جمعه 12 خرداد 1402

تعاریف کلیدی: جهل، وهن، شک، ظن و گمان، یقین

شک یقیندر مبانی علمی اسلامی 5 سطح برای اطمینان در موضوعات بیان می شود.

1- جهل: عدم اطمینان مطلق است.

2- وهن: اطمینان کمتر از 50% است. در مقابل ظن است. بین 1% تا 49% است.

3- شک: تردید 50 – 50 است.، بین دو حالت. به طوریکه به هیچ طرفی تمایل نداشته باشد.

4- ظن: تردید بیشتر از 50% به یک سو است. وقتی که فرد احتمال بیشتر از 50% برای درستی مطلبی می دهد به آن ظن و گمان می گویند. بین 51% تا 99% است.

5- یقین: اطمینان کامل 100% به موضوعی است.

 

 

همچنین ببینید

نقدی بر تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حذف اعضای حقوقی‌اش

به نقل از جامعه خبری تحلیلی الف علی ماهرالنقش بر اساس شنیده‌های مورد وثوق، شورای …