شنبه 12 فروردین 1402

برنامه های اساسی پیشنهادی و تکمیلی برای شورای شهر

در این دور از انتخابات موضوع برنامه محوری و ارائه برنامه های کاری گروه های مختلف پر رنگ تر شده است، و این پدیده به خودی خود دارای اهمیت و ارزش بالایی است، چرا که تعقّل محوری و برنامه محوری یکی از نیازهایی اساسی مدیریتی است که این روزها بیشتر از قبل به آن احساس نیاز می شود.

بر این اساس به نظر می رسد شورای شهر در پیش رو باید دارای برنامه هایی تحوّل زا برای اداره شهر باشد، تا بتواند متناسب با سیر تحوّلات گسترده و سریع موجود در جهان و کشور، رشد و تعالی شهر و شهروندان را؛ در کنار ایجاد آرامش و آسایش آن ها را تأمین نماید؛ و البته بدیهی است در این راستا وجود یک شهردار همراه، خلّاق و توانا به عنوان مکمّل ضرورت جدی دارد.

در اینجا تعدادی از برنامه های کلان پیشنهادی (و تکمیلی بر سند پیشنهادی شورای چهارم – طرح فرآیندمدار[1]) برای شورای شهر آتی به طور تلگرافی و تیتروار بیان می شود، باشد که دوستان کاندیدا، گروه های کاندیدا گزین، و مجموعه شورای شهر رأی آورنده بتوانند از آن استفاده نمایند.

  1. 1.      موضوعات فرهنگی اجتماعی

1.1.   سبک زندگی

1.1.1.      الگوسازی برای سبک زندگی شهری

1.1.2.      طراحی مسیرها و فرآیندها و ضوابط برای سبک زندگی

1.2.   فقه مشاغل و اخلاق حرفه ای (رزق حلال)

1.2.1.      تدوین و ایجاد نظام استانداردهای فقه مشاغل و اخلاق حرفه ای برای مشاغل شهر

1.2.2.      اعمال نظام استانداردهای فقه مشاغل و اخلاق حرفه ای برای کسبه شهر

1.2.3.      ارتقاء شاخص های این نظام در برنامه ای زمان بندی شده

1.3.   هویت بخشی به برنامه ریزی فرهنگی شهر توسط متخصصان دینی

1.3.1.      حمایت از ایجاد اتاق های فکر تخصصی مورد نیاز شهر، در حوزه های علمیه و دانشگاه ها

1.3.2.      بهره برداری از توان علمی موجود در حوزه های علمیه و دانشگاه ها برای برنامه ریزی شهری

1.4.   ایجاد زیر ساخت های گردشگری شهر

1.4.1.      تغییر در نگاه به گردشگران خارجی، صدور انقلاب اسلامی رسالت گردشگری خارجی

1.4.2.      برنامه ریزی برای توزیع گردشگری داخلی در ایام سال و حذف تمرکز در ایام تعطیلات

1.5.   مجموعه تفریحات شهری

1.5.1.      با رویکرد داخلی

1.5.1.1.            تکمیل زنجیره تفریحات سالم شهری

1.5.1.2.            ایجاد ورزش های هیجانی (برای تخلیه هیجانات جوانان) مانند راپل، سقوط آزاد، …

1.5.2.      با رویکرد توریستی و جذب توریست

1.6.   تغییر نگرش از میراث فرهنگی به موعظه

1.6.1.      هدایت گردشگری به سمت موعظه (مدل قرآنی گردشگری)

1.7.   ایجاد سیستم اذان شهری به عنوان نماد اسلامیت شهر

1.7.1.      بدون آزار رسانی به همسایگان

1.7.2.      گستره عمومی شهر

1.8.   راه اندازی جلسات نقد و مناظره در موضوعات شهری

1.8.1.      ایجاد فرهنگ نقد و مناظره

1.8.2.      بهره گیری از نتایج مناظره ها در مدیریت شهری

1.9.   ارتقاء فرهنگ ترافیک

1.9.1.      به منظور ایجاد آرامش و آسایش شهری

1.9.2.      به منظور افزایش فرهنگ انضباط اجتماعی

  1. 2.      موضوعات عمرانی

2.1.   اجرای فاز دوم طرح تفصیلی شهر

2.1.1.      تعیین وضعیت تمامی پلاک های شهری به صورت تفصیلی و کامل

2.1.2.      اولویت دهی به مناطق نوساز و استاندارد

2.2.   حذف سیستم چانه زنی برای ساخت و ساز

2.2.1.      اعلام وضعیت ساخت و سازی هر پلاک در موقع استعلام برای خرید

2.2.2.      عدم امکان تغییر طرح تفصیلی برای تمامی پلاک های شهری

2.2.3.      افزایش سلامت اداری شهرداری

2.3.   دو (چند) منظوره سازی احداثات شهری

2.3.1.      پیش بینی کاربردهای مدیریت بحرانی در کنار کاربردهای معمول

2.3.2.      توجه به ضرورت های شرایط اضطراری در احداثات شهری

2.3.2.1.            احداثات خصوصی

2.3.2.2.            احداثات عمومی

2.4.   توجه به قوانین و ضوابط پدافند غیر عامل در احداثات شهری

2.4.1.      در احداثات جدید

2.4.2.      در اماکن حیاتی و حساس و مهم

2.5.   ایجاد شهر الکترونیک

2.5.1.      شاخص سازی و استانداردسازی برای شهر الکترونیک

2.5.2.      نمونه سازی شهر الکترونیک در یکی از محلات مستعد

2.5.3.      حرکت به سمت مدیریت جامع و یکپارچه شهری

  1. 3.      موضوعات مدیریتی

3.1.   ایجاد نظام پیشنهادات شهری

3.1.1.      ایجاد مشارکت مردم و نخبگان در برنامه ریزی های شهری

3.1.2.      ایجاد بانک اطلاعات ایده های شهری

3.2.   ایجاد نظام مشتری مدار بجای سازمان مدار در شهرداری ها

3.2.1.      ایجاد سیستم تک پنجره ای[2] در ارائه خدمات شهری

3.2.2.      ایجاد هماهنگی بین دستگاهی برای ایجاد سیستم فوق

3.2.3.      تدوین، تکمیل و اصلاح فرآیندهای خدمات به شهروندان

3.3.   اصلاح نظام درآمدی شهرداری

3.3.1.      شناسایی محل های درآمدی معقول و مناسب برای شهر

3.3.2.      حذف درآمدزایی های غیر صحیح در شهر

3.4.   اجرای طرح جامع آموزش شهروندی

3.4.1.      نیازسنجی آموزشی برای شهر

3.4.2.      اجرای آموزش های مورد نیاز شهر

3.5.   اجرای طرح جامع پژوهش شهری

3.5.1.      نیازسنجی پژوهشی  برای شهر

3.5.2.      اجرای پژوهش های مورد نیاز شهر

3.6.   حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری

3.6.1.      ایجاد هماهنگی های بین دستگاهی به صورت داخلی

3.6.2.      طراحی فرایندهای بین دستگاهی به عنوان مقدمه مدیریت یکپارچه شهری


[1] http://farayandmadar.ir/Document/Sanad.pdf

[2]  Single Window System

همچنین ببینید

فساد سیستمی

فساد سیستمی یا سیستم فاسد!

چندین سال پیش موضوع توسعه فساد در درون کشور، توسط دلسوزان و انقلابیون هشیار و …