پنج‌شنبه 7 مهر 1401

فرهنگ عمومی (شش): فرهنگ کار

بعضی ها همیشه کلفتی نان و نازکی کار را می طلبند. بعضی ها فرهنگ کار کردن شان مشابه این فیلم است. راستی ما چطوریم؟

فرهنگ کار

همچنین ببینید

غم واقعی

غم واقعی

بدون شرح غم واقعی