پنج‌شنبه 20 مرداد 1401

طبقه بندی محوری محصولات (CPC)

آن چیزی را که نتوان شمرد نمی توان مدیریت نمود. این یک شعار رایج متخصصین آمار در همه جای دنیاست. بنابراین مدیران سیستم های مدیریتی گوناگون همواره در صدد ایجاد نظامات آماری برای حوزه مربوطه شان هستند.

بدین منظور سازمان آمار ایران نیز اقدام به انتشار چنین اسنادی نموده است. البته این اسناد مربوطه به همه حوزه های کاری است؛ که مقولات فرهنگی در درون آنها وجود دارد.

به نظر می رسد که این سند برای مطالعه مدیران و برنامه ریزان در همه حوزه های مدیریتی و نیز مدیران و برنامه ریزان و خبرگان فرهنگی ارزشمند باشد.

این سند در دو قسمت ارائه است.

طبقه بندی محوری محصولات (CPC) 1

طبقه بندی محوری محصولات (CPC) 2

 

 

همچنین ببینید

نقدی بر تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حذف اعضای حقوقی‌اش

به نقل از جامعه خبری تحلیلی الف علی ماهرالنقش بر اساس شنیده‌های مورد وثوق، شورای …