دوشنبه 24 مرداد 1401

مدل وزن دهی به شاخص‌ها – مدل دوم: لیکرت

 

در مقاله قبلی به وزن دهی به شاخص‌ها، متغیرها، مؤلفه‌ها و … بر اساس مقایسات زوجی پرداختیم؛ و در این مقاله به مدل وزن دهی با روش لیکرت می‌پردازیم.

.

نکته قابل تأمل آنکه روش لیکرت روشی ساده‌تر است و در جایی که تعداد مؤلفه‌ها بیشتر از 5 عدد باشد روشی کاربردی‌تر است (نسبت به مقایسات زوجی) اما اشکالش دقت کمتری است که دارد. به این دلیل که خبرگان در موقع امتیازدهی توجهی به سایر مؤلفه‌ها نمی‌نمایند.

.

با این توضیحات به تبیین این روش با همان مؤلفه‌های قبلی می‌پردازیم.

.

فرض کنید که شهرداری می‌خواهد نسبت به ارتقاء رفتار ترافیکی شهروندان اقدام نماید و می‌خواهد شش شاخص مؤثر رفتار ترافیکی عابران، رفتار ترافیکی موتورسواران، رفتار ترافیکی خودروهای سواری شخصی، رفتار ترافیکی خودروهای سواری عمومی، رفتار ترافیکی خودروهای سنگین و رفتار ترافیکی خودروهای سنگین عمومی را وزن دهی کند، تا بر اساس اولویت‌بندی انجام شده منابع شهری را به سمت و سوی موضوع و برنامه اولویت دارتر هدایت نماید.

.

ما در اینجا به یاری ایشان آمده و با انتخاب گروه خبره مناسب برای نظر دهی از روش لیکرت به شرح زیر عمل می‌نماییم.


  1. جدول امتیازدهی لیکرت را به صورت زیر ایجاد می‌نماییم.

جدول شماره 1: جدول امتیازدهی لیکرت

  • از افراد خبره انتخاب شده، درخواست می‌نماییم جدول فوق را به صورت زیر تکمیل نمایند.
  • وزن هر شاخص بر اساس مقادیر ذیل تعیین می‌شوند.

جدول شماره 2: امتیازدهی در لیکرت

  • سپس امتیازهای داده شده توسط خبرگان مختلف به هر شاخص، متوسط گیری شده و به عنوان نمره اهمیت (وزن) آن شاخص تعیین می‌گردد. (مثلاً به جدول زیر می‌رسیم)

جدول شماره 3: جدول امتیازدهی لیکرت – مثال

  • حالا برای نرمالایز کردن جدول، مجموع اعداد ستون نتیجه را در زیر آن ستون می‌نویسیم و اعداد هر سطر را بر آن تقسیم می‌کنیم. (به جدول زیر می‌رسیم)

جدول شماره 4: جدول امتیازدهی لیکرت – مثال نرمالایز کردن

  • پس از نرمالایز نمودن، اوزان نهایی را به دست ‌آورده‌ایم.

در این مثال اولویت اول شهرداری پرداختن به رفتار ترافیکی خودروهای سنگین عمومی و سپس رفتار ترافیکی خودروهای سواری شخصی خواهد بود.

.

  • توجه به دو نکته ضروری است.
  • -مجموع اوزان نهایی برابر یک می‌شود.
  • -گرد کردن اعداد تا سه رقم مناسب است.

 

همچنین ببینید

کتاب شیطان شناسی

خلاصه کتاب شیطان شناسی

در این صفحه خلاصه کتاب شیطان شناسی را در قالب 16 صفحه درونی ملاحظه می نمایید. این صفحه برای کسانی که فرصت مطالعه کتاب را ندارند مفید است.