شنبه 12 فروردین 1402

چند کاریکاتور زیبا درباره اجلاس غیر متعهدها

وضعیت سازمان ملل و اجلاس تهران

اجلاس “نم” تهران

کاریکاتور اجلاس عدم تعهد تهران

حمله اسرائیل به اجلاس تهران

همچنین ببینید

نقد عملکرد مجلس

نقد عملکرد مجلس (کلیپ ها)

به دنبال برگزاری نشست علمی با موضوع «نقد عملکرد مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون …