پنج‌شنبه 20 مرداد 1401

مدل عملیاتی مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

همانطور که در مقاله «مدل مفهومی رابطه علم، تحقیق و فن آوری»[1] گفته شد،  مدیریت دانش یکی از ضرورت های اساسی در سازمان ها محسوب می شوند، که وظیفه برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و کنترل، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و ارزشیابی؛ دانش صریح در سازمان را بر عهده دارد.

البته این موضوع در سازمان های تحقیقاتی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که اساساً رسالت این سازمان ها تولید دانش است؛ لذا رابطه بسیاری قدرتمندی بین سازمان های تحقیقاتی و مدیریت دانش برقرار است.

در ادامه مدل عملیاتی مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی نشان داده شده است.

توضیح اینکه ارکان مدیریت دانش در این مدل شامل موارد زیر است.

1- کسب دانش
2- تولید دانش
3- ذخیره سازی دانش
4- بکارگیری دانش
5- نشر دانش
6- ارزیابی دانش

موارد قرمز رنگ شامل اجزای هر رکن و سامانه های مورد نیاز برای استقرار و پیاده سازی ارکان تعریف شده هستند.

نمودار شماره یک: مدل عملیاتی مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

 


[1] http://www.amaher.ir/?p=1376

همچنین ببینید

بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری کشور

دیده بان شفافیت و عدالت طی بیانیه ای ضمن درخواست  از مجلس به منظور اصلاح …