شنبه 12 فروردین 1402

زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست – زنگ بعدی حساب داریم!

چند روز پیش که به یکی از امام زادگان مشرف شده بودم، موقع ورود شعری بر درب عقب یک وانت که جلوی امام زاده پارک کرده بود، چشمم را گرفت و ذهنم را درگیر نمود. گفتم شما هم بی نصیب نمانید!

شعر این بود:

20140330_185827-2

همچنین ببینید

نقدی بر تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حذف اعضای حقوقی‌اش

به نقل از جامعه خبری تحلیلی الف علی ماهرالنقش بر اساس شنیده‌های مورد وثوق، شورای …