چهارشنبه 17 خرداد 1402

مروری بر دوره­ های مدیریت بحران مورد نیاز سازمان ها

موضوع مدیریت بحران یکی از نیازهای آموزشی سازمان هایی است که در یکی از عرصه های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دفاعی فعالیت می نماید. چرا که هر سازمانی دارای رقبایی است که در صدد پیشی گرفتن از او در عرصه بازار هستند؛ و بحران سازی از سوی رقبا در شرایط فعلی امری طبیعی به حساب می آید.

از طرف دیگر در نگاهی کلان تر، این سازمان ها در چارچوب سیستمی فراتر به نام کشور ایفاء نقش می کنند. لذا در محیط داخلی و خارجی مورد بحث تحت تأثیر تهدیدات محیط پیرامونی خود هستند؛ و باید خود را برای عبور از بحران های مختلف پیش رو (اعم از تدریجی و ناگهانی؛ یا بشرساز و طبیعی)، واکسینه و آماده نمایند.

در این راستا هر سازمانی می بایست برای ایجاد آمادگی درون سازمانی اقدام به آموزشی مدیران و کارشناسان مرتبط نماید. لذا تعدادی از این دوره های آموزشی با شرایط و مخاطبین احتمالی آن را در جدول شماره یک ملاحظه می نمایید. باشد که مورد بهره برداری و مفید واقع شود.

جدول شماره یک: عناوین دوره های آموزشی مدیریت بحران سازمان و مخاطبین آن ها

ok-عناوین دوره های مورد نیاز مدیریت بحران

همچنین ببینید

مدل‌های آسیب‌شناسی

رسول اکرم که درود و صلوات خداوند بر او و خاندانشان باد می‌فرمایند: «حاسِبوا أنْفُسَكُم …