جمعه 4 فروردین 1402

پیشنهاد یازده: تدوین الگوی تطبیق برنامه های فرهنگی کشور، با چشم انداز بیست ساله

هر جامعه ای برای پیشرفت نیاز به برنامه روشن برای رسیدن به اهدافش دارد. اهدافی که بر اساس چشم انداز و راهبردهایش تعیین شده باشد، و گرنه نمیتوان امیدی به پیشرفت آن جامعه داشت. در جمهوری اسلامی نیز برای اینکه بتوانیم به پیشرفتی در همه حوزه ها برسیم، الزاماً باید با نگاه دائمی به چشم انداز، به تنظیم برنامه های پنج ساله و سالانه بپردازیم، و گامهایمان را تنظیم نماییم.

بنابراین در حوزه فرهنگ نیز اگر قرار است در منطقه اوّل شویم، باید بدانیم وظیفه هر یک از ارکان فرهنگی در سطح کشوری و استانی چه تکالیفی دارند، و چه گام هایی را در چه زمانی می بایست بردارند، تا در نهایت به چشم انداز مطلوب دست یابیم.

بنابراین به مدلی احتیاج داریم تا؛

گام های برنامه ای سالانه فرهنگی کشور را متناسب با چشم انداز بیست ساله کشور تعیین نماید.

گام های برنامه ای سالانه فرهنگی استان ها را متناسب با برنامه سالانه فرهنگی کشور مشخص کند.

گام های برنامه ای سالانه فرهنگی دستگاه ها را متناسب با برنامه سالانه فرهنگی کشور تعیین کند.

 *     *     *     *     *     *     *

پس پیشنهاد می شود مدل مرحله بندی، تنظیم و تطبیق برنامه های سالانه فرهنگی (کشوری/ دستگاهی/ استانی)، با چشم انداز بیست ساله کشور، طراحی، ابلاغ و اجرایی گردد.

باشد که گامهای استوارتری در مسیر ایجاد نظام اسلامی برداریم.

انشاءالله

همچنین ببینید

نقدی بر تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر حذف اعضای حقوقی‌اش

به نقل از جامعه خبری تحلیلی الف علی ماهرالنقش بر اساس شنیده‌های مورد وثوق، شورای …