پنج‌شنبه 20 مرداد 1401

مدل مفهومی

معادل انگلیسی این واژه (conceptual model) است و به چارچوب و الگویی اتلاق می گردد که روابط بین متغیرها، مفاهیم و یا اجزاء یک سیستم را نشان می دهد؛ و به مخاطب برای فهمیدن، شبیه سازی و درک بهتر مفاهیم و موضوعات مورد نظر کمک می کند.

اما از آنجا که بحث ما سیستم های اطلاعاتی است باید بدانیم که «سیستمهای اطلاعاتی سیستم هایی هستند که دربرگیرنده نرم افزار، سخت افزار سیستم های سازمانی میباشند. مدل ها نقش عمده ای را در طی مراحل طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی ایفا میکنند. بر مبنای فازها یا مراحل طراحی سیستمهای اطلاعاتی و پیاده سازی آنها، مدلها به سه دسته کلی تقسیم بندی میگردند. [1]

  1. مدلهای مفهومی[1]
  2. مدلهای طراحی[2]
  3. مدلهای اجرایی[3] یا مدلهای کاربردی»

مدل مفهومی که با آنالیز و شناخت نیازهایی که جهت دستیابی به یک سیستم اطلاعاتی موردنیاز است، ما را در این امر یاری میرسانند. لازم به ذکر است که این مدلها دارای هیچگونه جنبه فنیای برای تمرکز بر مشکلاتی که میبایست حل شوند و یا فرآیندهایی که میبایست پشتیبانی شوند، نیستند. تعریف دیگر ارائهشده در خصوص طراحی مفهومی بدین گونه است که طراحی مفهومی تعیین کننده چارچوب و مسیر اجرای پروژه، طراحی و ایجاد سیستم است. مشارکت فعال مدیریت در آن حیاتی است؛ بنابراین نباید طراحی مفهومی سیستم را به کارشناسان کامپیوتر واگذار کرد. طراحی مفهومی را گاهی “بررسی امکانپذیری”، “طراحی خام” و “طراحی کلان” مینامند. این پژوهش مدل مفهومی برای سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه ارائه مینماید. [2]

 

 

—————

  1. Ahlemann, F., Towards a Conceptual Reference Model for Project Management Information Systems. International Journal of Project Management, 2009. 27: p. 12.
  2. روشنایی, م.ر.س., محمد حسن; شاه حسینی, وحید. مدل مفهومی سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه بر اساس سیستم های سایبرنتیک. in مدیریت، چالش ها و راهکارها. 1393. شیراز.

 

[1] Conceptual Models

[2] Design Models

[3] Implementation Models

همچنین ببینید

بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری کشور

دیده بان شفافیت و عدالت طی بیانیه ای ضمن درخواست  از مجلس به منظور اصلاح …