68. check out this site

  Howdy! This blog post couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I most certainly will send this article to him. Fairly certain he will have a good read. I appreciate you for sharing!

 69. veja mais neste site

  Hi there. Quite great website!! Man .. Exceptional .. Remarkable .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I am glad to find many helpful information ideal right here inside the post. Thanks for sharing…

 70. veja mais neste site

  Hi there. Quite great website!! Man .. Exceptional .. Remarkable .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I am glad to find many helpful information ideal right here inside the post. Thanks for sharing…

 71. Great info, I really enjoyed it.

 72. Fantastic web site! I definitely appreciate how it is great on my eyes it is actually. I’m questioning how I can be notified when a new post has been created. I have subscribed to your RSS which may do the trick? Possess a wonderful day!

 73. Fantastic web site! I definitely appreciate how it is great on my eyes it is actually. I’m questioning how I can be notified when a new post has been created. I have subscribed to your RSS which may do the trick? Possess a wonderful day!

 74. I simply want to tell you that I’m very new to blogging and truly loved your blog site. More than likely I’m want to bookmark your website . You absolutely have terrific articles. Regards for revealing your blog site.

 75. I simply want to tell you that I’m very new to blogging and truly loved your blog site. More than likely I’m want to bookmark your website . You absolutely have terrific articles. Regards for revealing your blog site.

 76. I like this website very much, Its a very nice berth to read and get info . “You have to lead people gently toward what they already know is right.” by Philip.

 77. official statement

  Good write-up. I certainly appreciate this site. Stick with it!

 78. official statement

  Good write-up. I certainly appreciate this site. Stick with it!

 79. Excellent blog, honestly.

 80. midsummer123.co.uk

  I’m shocked how good this blog is!

 81. This blog is greatest!

 82. This blog is greatest!

 83. This blog is amazing.

 84. mocne katalogi stron

  It is so pleasurable to read this.

 85. mocne katalogi stron

  It is so pleasurable to read this.

 86. polska klinika w Londynie

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I will try and check back more often. How frequently you update your site?

 87. polska klinika w Londynie

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I will try and check back more often. How frequently you update your site?

 88. سلام.
  به نظرم خوب است که در سایت دسترسی ای فراهم شود تا بتوانیم به مقالات و مطاب امتیاز بدهیم.
  سپاس گزارم

 1. تعقيب: KC Trucking Jobs

 2. تعقيب: Chicago Dry Van Trucking Jobs

 3. تعقيب: Reverse Phone Lookup

 4. تعقيب: Chat srbija

 5. تعقيب: Accommodation in Gosford

 6. تعقيب: Stained concrete

 7. تعقيب: Veterinarian Sugar Land TX

 8. تعقيب: oil field

 9. تعقيب: oil field

 10. تعقيب: knee pain causes

 11. تعقيب: knee pain causes

 12. تعقيب: MEDAXS

 13. تعقيب: MEDAXS

 14. تعقيب: Coupon codes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *