جمعه 11 فروردین 1402

کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

کوزه گراین روزها و همه روزها حواسمان به این رباعی خیام حکیم باشد که بر سنگ قبرش چنین نوشته اند:

در کارگه کوزه گری رفتم دوش

                           دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

نا گاه یکی کوزه بر آورد خروش

                         کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

همچنین ببینید

نقدی بر تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حذف اعضای حقوقی‌اش

به نقل از جامعه خبری تحلیلی الف علی ماهرالنقش بر اساس شنیده‌های مورد وثوق، شورای …