جمعه 10 تیر 1401

بایگانی/آرشیف روزانه: 26 فروردین 1394

بهره وری از دیدگاه های مختلف

گروه های مختلف بهره وری نیروی انسانی را به شرح زیر مطرح می کنند:   مهندسان: انجام دادن بیشترین کار، با کمترین هزینه دانشمندان: انجام دادن خردمندانه و آگاهانه مدیران: دستیابی به همه چیز با هم، توأم با عملکرد مؤثر فیلسوفان: دانستن اینکه بهترین کار انجام شده است مدیران مالی: …

بیشتر بخوانید »