دوشنبه 7 فروردین 1402

مدل نظام آبشاری برنامه ریزی راهبردی تا فعالیت‌های اجرایی: ویژگی های اصلی

 

 

 

همان طور که در مطلب قبلی بیان شد، بدنبال ایجاد ارتباطی کاملاً منطقی و از کل به جزء و سلسله‌مراتبی بین اجزای اصلی برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی و اجرا در سازمان هستیم. نکته مهمی که در اینجا مطرح است ایجاد نظام آبشاری بین اهداف، راهبردها، برنامه‌های عملیاتی، پروژه‌ها، اقدامات و مجریان خواهد بود.

 

ویژگی های اصلی این مدل شامل موارد زیر است.

 1. 1- ساختار سلسله مراتبی کل به جزء به شکل زیر برقرار است.
  •      – مأموریت
  •      -چشم انداز
  •      -اهداف کلان
  •      -استراتژی­های کلان
  •      -اهداف بلند مدت
  •      -استراتژی­های بلند مدت
  •      -برنامه و بودجه
  •      -پروژه
  •      -فعالیت
  •      -اقدام
  •      -مسئول

 

 1. 2- به ازای هر یک از موارد بخش های فوق، حداقل یک مورد در لایه زیرین وجود دارد. مثلاً به ازای هر هدف، حداقل می بایست یک راهبرد وجود داشته باشد؛ و به ازای هر راهبرد حداقل یک برنامه؛ و به ازای هر برنامه، حداقل یک پروژه وجود داشته باشد.

 

 

تعریف هر یک از لایه ها و ارائه یک مثال را انشاءالله در مقالات بعدی مطالعه خواهید فرمود.

همچنین ببینید

فساد سیستمی

فساد سیستمی یا سیستم فاسد!

چندین سال پیش موضوع توسعه فساد در درون کشور، توسط دلسوزان و انقلابیون هشیار و …