شنبه 12 فروردین 1402

مقاله ضرورت مدیریت جامع فرهنگ کشور از نگاه رهبری به روز شد

در این مقاله مجموعه فرمایشات مقام معظّم رهبری (مدظلّه العالی) در باب ضرورت مدیریت جامع فرهنگ کشور جمع آوری گردیده است؛ که در تاریخ 1391/08/12 به روز  رسانی گردید.

…………………………..

ضرورت مدیریت جامع فرهنگ کشور از نگاه رهبری

 

 

 

همچنین ببینید

فساد سیستمی

فساد سیستمی یا سیستم فاسد!

چندین سال پیش موضوع توسعه فساد در درون کشور، توسط دلسوزان و انقلابیون هشیار و …