چهارشنبه 17 خرداد 1402

راستی آزمایی مردم ایران

واژه «راستی آزمایی» یا Verification عبارتی است که چند وقتی است در ادبیات غربی ها بر علیه مستضعفین عالم و نظام جمهوری اسلامی متداول گردیده، و به دنبال راست و دروغ سنجی از قول و رفتار نظام جمهوری اسلامی است!

البته این واژه، عبارتی است که این روزها توسط مسئولان دولتی نیز در برابر مردم این سرزمین مورد استفاده قرار می گیرد.

اما چند سوال:

آیا در نظام اسلامی اصل بر برائت است یا غیر آن؟

آیا بکار بردن چنین ادبیاتی در شأن یک ملت، و آن هم ملت ایران هست؟

و آیا ……..؟؟؟

 …

ای کاش مسئولان محترم کمی بیشتر دقت می گردند و احترام و شأن مردم را بیشتر حفظ می نمودند.

همچنین ببینید

فساد سیستمی

فساد سیستمی یا سیستم فاسد!

چندین سال پیش موضوع توسعه فساد در درون کشور، توسط دلسوزان و انقلابیون هشیار و …