دوشنبه 7 فروردین 1402

بایگانی/آرشیف روزانه: 3 تیر 1391

طراحی سیستم های خبره چند عامله در زمینه مدیریت بحران

در فرآیند پیشرفت دانش، یکی از شاخه هایی که افزایش چشمگیری در زمینه مسائل کاربردی داشته، موضوع سیستم های خبره[1] و هوش مصنوعی[2] بوده است. امروزه از این سیستم ها در زمینه مسائل گوناگون بهره برداری می شود. اگر بخواهیم تعریفی کلان از یک سیستم خبره ارائه دهیم چنین خواهد …

بیشتر بخوانید »