پنج‌شنبه 20 مرداد 1401

زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست – زنگ بعدی حساب داریم!

چند روز پیش که به یکی از امام زادگان مشرف شده بودم، موقع ورود شعری بر درب عقب یک وانت که جلوی امام زاده پارک کرده بود، چشمم را گرفت و ذهنم را درگیر نمود. گفتم شما هم بی نصیب نمانید!

شعر این بود:

20140330_185827-2

همچنین ببینید

زندگی

بدون شرح