چهارشنبه 17 خرداد 1402

شاخص های انتخاب رییس جمهور – شاخص هفت

«دو نوع تفکر در این کشور وجود دارد که یک تفکر، تفکر «عقلانیت و اعتدال» است و یک تفکر هم «شعار و حرف‌های تند و درشت زدن بدون توجه به عواقب آن» است و در این بین آقای هاشمی نماینده تفکر عقلانیت و اعتدال محسوب می‌شود. شما نگرانی نداشته باشید، بگذارید مردم انتخاب کنند.»[1] اینها حرف های یکی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری است که در تاریخ 23/2/1392 در دانشگاه شریف بیان نموده است.

در همین جلسه ایشان چنین گفته است: «آمریکایی‌ها کدخدای ده هستند و این‌که شما با کدخدا ببندید راحت‌تر است تا با افراد پایین‌تر»[2]

این کاندیدای محترم دو تفکر حاکم در کشور را از زاویه دید خود مطرح کرده است.

1-    تفکر عقلانیت و اعتدال

2-    تفکر شعار و حرف‌های تند و درشت زدن بدون توجه به عواقب آن (یعنی عدم عقلانیت و عدم اعتدال)

ایده پرداز تفکر اوّل را آقای هاشمی معرفی نموده ولی برای تفکر دوّم نماینده ای معرفی نکرده است.

 

اما با توجّه به شاخص های قبلی مطروحه بسیار روشن است و جای بسی تعجّب!!!


[2] همان مرجع

همچنین ببینید

نظام تدبیر

به بهانه اعتراضات و اغتشاشات 1401: باز خوانی یک مطلب قدیمی

در دو سه هفته اخیر کشورمان شاهد اعتراضات و به تبع آن اغتشاشاتی شد که …