دوشنبه 7 فروردین 1402

راستی آزمایی مردم ایران

واژه «راستی آزمایی» یا Verification عبارتی است که چند وقتی است در ادبیات غربی ها بر علیه مستضعفین عالم و نظام جمهوری اسلامی متداول گردیده، و به دنبال راست و دروغ سنجی از قول و رفتار نظام جمهوری اسلامی است!

البته این واژه، عبارتی است که این روزها توسط مسئولان دولتی نیز در برابر مردم این سرزمین مورد استفاده قرار می گیرد.

اما چند سوال:

آیا در نظام اسلامی اصل بر برائت است یا غیر آن؟

آیا بکار بردن چنین ادبیاتی در شأن یک ملت، و آن هم ملت ایران هست؟

و آیا ……..؟؟؟

 …

ای کاش مسئولان محترم کمی بیشتر دقت می گردند و احترام و شأن مردم را بیشتر حفظ می نمودند.

همچنین ببینید

نقد عملکرد مجلس

نقد عملکرد مجلس (کلیپ ها)

به دنبال برگزاری نشست علمی با موضوع «نقد عملکرد مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون …