شنبه 12 فروردین 1402

پیشنهاد شانزده: تدوین ترمینولوژی مدیریت جامع فرهنگ

یکی از ضرورت های اولیه برای ورود در موضوعی آشنایی ابتدایی با ادبیات موضوع، سابقه، واژگان و اصطلاحات آن موضوع است. البته میزان اهمیت آن در محیط های کاری مختلف متفاوت است.

بنابراین در حوزه مدیریت جامع فرهنگ نیز اصطلاح شناسی و ترمینولوژی[1] از اهمیت برخوردار است و مدیران در لایه های مختلف عالی، ارشد، میانی و جزء می بایست با این اصطلاحات آشنا بوده و به عبارتی با ادبیات مشترکی به موضوع مدیریت جامع فرهنگ بنگرند. به خصوص که از رواج و گسترش اصل موضوع مدیریت جامع فرهنگ نیز زمان زیادی نمی گذارد.  ضمن اینکه وجود ترمینولوژی واحد باعث ایجاد نظم و انضباط در سیستم می شود.

لذا به متولیان فرهنگی پیشنهاد می شود نسبت به تدوین ترمینولوژی مدیریت فرهنگ اقدام نمایند. همانطور که در بعضی حوزه های دیگر به انجام رسیده است.[1] Terminology

همچنین ببینید

نقد عملکرد مجلس

نقد عملکرد مجلس (کلیپ ها)

به دنبال برگزاری نشست علمی با موضوع «نقد عملکرد مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون …