دوشنبه 7 فروردین 1402

نکات کلیدی نظام سازی: نکته چهار

وقتی صحبت از نظام سازی و طراحی سیستم مطرح می شود، و شما در دامنه یک نظام موجود حرکت می نمایید، به اجبار با تعدادی از پدیده ها، روش ها، سبک ها، الگوها و سنّت های جاری در سیستم مواجه می گردید. (لذا وقتی طراحی سیستمی نو و جدید مطرح است، مشکلات بسیار کم تری وجود دارد)

یکی از سوالاتی که در اینجا مطرح می شود این است که؛ آیا در برخورد با این سنت ها، روش ها، فرآیندهای رایج و موجود؛ طراحان سیستم چگونه برخورد نمایند؟ به عبارتی آیا موضوع سنّت شکنی در اینجا، پدیده ای ممدوح است یا مذموم؟ سنّت هایی که متناسب با عمر سیستم و سازمان؛ ممکن است دارای عمری چند دهه ای یا چند سده ای باشد!

برای رسیدن به پاسخ ابتدا باید بدانیم که در یک سیستم دو دسته سنّت وجود دارد. سنّت های صحیح و سنّت های غلط.

یک تحلیل گر و طراح سیستم باید؛

1-    ابتدا سنّت های را شناسایی نماید.

2-    سپس آنها را به دو دسته صحیح و غلط تقسیم نماید.

3-    مدل پیشنهادی محتوایی خود را برای اصلاح سنّت غلط تعریف و تبیین نماید.

4-    روش و مراحل اصلاح سنّت غلط را تعریف کند؛ که شامل مواردی همچون، فرهنگ سازی، آموزش، فضاسازی و … نیز می باشد.

5-    پس از توافق با رییس سازمان (سیستم) نسبت به پیاده سازی سیستم بهینه اقدام نماید.

………………………………………..

پس پاسخ سوال فوق چنین می شود.

در مواجهه با سنّت های غلط، سنت شکنی آری؛

و مواجهه با سنّت های صحیح، سنت شکنی نه.

همچنین ببینید

فساد سیستمی

فساد سیستمی یا سیستم فاسد!

چندین سال پیش موضوع توسعه فساد در درون کشور، توسط دلسوزان و انقلابیون هشیار و …

6 نظر

  1. Great ingisht! That’s the answer we’ve been looking for.

  2. Great ingisht! That’s the answer we’ve been looking for.

  3. That’s what we’ve all been wiiatng for! Great posting!

  4. That’s what we’ve all been wiiatng for! Great posting!

  5. Always rferhesnig to hear a rational answer.

  6. Always rferhesnig to hear a rational answer.