پنج‌شنبه 20 مرداد 1401

فرهنگ عمومی(چهارده): به یک عدد بوق برای سلام کردن نیازمندیم!

تابلوی زیبایی را که توسط شهرداری اصفهان در یکی از خیابان های شهر نصب شده بود دیدم، نکات عمیقی در آن بود.

روی چند نکته زیر تأملی کنیم:

1- حق الناس

2- فرهنگ شهرنشینی

3- فرهنگ ترافیک

 

 

 

به یک عدد بوق برای سلام کردن نیازمندیم! رانندگان عهد بوق!!!

 

 

همچنین ببینید

زندگی

بدون شرح