چهارشنبه 17 خرداد 1402

تقویم و روزنمای سال 1391

در این روزنمای سال، مناسبت های مصوب شوراي فرهنگ عمومي برای سال 1391 آمده است. استخراج و تنظيم، نیز از طرف شوراي مركز تقويم مؤسسة ژئوفيزيك دانشگاه انجام شده است.

مجموعه کاملی است. انشاء الله قابل استفاده باشه

—————————————————————

تقویم و روزنمای سال 1391

همچنین ببینید

چند کلمه وارونه و مرتبط!

تعدادی از کلمات وارونه، وارونه مشابه و مرتبط را در ادامه ملاحظه می نمایید. استفاده …