چهارشنبه 17 خرداد 1402

فرهنگ عمومی (یازده): خلاقیت در دعوت به عروسی

چند روز پیش کارت دعوت عروسی یکی از دوستان بدستم رسید. چون جالب و دارای خلاقیت و در عین حال سادگی بود، به نظرم جالب آمد. لذا شما هم می توانید برای عروسی تان از این روش ها استفاده کنید!

حواسمان باشد خیلی سنت هایمان را می توانیم تغییر دهیم و آسان کنیم و الهی.

کارت تبریک-1

کارت تبریک-2

شتری است که در خانه همه می خوابد

در خانه ما هم خوابید

آخر این هفته جشن ازدواج ما به پاست                   با حضور گرم خود در آن، صفا جاری کنید

بر شکم صابون زده آماده سازیدش قشنگ                 معده را از هر غذا و میوه ای عاری کنید

تا مفصل توی آن جشن عزیز و باشکوه                     با غذا و میوه آن جشن افطاری کنید

البته خیلی نباید هول و پرخور بود هــــا                  پیش فامیل مقابل آبروداری کنید

گر کسی با میوه دارد می نماید خودکشی                 دل به حال ما و او سوزانده، اخطاری کنید

موقع کادو خریدن چرب باشد کادوتان                     پس حذر از تابلو و ساعات دیواری کنید

هر چه باشد نسبت قومی تان نزدیک تر                    هدیه را هم چرب تر، از روی ناچاری کنید

گرم باید کرد مجلس را، از این رو گاه گاه                  چون بخاری بهر تنظیم دما، کاری کنید

البته هرچیز دارد مرزی و اندازه ای                         پس نباید رقص های نا بهنجاری کنید

کی دلش می خواهد آخر در بیاید سی دی اش؟       با موبایل خود مبادا فیلمبرداری کنید

در نهایت، مجلس ما را مزین با حضور                     بی ادا و منت و هر گونه اطواری کنید

همچنین ببینید

نقدی بر تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حذف اعضای حقوقی‌اش

به نقل از جامعه خبری تحلیلی الف علی ماهرالنقش بر اساس شنیده‌های مورد وثوق، شورای …

2 نظر

  1. خنده دار و مفید است

  2. خنده دار و مفید است