دوشنبه 28 خرداد 1403

کتاب ها

شما در اینجا با کتب منتشر شده مهندس علی ماهرالنقش آشنا می شوید و در صورت تمایل می توانید با کلیک بر روی تصویر هر کتاب:

  • فهرست مطالب کتاب را ملاحظه نمایید.
  • خلاصه هر کتاب را مطالعه کنید.
  • نسبت به خرید مستقیم نسخه کاغذی کتاب اقدام کنید.
  • نسبت به خرید کتاب از فروشگاه های ناشر اقدام کنید.
شبیه سازی بحران - ویرایش جدید

شبیه سازی بحران؛ ویرایش جدید

چاپ اول – 1401

شبیه سازی بحران

چاپ دوم – 1394

شیطان شناسی؛ شناخت با رویکردی راهبردی و سیستمی

چاپ اول – 1400

مدل مدیریت جامع فرهنگ

چاپ دوم – 1396