پنج‌شنبه 20 مرداد 1401

مرگ یعنی عصاره زندگی

مرگ یعنی عصاره زندگی

این کلامی است، که برای یک عمر فکر کردن بس است. همین!

همچنین ببینید

زندگی

بدون شرح