جمعه 4 فروردین 1402

شاخص های اثباتی یا نفی ای انتخاب رییس جمهور (شاخص سه)

بعضی می گویند به کسی رأی می دهیم که رأی بیاورد! آیا منطق درستی است؟ البته که نه. در نگاه حجت گرایانه انسان برای هر یک از اعمالش باید دارای حجت باشد. لذا باید به وظیفه عمل کرد، بررسی کرد، تشخیص اصلح داد، و به او رأی داد. بقیه اش با خداست.

ما به وظیفه عمل کرده ایم. اگر درست انتخاب کردیم که دو صواب داریم، و اگر اشتباه انتخاب کردیم یک صواب. پس به کسی رأی می دهیم که بر اساس شاخص ها اصلح است و لاغیر.

 

 

همچنین ببینید

فساد سیستمی

فساد سیستمی یا سیستم فاسد!

چندین سال پیش موضوع توسعه فساد در درون کشور، توسط دلسوزان و انقلابیون هشیار و …

2 نظر

  1. You’ve captured this peyclfter. Thanks for taking the time!

  2. You can always tell an epxret! Thanks for contributing.