شنبه 12 فروردین 1402

این کجا و آن کجا!

 

شعری زیبا از دوستی به دستم رسید که در راستای فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و برای تبیین شرایط نامناسب فساد در کشور تقدیم می شود؛ باشد که مسئولان محترم تصمیماتی قاطع و اعمالی بدون هرگونه ملاحظه‌ به انجام رسانند.

 

عده ای سرب وگلوله خوردند,عده ای میلیاردها
هردوتا خوردند اما این کجا و آن کجا!

این یکی از سوز ترکش، آن یکی هم در سونا
هردو می سوزند اما این کجا و آن کجا!

عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو
هردو خوابیدند اما این کجا و آن کجا!

این یکی بر تخت ماساژ، آن یکی بر ویلچر
هردو آرام اند، اما این کجا و آن کجا!

این یکی در عمق دجله، آن يکی در تایلند
هر دو در آبند، اما این کجا و آن کجا!

عده ای کردند کار و عده ای بستند بار
هردو فعالند، اما این کجا و آن کجا!

باکری ها سمت غرب و خاوری ها سمت غرب
هر دو تا رفتند، اما این کجا و آن کجا!

آن یکی بر پشت تانک و آن یکی بر صدر بانک
هر دو مسئولند اما این کجا و آن کجا!


شادی ارواح طیبه شهدا صلوات

 

همچنین ببینید

نقد عملکرد مجلس

نقد عملکرد مجلس (کلیپ ها)

به دنبال برگزاری نشست علمی با موضوع «نقد عملکرد مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون …