پنج‌شنبه 20 مرداد 1401

چند نکته کاربردی برای مخترعان جوان

امروز دوستی درباره ثبت ابداع و اختراع[1] و شرکت های دانش بنیان[2] مشورت می نمود، به نظرم رسید نکات اصلی را به طور تیتروار برای استفاده سایرین نیز ارائه دهم.

نکات کلیدی:

1-      هر تیم تحقیقاتی حتماً پس از رسیدن به نتایجی که می توان آن را به عنوان اختراع ثبت کرد، نسبت به ثبت آن اقدام نماید. تا پشتوانه حقوقی و قانونی لازم را داشته باشد. (اگر چه هنوز ضوابط حمایتی برای اختراعات بسیار ضعیف است، اگر بهتر از نبود آن است!)

2-      در ثبت اختراع نام همه کسانی که در اختراع سهیم بوده اند ذکر می شود. باید توجه داشت که این موضوع در ادامه کار مهم است، و مواردی بوده است که تیم تحقیقاتی در ادامه مسیر به اختلافاتی برخورده اند. لذا حتما نام همه در ثبت اختراع بیاید.

3-      ثبت اختراع دارای منافع مادی و معنوی است. بدین معنا که وقتی طرحی به عنوان اختراع ثبت می شود تا مدت زیادی داری معافیت مالیاتی می شود، و یا محققانش به عنوان نخبه تلقی می گردند و بنیاد نخبگان حمایت های لازم را به عمل می آورد.

4-      برای ثبت اختراع ابتدا باید ادعا نامه ای را تکمیل نمود. در این ادعا نامه عنوان، شرح مختصر، نام مخترعین ادعا کننده، روز و ساعت و دقیقه ادعا ذکر می گردد. ولی دقت داشته باشید که این به معنای ثبت اختراع نیست؛ بلکه ثبت ادعای اختراع است.

5-      سپس چند اقدام بر روی این ادعا نامه انجام می شود.

  1. بررسی تکراری نبودن آن
  2. بررسی علمی بودن و واقعی بودن آن

6-      در نهایت طی لوحی ثبت اختراع شما تایید می گردد، و یل در صورت تکراری بودن و یا عملی نبودن ادعا، برگه ای مبتنی بر عدم تایید اختراع به نشانی شما ارسال می گردد.

7-      نکته بعدی در مورد اختراعات ورود به مراکز رشد[3] و یا شهرک های علمی تحقیقاتی است. در این مراکز آموزش ها و همیاری های لازم برای به بلوغ رساندن تیم مخترع و تبدیل ایده به محصول اولیه انجام می شود. مثلاً مکانی در اختیار قرار داده می شود، دوره های آموزشی بازاریابی و طراحی و … گذاشته می شود.

8-      مطلب بعدی ثبت یک شرکت دانش بنیان است، که باید با مشارکت همه اعضا انجام شود.

9-      مطلب بعدی ثبت نام در بنیاد نخبگان است. لذا پس از ثبت اختراع با در دست داشتن لوح اختراع و مدارک مورد نیاز باید به بنیاد مراجعه و اقدامات بعدی را به عمل آورد.

10-  سر داری و رعایت اسرار اختراع، یکی دیگر از الزامات کار است. بوده اند کسانی که به دلیل عدم سرداری طرح شان را از دست داده اند!

11-  شناسایی شبکه توزیع و عوامل اصلی آن در بازار یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت است. در هر حوزه ای شبکه ای وجود دارد که باید آن ها را شناخت و در تعامل با آنها محصول را به بازار و مشتری ارائه نمود. اگر چه بعضی ها معتقدند در اکثر موارد این شبکه به یک مافیای قدرتمند تبدیل شده اند، و مواجهه مخترعین با آن ها به دلیل تفاوت های مبنایی فرهنگی ایجاد معضلات زیادی می نماید.

 

به امید موفقیت شما مبدع و مخترع عزیز


[1] innovation

[2] knowledge base firms

[3] Incubators

همچنین ببینید

نقدی بر تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حذف اعضای حقوقی‌اش

به نقل از جامعه خبری تحلیلی الف علی ماهرالنقش بر اساس شنیده‌های مورد وثوق، شورای …