دوشنبه 7 آذر 1401

پیشنهاد شش: طراحی نرم افزار مدیریت بحران

کنترل و عبور از بحران یکی از وظایف مسئولان هر مجموعه، سازمان، سیستم و نظامی است. حال این بحران می تواند ناشی از عوامل انسانی و یا طبیعی باشد. لذا چه زیباست این کلام که،

« هر که در عاقبت کار نِگریست ، در عاقبت نَگریست».

در این زمینه فعالیت های با ارزش بسیاری در کشور انجام شده، و این مسیر ادامه دارد. یکی از فعالیت های اساسی در این زمینه طراحی الگو و مدل تدوین سند طرح جامع مدیریت بحران بوده است. حال می بایست گام های بعدی را برای توسعه، نهادینه سازی و استانداردسازی این سیستم برداشت. بدین معنا که بین فعالیت های موجود در هر یک از سازمان ها، ادارات، نهادها، در سطوح مختلف عالی، ارشد، میانی و … ؛ ایجاد هم گرایی و هم افزایی نمود.

لذا پیشنهاد می گردد، مسئولان مدیریت بحران کشور، نسبت به طراحی و راه اندازی نرم افزار مدیریت بحران برای بکارگیری در سازمان های فوق الذکر اقدام نمایند.

چنین نرم افزاری باید دارای ماژول ها و حداقل های زیر باشد:

1- ماژول یک: اقدامات اولیه تدوین سند

2- ماژول دو: تهیه اسناد بالادست و مرتبطین با سازمان

3- ماژول سه: تعیین تهدیدات و مخاطرات اولویت دار برای سازمان (فرم شماره 4)

4- ماژول چهار: قوت ها و ضعف ها

5- ماژول پنجم: فرصت ها و تهدیدات

6- ماژول ششم: تحدید مسئله و تعیین آسیب پذیری ها

7- ماژول هفتم: شبیه سازی شرایط بحران

8- ماژول هشتم: شبیه سازی اقدامات پیشگیری

9- ماژول نهم: شبیه سازی اقدامات آمادگی

10- ماژول دهم: شبیه سازی اقدامات مقابله

11- ماژول یازدهم: شبیه سازی اقدامات بازسازی

12- ماژول دوازدهم: تعیین نیازهای سازمان

13- ماژول سیزدهم: برنامه های سازمان

در نتیجه وقوع چنین امر مبارکی، شاهد افزایش کارآیی و اثربخشی جهشی در سازمان ها خواهیم بود. از طرف دیگر فعالیت ها دارای غنای بیشتری خواهد شد، چرا که بر اساس استاندارد واحد و قابل قبولی انجام می گیرند، و از انجام امور متفرقه و سلیقه ای اجتناب می شود. همینطور داده ها و اطلاعات تولید شده در سازمان ها مختلف قابل مدیریت، بهره برداری و بکارگیری در سیستم یکپارچه ای می شوند، که این خود به تنهایی دارای برکات بسیار زیادی در حوزه مدیریت بحران است؛ و …. .

به امید فرهنگ سازی و افزایش باور به لزوم نظام سازی در بین آحاد مسئولان کشور.

همچنین ببینید

کتاب شبیه سازی بحران

خلاصه کتاب شبیه سازی بحران

کتاب شبیه سازی بحران در دو نوبت به چاپ رسیده است و برای اطلاع از …