دوشنبه 4 مهر 1401

نشانه های منافق

« ثلاث من كنّ فيه فهو منافق و إن صام و صلّى و حجّ و اعتمر و قال: «إنّي مسلم» من إذا حدّث كذب و إذا وعد أخلف و إذا ائتمن خان.»[1]

یعنی: سه چيز است كه در هر كه هست منافقست اگر چه روزه دارد و نماز گزارد و حج و عمره كند و گويد من مسلمانم،

آنكه وقتى سخن گويد دروغ گويد؛

و وقتى وعده كند تخلف ورزد؛

و وقتى امانت گيرد خيانت كند.


[1] نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله) / 422


همچنین ببینید

غم واقعی

غم واقعی

بدون شرح غم واقعی