دوشنبه 4 مهر 1401

مبانی، تعاریف، تاریخچه و کاربردهای داده کاوی

در فایل پیوست مبانی، تعاریف، تاریخچه و کاربردهای داده کاوی را به طور خلاصه ملاحظه می فرمایید.

البته بحث بسیار گسترده تر از این مباحث است. لیکن برای ایجاد زمینه برای ورود به موضوع داده کاوی در حوزه فرهنگ به طور خلاصه و کپسولی به آن اشاره شده است.

این فایل را از اینجا دانلود فرمایید.

همچنین ببینید

ذهن ساختار یافته

یک نظر

  1. That’s a smart way of thinikng about it.