جمعه 4 فروردین 1402

مبارزه با فساد مساوی اقدام علیه نظام نیست!

وقتی فساد در کشور ریشه می دواند معنی اش این است که مجموعه دستگاه هایی که در آن ها قدرت و یا ثروت وجود دارد و نوک قلم یقه سفیدها؛ می تواند میلیاردها تومان را جابجا کند، آن وقت مبارزه با فساد سخت می شود.

زیرا بعضاً مواجه با آدم هایی هستی که برای حفظ منصب و موقعیت خود، به جعل ارزش ها پرداخته اند و در ظواهر دینی و انقلابی و ولایی ظاهر شده اند. به عبارتی با نفوذ منافقان گرگ صفتی مواجهیم که با نیت کسب منافع حداکثری برای خودشان و یا قوم و قبیله شان در لباس میش ظاهر شده اند.

این آدم ها وقتی صدای مبارزه با فساد را می شنوند، با عوام فریبی و بعضاً خواص فریبی ندای یا للمسلمین سر می دهند که کجا نشسته اید که این ها دارند آبروی نظام را می برند! و علیه نظام اقدام می کنند!

مراقب باشیم فریب این حیله و ترفند مفسدین را نخوریم.

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین

همچنین ببینید

فساد سیستمی

فساد سیستمی یا سیستم فاسد!

چندین سال پیش موضوع توسعه فساد در درون کشور، توسط دلسوزان و انقلابیون هشیار و …

یک نظر

  1. خیلی قشنگ و خلاصه و به جا بود.