پنج‌شنبه 20 مرداد 1401

وجدان کاری و مشتری مداری

مقایسه وجدان کاری و مشتری مداری در عمل را در شکل زیر مشاهده کنید.

آیا واقعاً این وضعیت با شأن و منزلت مردم مسلمان ایران تطبیق دارد؟

National Product

به امید روزی که رفتار ما مسلمان ها بر اساس شاخص های اسلامی شود.

همچنین ببینید

زندگی

بدون شرح