پنج‌شنبه 20 مرداد 1401

انواع نیازسنجی اطلاعاتی

 

وقتی در مباحث تحلیل و طراحی سیستم موضوع نیازسنجی مطرح می شود، باید به ابعاد مختلف ان توجه نمود. این نیازسنجی اطلاعاتی در موضوعات و سازمان های مختلف با اهداف و رویکردهای متفاوتی می تواند به انجام برسد، و آن متناسب با هدف کلی تر مشتریان و بانیان است. در ادامه به تعدادی از انواع نیازسنجی اطلاعاتی اشاره شده است.

1- نیازسنجی اطلاعاتی آموزشی

که در موضوع نیازهای آموزشی سازمان بحث می کند.

2- نیازسنجی اطلاعاتی پژوهشی

که در موضوع نیازهای پژوهشی سازمان بحث می کند.

3- نیازسنجی اطلاعاتی سیاسی

که در موضوع نیازهای اطلاعاتی سیاسی سازمان بحث می کند.

4- نیازسنجی اطلاعاتی اجتماعی

که در موضوع نیازهای اطلاعاتی اجتماعی سازمان بحث می کند.

5- نیازسنجی اطلاعاتی منابع انسانی

که در موضوع نیازهای منابع انسانی سازمان بحث می کند.

همچنین ببینید

بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری کشور

دیده بان شفافیت و عدالت طی بیانیه ای ضمن درخواست  از مجلس به منظور اصلاح …