پنج‌شنبه 7 مهر 1401

فرهنگ عمومی (پنج): خندیدن به قیمت ترساندن دیگران!

 

اوست (خدا) كه خنداند و گرياند (وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى) [1]. خندیدن یکی از نعمات الهی است که خداوند رحمان به انسان هدیه داده، و این روزها یکی از نیازهای جدی عاطفی جامعه ما خندیدن و خنداندن است.

امّا نکته ای که مهم است این که با چه روشی و به چه قیمتی بخندیم و بخندانیم. آیا می توانیم برای لذّت بردن و خندیدن، دیگران را بترسانیم و از ترس شان خنده بر لب هایمان بیاید؟ حتماً هر انسان منصفی جواب «نه» می دهد.

زیرا همه باید با هم بخندیم، به هم نخندیم.

…………………………………..

مثلاً این تصویر زیر را نگاه کنید. یکی از مصداق هایش این است.

……………………………………

 ……………………………………

قابل توجّه دوستان صدا سیما و … .


[1] قرآن کریم، سوره النجم : 43 ‏

 

همچنین ببینید

غم واقعی

غم واقعی

بدون شرح غم واقعی

یک نظر

  1. A plsnaiegly rational answer. Good to hear from you.